« на головну 16.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (978)
29
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Руки геть від майна профспілок!

Руки геть від майна профспілок!

«Дамо рішучу відсіч рейдерам від влади!», «В єдності наша сила!», – такі гасла лунали 26 липня на профспілковому мітингу біля Окружного адміністративного суду м. Києва, що відбувся в рамках ак­ції солідарної підтримки Полтав­ської обласної ради профспілок під час розгляду судом справи про ви­знання протиправним та скасуван­ня розпорядження Кабміну від 11 січня 2018 року «Про передачу будівлі профспілок у м. Полтаві Ге­неральній прокуратурі України».


У пікеті взяли участь представни­ки 16 всеукраїнських профспі­лок та територіальних профоб’єднань Полтавської, Рівнен­ської, Київської областей і м. Києва. З трибуни мітингу виступили го­лова Полтавської обласної ради профспі­лок Леонід Вернигора, представник ФПУ у Верховній Раді України, народний депу­тат України Сергій Каплін, заступники Го­лови Федерації профспілок України Воло­димир Саєнко та Євген Драп’ятий, проф­спілкові активісти: голова Полтавської обласної організації профспілки працівни­ків автомобільного транспорту та шляхо­вого господарства Микола Первак, голова Полтавської обласної організації проф­спілки працівників хімічних та нафтохі­мічних галузей промисловості Ольга Ку­рінько, член президії обласної організації профспілки харчової та переробної про­мисловості, депутат Полтавської обласної ради Дмитро Петров, заступник голови Полтавської обласної організації проф­спілки працівників житлово - комунально­го господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Анатолій Аксьоненко, профспіл­ковий адвокат Київської міської ради профспілок Ігор Любаренко.

Усі вони висловили рішуче «ні» спро­бам порушення законних прав профспі­лок та привласнення у різних областях України будинків профспілок, профспіл­кових навчально - методичних центрів, закладів профоздоровниць, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та учбово-спортивних баз, готелів і турбаз, інших об’єктів, що належать профспілкам.

Після відкриття судового засідання згід­но з установленою процедурою на прохання позивача до справи в якості третьої особи було залучено прокуратуру Полтавської об­ласті, що стало підставою відкласти підго­товче засідання суду та призначити наступ­ну дату його проведення на 15 серпня ц.р.

На завершення акції її учасники при­йняли спільну Заяву профспілок.

Отже, боротьба триває!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Верховенство права й законність мають домінувати при розгляді та­ких справ. Ми цілковито переко­нані в тому, що ті об’єкти, які сьо­годні відбираються у професійних спілок, належать їм на праві влас­ності, бо вони побудовані на ко­шти спілчан. Щодо остаточного законодавчого врегулювання май­нового статусу профспілок ФПУ працює у контакті з КМУ, правоохоронними органами та міжна­родними організаціями».

 

Леонід Вернигора, голова Полтавської обласної ради профспілок:

«Цього разу ми маємо або по­класти край свавіллю, на яке сьогодні замахнулася влада, і домогтися справедливого су­дового рішення, або вони не зупиняться. У судових провадженнях пере­бувають не один десяток на­ших об’єктів, і я думаю, що нам саме час сьогодні стати грудь­ми на їх захист. Нам потрібен такий закон, щоб майно проф­спілок було недоторканим!».


Сергій Каплін, представник ФПУ у Верховній Раді України, народний депутат України:

«Профспілки сьогодні дійсно об’єднують людей для захисту своїх прав, а ФПУ – конструк­тивна сила, що здатна захи­щати людей. Через це чинить­ся наступ на профспілки. По­трібно прибрати руки від май­на профспілок! Ми маємо без­компромісно обстоювати свої права та інтереси, домагатись справедливості й чинити опір спробам приватизувати профспілки».

 

Володимир Саєнко, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Це наступ на наші майнові права. Понад 2 роки ми ведемо постійні перемовини з високопосадовцями. Були доручення Прем’єр-міністра, неодноразові зустрічі з віце-прем’єром. Цього року ми провели акції протесту в Ужгороді і Полтаві, але владі байдуже. Тому якщо не буде прийнято позитивних рішень, потрібна більш масштабна акція протесту. Ми маємо показати свою силу і розраховуємо на солідарну підтримку профспілок!».

 

Заява профспілок проти свавілля органів державної влади

Учасники акції протесту профспілок Полтавщини, Федерація профспілок України, всеукраїнські профспілки і територіальні профоб’єднання рішу­че заявляють: «ні» – свавіллю органів державної влади, які грубо поруши­ли конституційні права профспілок!

МИ ОБУРЕНІ:

– наступом влади на майнові права спілчан та спро­бами силового захоплення профспілкового будинку й обласного навчального - методичного центру профспі­лок у м. Полтаві;

– шаленим тиском органів прокуратури на обласне профоб’єднання з метою захоплення власності профспі­лок, що використовується для здійснення їх статутної діяльності;

– судовими маніпуляціями на користь влади;

– намаганнями позбавити профспілкових працівни­ків робочих місць з фактичним виселенням людей на вулицю;

– грубим втручанням державних органів у роботу профспілок;

– порушенням Закону України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності», міжнародних норм права і договорів, ратифікованих державою Україна.

За розпорядженнями КМУ у спілчан також намага­ються відібрати профспілкові об’єкти на Закарпатті, Іва­но-Франківщині, в м. Києві, Одеській, Чернівецькій об­ластях, вилучаються навчально - методичні центри проф­спілок у Полтаві, Чернігові, Хмельницькому. У розпоря­дження органів державної влади та місцевого самовря­дування передаються заклади профоздоровниць, дитячо-юнацькі спортивні школи та навчально - спортивні бази.

Все це є сучасною формою державного рейдерства!

Ми рішуче заявляємо: право приватної власності профспілок гарантовано Конституцією України, має рів­ні права з державною власністю і тому в жодному разі не може бути захоплене, вилучене, або «націоналізоване» в інтересах осіб, які очолюють владні структури.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ ВИМАГАЮТЬ:

Від Прем’єр - міністра України:

– керуючись принципом верховенства права, а не сили, повернутися до зваженого і конструктивного роз­гляду майнового конфлікту між профспілками України й органами державної влади;

– скасувати розпорядження КМУ щодо передачі проф­спілкового майна у м. Полтаві в оперативне управління Генеральної прокуратури та передачу профспілкової бу­дівлі в м. Ужгороді Закарпатському окружному адміні­стративному суду. Все це призводить до небажаного за­гострення стосунків між соціальними партнерами і за­грожує дискредитацією правової системи в Україні та оголошених правових реформ;

– зупинити свавілля Фонду державного майна Украї­ни щодо зазіхання на профспілкове майно і вилучення профспілкових навчально - методичних центрів, закладів оздоровлення, дитячо - юнацьких спортивних шкіл, на­вчально - спортивних баз, готелів і турбаз та інших проф­спілкових об’єктів.

Від Генерального прокурора України:

– відмовитися від чужого майна і довести на ділі, що справедливість і повага до Закону залишаються нормою життя в нашій країні. Відмова ГПУ від посягань на майно профспілок буде дійсно державницьким рішенням, що сприятиме збереженню соціальної стабільності в країні, підвищенню рівня довіри до органів прокуратури.

Від суддів:

– справедливого рішення суду, яке захистить законні права людей праці, їх професійних об’єднань і профспіл­кову власність. Рішення іменем України не може не ви­конувати місії української Конституції – торжества спра­ведливості та захисту прав людини. «Ваша честь» – слу­жіння народові, а не прислуговування владі!

Учасники акції зазначають, що сьогоднішнє рішення для нас стане визначальним моментом: чи є в Україні справедливість і ми досягаємо правди, чи стаємо на шлях боротьби і соціального спротиву при прийнятті неспра­ведливого судового рішення

05.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання