« на головну 08.12.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1030)
21
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Профспілки підготували проект народної Трудової конституції

Профспілки підготували проект народної Трудової конституції

4 листопада відбулося засідання Спільного представницького органу профспілок, на якому члени СПО проаналізували хід виконання рішень попереднього зібрання від 23 жовтня. Зокрема, щодо дій всеукраїнських профспілок та репрезентативних профспіл­кових об’єднань, спрямованих на підтримку в суспільстві та народними депутатами у Верховній Раді проекту народного Трудового кодексу України, підготовленого робочою групою з представників СПО об’єднань профспілок.

І шлося про принципове від­стоювання позиції профспі­лок щодо змін до законо­давства про працю, а також «червоні лінії», які не мож­на дозволити опонентам від влади перетнути в новому Тру­довому кодексі, аби не допусти­ти звуження прав працівників.

Учасники висловили прин­циповість і рішучість щодо по­дальшого відстоювання проек­ту нової Трудової конституції в інтересах українського народу. Було запропоновано провести додаткові заходи для внесення схваленого СПО законопроекту суб’єктами законодавчої ініці­ативи для розгляду в парламен­ті, звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра, на­родних депутатів, організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу на місцях, залучити до неї профспілковий актив, регіо­нальні та місцеві ЗМІ, зверну­тися за підтримкою до простих людей.

Голова СПО Григорій Осо­вий, виступаючи перед при­сутніми, наголосив, що «…у нас має бути єдина лінія обо­рони, і позицію профспілок щодо змін до трудового зако­нодавства потрібно донести до всіх гілок влади».

Виступаючі на засіданні констатували, що загрози по­рушення трудових прав пра­цівників та прав профспілок залишаються актуальними в зв’язку з відсутністю бажання влади налагодити конструк­тивний діалог з профспілка­ми. Така ситуація потребує не­відкладної консолідації зу­силь усіх членів СПО об’єднань профспілок на бо­ротьбу з так званою «лібералі­зацією» трудових відносин.

На засіданні було рішуче за­суджено законодавчі ініціати­ви, спрямовані на «одержавлен­ня» Фонду соціального страху­вання України та фактичне від­лучення профспілкової сторо­ни і роботодавців від участі в його управлінні. Члени СПО підтримали Звернення з цього приводу до застрахованих осіб голови правління ФССУ Воло­димира Саєнка. А також пропо­зиції щодо підготовки і внесен­ня через суб’єктів законодавчої ініціативи до парламенту влас­ного законопроекту.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Вимагаємо відновлення паритетності у діяльності ФССУ

Профспілкова сторона призупинила свою участь у засіданнях правління Фонду соціального стра­хування України через порушення паритетності представництва та принципів соціального діалогу.

Г олова правління Фонду соціального страхування Украї­ни Володимир Саєнко заявив, що профспілкова сторона призупиняє участь у засіданнях правління Фонду. Таке рішення викликане порушеннями паритетності управ­ління Фондом, що здійснюється на тристоронній основі між державною стороною і сторонами роботодавців та профспілок.

У заяві Володимир Саєнко зазначив: «У зв’язку з неконструктив­ними діями Міністерства соціальної політики України, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і схваленням ними проекту Закону України «Про вне­сення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціону­вання системи обов’язкового державного соціального страхування» (реєстр. № 2275), що руйнує принципи соціального діалогу та усуває представників застрахованих осіб і роботодавців від участі в управ­лінні Фондом соціального страхування України, а також ігноруван­ням пропозиції Спільного представницького органу профспілок щодо відкликання вищевказаного законопроекту та підготовки не­обхідних змін до відповідних нормативно-правових актів за резуль­татами обговорення проблем Фонду, профспілкова сторона призупи­няє свою участь у засіданнях правління Фонду до відновлення пари­тетності представництва та врегулювання ситуації, що склалася».

Нагадуємо, що Федерація профспілок України та Спільний представницький орган профспілок виступили проти законопроекту № 2275 та направили відповідне звернення до парламент­ських фракцій.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

31.10.2019 20:26

31.10.2019 20:25

31.10.2019 20:24

31.10.2019 18:40

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання