« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Стартує індексація пенсій

Стартує індексація пенсій

Наймасштабніший перера­хунок пенсій, що стосува­тиметься понад 10 млн гро­мадян, буде здійснено з 1 березня 2019 року. Нада­лі вже щорічно, кожного 1 березня наступного року, осучаснення пенсій прово­дитиметься автоматично.

З а словами міністра соціаль­ної політики Андрія Реви, пенсійна реформа стала важливим етапом реформу­вання нашої країни, адже усунула зрівнялівку в пенсійному за­безпеченні – з 11,5 млн пенсіонерів 8,5 млн мали пенсію на рівні прожитково­го мінімуму.

У жовтні 2017 року було прийнято закон, що повернув системі пенсійного забезпечення принципи соціального страхування, відповідно до яких пен­сія має бути диференційованою і зале­жати від двох показників: страхового стажу і заробітної плати, яку отриму­вали люди. «В результаті проведення реформи сьогодні кожен пенсіонер має ту пенсію, яку він заробив виходячи з цих двох показників. У цілому, середнє підвищення пенсій у результаті рефор­ми склало 561 грн, але це не означає, що всі отримали таку суму підвищен­ня – кожен отримав надбавку, визначе­ну за упровадженою єдиною форму­лою», – пояснив міністр.


Варто зазначити, що пенсійною ре­формою передбачається автоматична індексація пенсій за новим принци­пом, який було закладено в самому за­коні. Цей принцип передбачає два основних показники: 50% рівня зрос­тання інфляції за попередній рік і 50% зростання середньої заробітної плати. Закон передбачає, що індексація про­водитиметься щорічно, починаючи з 2019 року.

На виконання закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування Уря­дом було визначено порядок і дату щоріч­ної індексації, а саме з 1 березня 2019 року. На 1 березня 2019 року пенсії будуть авто­матично перераховані для 10 млн 200 тис. пенсіонерів, а середній розмір підвищен­ня складатиме 255 грн. Але це не означає, що всі отримають порівну додатково 255 грн, адже кошти розподіляються відпо­відно до формули. Реальне підвищення відбудеться для 8 млн пенсіонерів, але воно не буде меншим за 100 грн.

«Органи Пенсійного фонду України здійснили всі необхідні заходи, щоб забез­печити з 1 березня виплату підвищених пенсій», – про це голова правління Пенсій­ного фонду України Євгеній Капінус до­повів 25 лютого на нараді під головуван­ням Президента України Петра Порошен­ка за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та інших членів Уряду, що відбулась у Пенсійному фонді.

Євгеній Капінус також наголосив, що робота щодо проведення індексації пенсій розпочалась ще минулого року. Було запроваджено нове програмне за­безпечення, що дало змогу опрацьову­вати на центральному рівні реєстри з усіх регіонів. У січні – лютому визна­чено алгоритми та вже завершено по­вний перерахунок пенсій. Тому на сьо­годні Пенсійний фонд готовий прово­дити виплати в повному обсязі.

  • До теми

У 2019 році також пропонуєть­ся здійснити доплату до пенсії 1 млн 900 тис. пенсіонерів у розмірі 2410 грн. Доплатять тим пенсіонерам, хто має по­вний страховий стаж, але че­рез малий розмір заробітку одержує низьку пенсію.

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, чому саме така сума: «Йдеться про додатковий ресурс, який було отримано завдяки закону про «євробляхи». За ініціативою Президента України кошти від розмитнення автівок у повно­му обсязі спрямовані на підви­щення пенсій. Звертаю увагу на те, що йдеться про підтрим­ку тих громадян, які мають по­вний страховий стаж, хто бага­то працював, але має низьку пенсію».

 


Прожитковий мінімум занижено більш, ніж удвічі

Законодавчо встановлений на січень 2019 року прожитковий мінімум (1853 грн) занижено в 2,1 раза, або на 2099 грн, порівняно з його фактичним розміром, а для працездатної особи (1921 грн) – у 2,3 раза, або на 2504 грн.


В ідповідно до статті 5 Закону України «Про прожитко­вий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожит­кового мінімуму у цінах січня 2019 року в розрахунку на місяць на одну особу становив:

– з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та вій­ськового збору – 3952,36 грн (без урахування платежів – 3443,24 грн);

– для дітей віком до 6 років – 3254,88 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років – 4005,01 грн;

– для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових пла­тежів відповідно до чинного законодавства – 4425,28 грн (без ура­хування платежів – 3562,35 грн);

– для осіб, які втратили працездатність, – 2909,63 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 


Профспілки наполягають на збільшенні страхових виплат

20 лютого, у День соціальної спра­ведливості, Уряд на своєму засідан­ні додатково вніс та без обговорен­ня розглянув і прийняв з подальшим доопрацюванням постанову «Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від не­щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на стра­хові виплати у разі смерті потерпіло­го», затвердивши коефіцієнт перера­хування сум щомісячних страхових виплат зазначеним категоріям гро­мадян з 1 березня 2019 року у розмі­рі 1,05, тобто підвищивши їх у порів­нянні з минулим роком на 5%.

С пільний представницький орган об’єднань профспілок, розглянувши зазначений про­ект постанови КМУ, категорично його не погодив, наголосивши в своєму листі до Мінсоцполітики, що збільшення коефіці­єнта перерахунку щомісячних страхових виплат має бути значно більшим (принаймні, на рівень інфляції), як це і передбачено чинним законодавством.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий переконаний, що розмір такого підвищення є явно заниженим. Профспіл­ковий лідер нагадує, що законами встановлено наступ­не: при визначенні названого коефіцієнта мають бути врахованими такі показники, як зростання середньої зарплати за попередній рік та індекс інфляції. З ураху­ванням того, що середня зарплата минулого року зросла номінально майже на 25%, а середньорічна інфляція ста­новила 10,8%, запропоноване Мінсоцполітики збільшен­ня коефіцієнта не відповідає ані першому, ані другому показнику.

Як зазначено в пояснювальній записці, такий невели­кий розмір підвищення щомісячних страхових виплат обумовлений фінансовими можливостями бюджету Фонду соціального страхування України. Слід визнати, що на сьогодні ФСС має заборгованість, зокрема із спла­ти лікарняних, виплат по вагітності та пологах, що скла­дає майже 0,5 млрд грн. Термін непогашених виплат ста­новить понад 1 місяць, але як вважають профспілки, причиною цього є те, що протягом останніх декількох років під тиском урядових структур постійно зменшу­вався розмір відрахувань на загальнообов’язкове соці­альне страхування на користь Пенсійного фонду. Як ре­зультат, бюджет ФСС останніх років по факту є дефіцит­ним та нездатним здійснювати своєчасні і в повному обсязі соціальні виплати.

СПО оперативно поінформував про свою позицію з цього питання КМУ та ФСС, запропонувавши на засідан­ні правління Фонду розглянути дане питання та внести пропозиції Уряду щодо збільшення фінансування потер­пілих від нещасного випадку на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потер­пілого.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

03.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання