« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Борги із зарплат шахтарям мають бути ліквідовані в найближчі 2 місяці

Борги із зарплат шахтарям мають бути ліквідовані в найближчі 2 місяці

Під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі України, що відбулась 25 лютого в Будинку профспілок у м. Києві, Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми вугільної галузі є максимально критичними та потребують невідкладного вирішення.


Г лава держави зауважив, одні­єю з таких нагальних про­блем є заборгованість із заро­бітної плати гірникам дер­жавних шахт, і вона має бути вирішена найближчим часом.

Президент України Володимир Зе­ленський анонсував створення націо­нальної програми справедливої транс­формації вугільних регіонів, зазначив­ши, що жодна шахта не буде закрита, поки у людей не з’явиться нова робота. Він зазначив, що це буде головним прин­ципом плану трансформації вугільних регіонів, який розроблятиме Міністер­ство розвитку громад і територій. «Жод­на шахта не може бути закрита чи лікві­дована, поки люди не отримають нову роботу, безпечну та з гідною оплатою. Спочатку нові робочі місця для цих лю­дей, тільки потім ми почнемо говорити про щось інше», – підкреслив Володи­мир Зеленський.

За словами Президента України, се­ред питань, які мають бути розв’язані невідкладно, – імпорт вугілля та елек­троенергії: «Про який імпорт може бути мова, якщо країни, з яких ми імпортує­мо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якась мар­ка у нас не добувається – тільки тоді ми можемо підіймати питання імпорту цієї марки. І це термінове завдання.

«Поступово ми маємо створювати соці­ально-економічні можливості для розви­тку вугільних регіонів, для цього Міністер­ством розвитку громад і територій буде розроблена національна програма справед­ливої трансформації вугільних регіонів.

Головний принцип: жодна шахта не може бути закрита чи ліквідована, поки люди не отримають нової роботи, безпечної та з гід­ною оплатою. Також програма має вирішити питання доступу до освіти для дітей шахта­рів через створення стипендіального фонду», – зазначив Володимир Зеленський.

Всеукраїнська нарада працівників ву­гільної галузі організована за ініціативи Профспілки працівників вугільної про­мисловості України. У ній взяли участь міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, генеральний ди­ректор компанії ДТЕК Максим Тимченко, губернатори та мери шахтарських вугіль­них регіонів, народні депутати України, роботодавці, керівники вугледобувних підприємств, представники Федерації профспілок України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, Президент України:

«Дехто з виступаючих говорив, що це борг із зарплати, починаючи з 2014– 2016 років, і сьогодні це понад 1 мі­льярд, а невдовзі буде півтора мільяр­да. Тому даю доручення: в найближчі два місяці – березень, квітень – закрити повністю всі борги перед шахтарями.

Якщо не будемо це закривати і про­пустимо хоч одну добу, тоді, мені зда­ється, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме заробітну пла­ту за ці місяці».

 

Суд відкрив провадження у справі за позовом про відкликання законопроєкту «Про працю»

Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження у справі щодо визнання дій Кабінету Міністрів України протиправними в частині порушення процедури погодження із СПО об’єднань профспілок проєкту Закону України «Про працю», який в подальшому за­реєстрований у Верховній Раді України за № 2708 від 28 грудня 2019 року. Про це пові­домляє прес-служба суду.

В ідповідний позов до суду подала Федерація профспі­лок України. Серед вимог позову – зобов’язати КМУ, як суб’єкта законодавчої ініціативи, відкликати вка­заний законопроєкт.

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання при­значено на 8 квітня 2020 року.

 


За рік рейтинг впізнаваності ФПУ суттєво зріс

Профспілки народжені у полум’ї боротьби, розуміють, що у них є зуби, є можливості, можуть боро­тися. Великий процес надбання іс­торично правильної нової якості профспілок розпочався. І це дуже важливо – здоровий рух уперед по об’єднанню громадян у боротьбі за власні трудові інтереси.

З окрема, про це йшлося 20 лю­того на прес-конференції в інформаційно­му агентстві «Інтерфакс-Україна» на тему «Чи по­чує Президент профспіл­ки, підприємців, аграріїв і журналістів?».

У заході взяли участь заступник Голови Феде­рації профспілок Украї­ни Володимир Саєнко, директор Інституту роз­витку профспілкового руху Михайло Чаплига, голова Київської облас­ної аграрної палати Оксана Устименко, пред­ставник руху #SaveФОП, голова ВГО «Союз захис­ту підприємництва» Сер­гій Доротич та директор програми міжнародної та внутрішньої політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Юрій Ро­маненко.

У своєму виступі за­ступник Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко, іронізу­ючи, подякував владі, Уряду, безпосередньо мі­ністру розвитку економі­ки Тимофію Милованову, а також голові Комітету Верховної Ради України з питань соціальної полі­тики та захисту прав ве­теранів Галині Третьяко­вій за те, що своїми діями вони багато зробили для об’єднання профспілок, адже зовнішня загроза спонукала до максималь­ного єднання. Також за­ступник Голови ФПУ за­значив, що за результата­ми соціологічних опиту­вань, за останній рік рей­тинг впізнаваності проф­спілок суттєво зріс.

Володимир Саєнко та­кож поінформував пред­ставників ЗМІ про «Профспілкову хвилю гніву», що прокотилася вcіма регіонами Украї­ни 30 січня. Цього дня перед будинками місце­вих органів державної влади, в трудових колек­тивах, профспілкових організаціях відбулися публічні заходи, вулич­ні протестні дії, під час яких тисячі спілчан у кожному місті проде­монстрували обурення законопроєктом № 2708 «Про працю», антипроф­спілковим законопроєк­том № 2681 та іншими за­конодавчими актами, що у разі їх прийняття погіршать умови життя та праці трудящих, соці­альні гарантії на оплату праці, соціальний за­хист та соціальне забез­печення. Заступник Го­лови ФПУ зазначив, що наразі вже є результат боротьби: зупинено роз­гляд законопроєкту 2708 у «турборежимі», а для його опрацювання ство­рено тристоронню робо­чу групу з профспілок, роботодавців та пред­ставників влади. Воло­димир Саєнко висловив сподівання, що в підсум­ку буде прийнято сучас­ний Трудовий кодекс, який стоятиме на захис­ті прав та інтересів лю­дини праці.

29.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання