« на головну 04.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Профспілки проти звуження законних прав освітян

Профспілки проти звуження законних прав освітян

29 жовтня біля Верховної Ради України відбулася масова акція протес-

ту проти звуження прав та гарантій освітян, яку організувала Київська

міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.

У часники акції зібра-

лися на майдані Не-

залежності і про-

йшли колоною до

будівлі парламен-

ту. До них приєдналися представ-

ники освітянських профспілко-

вих організацій, які приїхали з

різних регіонів України, зокрема

Тернопільської, Донецької, Іва-

но-Франківської, Дніпропетров-

ської, Полтавської, Чернівецької

та Київської областей.

Біля Верховної Ради з боку

Маріїнського парку облаштува-

ли сцену, з якої виступили пред-

ставники профспілок, вчителі,

народні депутати.

Як зазначили на мітингу го-

лова Київської міської організа-

ції Профспілки працівників осві-

ти і науки України Олександр

Яцунь, інші виступаючі, пред-

ставники трудових колективів

навчальних закладів столиці зі-

бралися перед парламентом,

щоб висловити протест проти

звуження прав та гарантій осві-

тян, що запропоновано політич-

ною партією «Голос» через по-

дання правок до законопроекту

«Про повну загальну середню

освіту».

За їхніми словами, рішення

про проведення акції протесту

було ухвалено на загальних збо-

рах лідерів профспілкових комі-

тетів київських закладів освіти,

в яких взяли участь понад 1 тис.

організацій.

Виступаючи на мітингу,

Олександр Яцунь підкреслив,

що у своїх вимогах до Уряду та

парламенту освітяни домага-

ються поетапного виконання

статті 61 Закону «Про освіту», 7,

а не 5-6% ВВП, як подано в урядо-

вому проекті держбюджету, при-

ведення першого тарифного роз-

ряду до рівня мінімальної опла-

ти праці, адже сьогодні велика

кількість непедагогічних пра-

цівників отримують зарплату

нижче мінімальної, а також:

– зберегти надбавки та допла-

ти, в тому числі за вислугу років,

престижність педагогічної пра-

ці, перевірку зошитів, завідуван-

ня кабінетом, класне керівни-

цтво, вчене звання, науковий

ступінь;

– зберегти можливість роботи

за безстроковими трудовими до-

говорами для працівників пен-

сійного віку;

– не запроваджувати 40-годин-

ний робочий тиждень для педа-

гогічних працівників;

– не запроваджувати

обов’язкову сертифікацію для пе-

дагогічних працівників.

На мітингу виступив Голова

СПО об’єднань профспілок, Голо-

ва Федерації профспілок України

Григорій Осовий. Повний виступ

профспілкового лідера можна пе-

реглянути на сторінці ФПУ в со-

ціальній мережі Facebook.

Представники профспілок та

педагогічних колективів попере-

дили, що оголосять страйк у разі

невиконання їхніх вимог. На мі-

тингу також виступили лідер

парламентської фракції «Голос»

Святослав Вакарчук, голова Ко-

мітету Верховної Ради з питань

освіти, науки та інновацій Сер-

гій Бабак, народні депутати Іри-

на Геращенко та Вадим Івченко.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

До теми

Відбулася зустріч голови

Профспілки працівників

освіти і науки України Ге-

оргія Труханова з народни-

ми депутатами від партії

«Голос» Святославом Ва-

карчуком та Інною Совсун.

У ході зустрічі було обго-

ворено низку актуальних

проблемних питань та до-

сягнуто домовленостей

про подальшу спільну ро-

боту щодо поліпшення

якості освіти й дотримання

соціально-економічних

прав та інтересів освітян.

Сторони також домови-

лись про необхідність

створення робочої групи,

до якої увійдуть освітні

експерти та працівники

профспілки, аби узгодити

спільні позиції з нагальних

освітянських питань.

ПРЕС-СЛУЖБА

ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦ ІВНИКІВ ОСВІТИ І

НАУКИ УКРА ЇНИ

 

Олександр

Яцунь,

голова

Київської

міської

організації

профспілки працівників

освіти і науки:

«Масова акція протесту проф-

спілки освітян столиці проходила

на одному подиху. До людей ви-

йшли народні депутати – пред-

ставники всіх фракцій (окрім ПП

«ОПЗЖ»). Важливо, що Святос-

лав Вакарчук публічно пообіцяв

переглянути пропозиції «Голосу»

до законопроекту «Про повну

загальну середню освіту». Голова

профільного комітету Сергій Ба-

бак завірив, що комітет докладе

всіх зусиль щодо передбачення

підвищення оплати праці педаго-

гічним, науково-педагогічним і

непедагогічним працівникам у

Держбюджеті–2020. Народні де-

путати Вадим Івченко і Ірина Ге-

ращенко, а також голова постій-

ної комісії з питань освіти Київра-

ди Ганна Старостенко вислови-

лись за підтримку вимог протес-

тувальників.

Багатотисячна громада освітян і

студентів одностайно схвалила

резолюцію і проголосувала за

подальші активні дії (якщо депу-

тати і чиновники проігнорують

справедливі вимоги людей осві-

тянської праці).

Особисто захоплююсь профспіл-

ковою принциповою позицією

освітян Києва, колег з ФПУ, міськпрофради,

обласних і міських ор-

ганізацій освітянської профспілки

та інших представників грома-

дянського суспільства.

Попереду – довга «дорога в дю-

нах», і ми впевнені у своїх силах,

солідарних діях, а отже, подолає-

мо несправедливість».

 

СПО об’єднань

профспілок закликає

народних депутатів

не підтримувати

законопроект № 2275

Заява Спільного представницько-

го органу репрезентативних всеукраїнських

об’єднань профспі-

лок на національному рівні про

порушення матеріальних прав за-

страхованих осіб та руйнування

системи соціального страхування

С ьогодні Фонд соціального страхуван-

ня України, який опікується соціаль-

ним захистом 14 млн працівників, до-

ведено до небезпечної фінансової

межі. Невирішення існуючих про-

блем загрожує дискредитацією та втратою довіри

громадян до всієї системи соціального страхуван-

ня і держави, як гаранта її діяльності.

Фонд уже заборгував застрахованим особам

майже 1 млрд грн з виплати допомоги по тимчасо-

вій непрацездатності та вагітності і пологах. Цьо-

му сприяло різке зниження розміру єдиного соці-

ального внеску (вдвічі – до 22%) та значне змен-

шення частки єдиного внеску до Фонду соціально-

го страхування України з 14,2657 до 9,3759%.

Профспілкова сторона неодноразово вносила

пропозиції щодо подолання кризової ситуації, але

31.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання