« на головну 20.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1070)
10
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Профспілки підготували проект народної Трудової конституції

Профспілки підготували проект народної Трудової конституції

4 листопада відбулося засідання Спільного представницького органу профспілок, на якому члени СПО проаналізували хід виконання рішень попереднього зібрання від 23 жовтня. Зокрема, щодо дій всеукраїнських профспілок та репрезентативних профспіл­кових об’єднань, спрямованих на підтримку в суспільстві та народними депутатами у Верховній Раді проекту народного Трудового кодексу України, підготовленого робочою групою з представників СПО об’єднань профспілок.

І шлося про принципове від­стоювання позиції профспі­лок щодо змін до законо­давства про працю, а також «червоні лінії», які не мож­на дозволити опонентам від влади перетнути в новому Тру­довому кодексі, аби не допусти­ти звуження прав працівників.

Учасники висловили прин­циповість і рішучість щодо по­дальшого відстоювання проек­ту нової Трудової конституції в інтересах українського народу. Було запропоновано провести додаткові заходи для внесення схваленого СПО законопроекту суб’єктами законодавчої ініці­ативи для розгляду в парламен­ті, звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра, на­родних депутатів, організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу на місцях, залучити до неї профспілковий актив, регіо­нальні та місцеві ЗМІ, зверну­тися за підтримкою до простих людей.

Голова СПО Григорій Осо­вий, виступаючи перед при­сутніми, наголосив, що «…у нас має бути єдина лінія обо­рони, і позицію профспілок щодо змін до трудового зако­нодавства потрібно донести до всіх гілок влади».

Виступаючі на засіданні констатували, що загрози по­рушення трудових прав пра­цівників та прав профспілок залишаються актуальними в зв’язку з відсутністю бажання влади налагодити конструк­тивний діалог з профспілка­ми. Така ситуація потребує не­відкладної консолідації зу­силь усіх членів СПО об’єднань профспілок на бо­ротьбу з так званою «лібералі­зацією» трудових відносин.

На засіданні було рішуче за­суджено законодавчі ініціати­ви, спрямовані на «одержавлен­ня» Фонду соціального страху­вання України та фактичне від­лучення профспілкової сторо­ни і роботодавців від участі в його управлінні. Члени СПО підтримали Звернення з цього приводу до застрахованих осіб голови правління ФССУ Воло­димира Саєнка. А також пропо­зиції щодо підготовки і внесен­ня через суб’єктів законодавчої ініціативи до парламенту влас­ного законопроекту.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Вимагаємо відновлення паритетності у діяльності ФССУ

Профспілкова сторона призупинила свою участь у засіданнях правління Фонду соціального стра­хування України через порушення паритетності представництва та принципів соціального діалогу.

Г олова правління Фонду соціального страхування Украї­ни Володимир Саєнко заявив, що профспілкова сторона призупиняє участь у засіданнях правління Фонду. Таке рішення викликане порушеннями паритетності управ­ління Фондом, що здійснюється на тристоронній основі між державною стороною і сторонами роботодавців та профспілок.

У заяві Володимир Саєнко зазначив: «У зв’язку з неконструктив­ними діями Міністерства соціальної політики України, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і схваленням ними проекту Закону України «Про вне­сення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціону­вання системи обов’язкового державного соціального страхування» (реєстр. № 2275), що руйнує принципи соціального діалогу та усуває представників застрахованих осіб і роботодавців від участі в управ­лінні Фондом соціального страхування України, а також ігноруван­ням пропозиції Спільного представницького органу профспілок щодо відкликання вищевказаного законопроекту та підготовки не­обхідних змін до відповідних нормативно-правових актів за резуль­татами обговорення проблем Фонду, профспілкова сторона призупи­няє свою участь у засіданнях правління Фонду до відновлення пари­тетності представництва та врегулювання ситуації, що склалася».

Нагадуємо, що Федерація профспілок України та Спільний представницький орган профспілок виступили проти законопроекту № 2275 та направили відповідне звернення до парламент­ських фракцій.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

15.08.2020 01:12

15.08.2020 01:11

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання