« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Руки геть від майна профспілок!

Руки геть від майна профспілок!

«Дамо рішучу відсіч рейдерам від влади!», «В єдності наша сила!», – такі гасла лунали 26 липня на профспілковому мітингу біля Окружного адміністративного суду м. Києва, що відбувся в рамках ак­ції солідарної підтримки Полтав­ської обласної ради профспілок під час розгляду судом справи про ви­знання протиправним та скасуван­ня розпорядження Кабміну від 11 січня 2018 року «Про передачу будівлі профспілок у м. Полтаві Ге­неральній прокуратурі України».


У пікеті взяли участь представни­ки 16 всеукраїнських профспі­лок та територіальних профоб’єднань Полтавської, Рівнен­ської, Київської областей і м. Києва. З трибуни мітингу виступили го­лова Полтавської обласної ради профспі­лок Леонід Вернигора, представник ФПУ у Верховній Раді України, народний депу­тат України Сергій Каплін, заступники Го­лови Федерації профспілок України Воло­димир Саєнко та Євген Драп’ятий, проф­спілкові активісти: голова Полтавської обласної організації профспілки працівни­ків автомобільного транспорту та шляхо­вого господарства Микола Первак, голова Полтавської обласної організації проф­спілки працівників хімічних та нафтохі­мічних галузей промисловості Ольга Ку­рінько, член президії обласної організації профспілки харчової та переробної про­мисловості, депутат Полтавської обласної ради Дмитро Петров, заступник голови Полтавської обласної організації проф­спілки працівників житлово - комунально­го господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Анатолій Аксьоненко, профспіл­ковий адвокат Київської міської ради профспілок Ігор Любаренко.

Усі вони висловили рішуче «ні» спро­бам порушення законних прав профспі­лок та привласнення у різних областях України будинків профспілок, профспіл­кових навчально - методичних центрів, закладів профоздоровниць, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та учбово-спортивних баз, готелів і турбаз, інших об’єктів, що належать профспілкам.

Після відкриття судового засідання згід­но з установленою процедурою на прохання позивача до справи в якості третьої особи було залучено прокуратуру Полтавської об­ласті, що стало підставою відкласти підго­товче засідання суду та призначити наступ­ну дату його проведення на 15 серпня ц.р.

На завершення акції її учасники при­йняли спільну Заяву профспілок.

Отже, боротьба триває!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Верховенство права й законність мають домінувати при розгляді та­ких справ. Ми цілковито переко­нані в тому, що ті об’єкти, які сьо­годні відбираються у професійних спілок, належать їм на праві влас­ності, бо вони побудовані на ко­шти спілчан. Щодо остаточного законодавчого врегулювання май­нового статусу профспілок ФПУ працює у контакті з КМУ, правоохоронними органами та міжна­родними організаціями».

 

Леонід Вернигора, голова Полтавської обласної ради профспілок:

«Цього разу ми маємо або по­класти край свавіллю, на яке сьогодні замахнулася влада, і домогтися справедливого су­дового рішення, або вони не зупиняться. У судових провадженнях пере­бувають не один десяток на­ших об’єктів, і я думаю, що нам саме час сьогодні стати грудь­ми на їх захист. Нам потрібен такий закон, щоб майно проф­спілок було недоторканим!».


Сергій Каплін, представник ФПУ у Верховній Раді України, народний депутат України:

«Профспілки сьогодні дійсно об’єднують людей для захисту своїх прав, а ФПУ – конструк­тивна сила, що здатна захи­щати людей. Через це чинить­ся наступ на профспілки. По­трібно прибрати руки від май­на профспілок! Ми маємо без­компромісно обстоювати свої права та інтереси, домагатись справедливості й чинити опір спробам приватизувати профспілки».

 

Володимир Саєнко, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Це наступ на наші майнові права. Понад 2 роки ми ведемо постійні перемовини з високопосадовцями. Були доручення Прем’єр-міністра, неодноразові зустрічі з віце-прем’єром. Цього року ми провели акції протесту в Ужгороді і Полтаві, але владі байдуже. Тому якщо не буде прийнято позитивних рішень, потрібна більш масштабна акція протесту. Ми маємо показати свою силу і розраховуємо на солідарну підтримку профспілок!».

 

Заява профспілок проти свавілля органів державної влади

Учасники акції протесту профспілок Полтавщини, Федерація профспілок України, всеукраїнські профспілки і територіальні профоб’єднання рішу­че заявляють: «ні» – свавіллю органів державної влади, які грубо поруши­ли конституційні права профспілок!

МИ ОБУРЕНІ:

– наступом влади на майнові права спілчан та спро­бами силового захоплення профспілкового будинку й обласного навчального - методичного центру профспі­лок у м. Полтаві;

– шаленим тиском органів прокуратури на обласне профоб’єднання з метою захоплення власності профспі­лок, що використовується для здійснення їх статутної діяльності;

– судовими маніпуляціями на користь влади;

– намаганнями позбавити профспілкових працівни­ків робочих місць з фактичним виселенням людей на вулицю;

– грубим втручанням державних органів у роботу профспілок;

– порушенням Закону України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності», міжнародних норм права і договорів, ратифікованих державою Україна.

За розпорядженнями КМУ у спілчан також намага­ються відібрати профспілкові об’єкти на Закарпатті, Іва­но-Франківщині, в м. Києві, Одеській, Чернівецькій об­ластях, вилучаються навчально - методичні центри проф­спілок у Полтаві, Чернігові, Хмельницькому. У розпоря­дження органів державної влади та місцевого самовря­дування передаються заклади профоздоровниць, дитячо-юнацькі спортивні школи та навчально - спортивні бази.

Все це є сучасною формою державного рейдерства!

Ми рішуче заявляємо: право приватної власності профспілок гарантовано Конституцією України, має рів­ні права з державною власністю і тому в жодному разі не може бути захоплене, вилучене, або «націоналізоване» в інтересах осіб, які очолюють владні структури.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ ВИМАГАЮТЬ:

Від Прем’єр - міністра України:

– керуючись принципом верховенства права, а не сили, повернутися до зваженого і конструктивного роз­гляду майнового конфлікту між профспілками України й органами державної влади;

– скасувати розпорядження КМУ щодо передачі проф­спілкового майна у м. Полтаві в оперативне управління Генеральної прокуратури та передачу профспілкової бу­дівлі в м. Ужгороді Закарпатському окружному адміні­стративному суду. Все це призводить до небажаного за­гострення стосунків між соціальними партнерами і за­грожує дискредитацією правової системи в Україні та оголошених правових реформ;

– зупинити свавілля Фонду державного майна Украї­ни щодо зазіхання на профспілкове майно і вилучення профспілкових навчально - методичних центрів, закладів оздоровлення, дитячо - юнацьких спортивних шкіл, на­вчально - спортивних баз, готелів і турбаз та інших проф­спілкових об’єктів.

Від Генерального прокурора України:

– відмовитися від чужого майна і довести на ділі, що справедливість і повага до Закону залишаються нормою життя в нашій країні. Відмова ГПУ від посягань на майно профспілок буде дійсно державницьким рішенням, що сприятиме збереженню соціальної стабільності в країні, підвищенню рівня довіри до органів прокуратури.

Від суддів:

– справедливого рішення суду, яке захистить законні права людей праці, їх професійних об’єднань і профспіл­кову власність. Рішення іменем України не може не ви­конувати місії української Конституції – торжества спра­ведливості та захисту прав людини. «Ваша честь» – слу­жіння народові, а не прислуговування владі!

Учасники акції зазначають, що сьогоднішнє рішення для нас стане визначальним моментом: чи є в Україні справедливість і ми досягаємо правди, чи стаємо на шлях боротьби і соціального спротиву при прийнятті неспра­ведливого судового рішення

05.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання