« на головну 27.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Протест шахтарів ДП «Торецьквугілля»

Протест шахтарів ДП «Торецьквугілля»

До ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості Укра­їни звернувся голова Торецької територіальної організації Ва­силь Щербань, який повідомив про вкрай критичну ситуацію, що склалася на шахтах «Північна» та «Південна» ДП «Торецьквугілля», де працівники припинили роботу через відсутність грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати.

П рацівники цих шахт, а також шахти «Нова» не отримують заробітну плату протягом 3 мі­сяців з початку 2019 року. Го­лова Профспілки Віктор Тур­манов терміново звернувся з листом до мі­ністра енергетики та вугільної промисло­вості України Ігоря Насалика з приводу невідкладного вирішення цієї проблеми.

Варто зазначити, що напередодні, 28 бе­резня, під головуванням заступника міні­стра Миколи Шамбіра й за участю пред­ставників Міністерства енергетики та ву­гільної промисловості України, Державної служби з питань праці та Профспілки пра­цівників вугільної промисловості України в Міністерстві соціальної політики України відбулася нарада з обговорення проблем­них питань вугільних підприємств, визна­чених постановою Президії ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості Укра­їни від 22 лютого 2019 року «Про соціально- економічний стан вугледобувних підпри­ємств та хід виконання заходів щодо рефор­мування і розвитку вугільної галузі».

Укрвуглепрофспілку на нараді пред­ставляли її голова Віктор Турманов, голо­ва Торецької територіальної організації профспілки Василь Щербань та експерт со­ціально-економічного відділу Укрвугле­профспілки Олексій Павлюк.

На початку засідання Віктор Турманов окреслив коло питань, які потребують ви­рішення для покращення соціально-еконо­мічного стану вугледобувних підпри­ємств. Зокрема, він наголосив на необхід­ності врегулювання питання щодо сплати вугледобувними підприємствами єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вдо­сконалення механізму зарахування поточ­них платежів за наявності у підприємств заборгованості минулих років, а також вре­гулювання спірних питань щодо форму­вання Списків № 1 і № 2, затверджених по­становою Кабінету Міністрів України № 461 від 24 червня 2016 року.

Василь Щербань порушив питання оплати праці працівників непромислової групи, зазначивши, зокрема, що невипла­та заробітної плати цим категоріям пра­цюючих може порушити «технологічний процес», що, в свою чергу, може призвести до зупинки виробництва. Також він наго­лосив, що в зв’язку з постійним недофі­нансуванням вугільної галузі державні вугледобувні підприємства не в змозі сплачувати ЄСВ та борги минулих років. Профспілковий лідер порушив питання про необхідність усунення проблем з оплатою лікарняних листків працівни­кам вугледобувних підприємств.

Представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в своїх виступах наголосили на нагальній необ­хідності збільшення бюджетного фінансу­вання галузі для усунення зазначених со­ціально-економічних проблем шахтарів.

Підсумовуючи обговорення, заступник міністра Микола Шамбір зазначив, що Мі­ністерство соціальної політики України буде й надалі активно співпрацювати з Профспілкою і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України в час­тині розробки механізмів для вирішення проблемних питань галузі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Кабмін перерозподілив освітню субвенцію

Уряд ухвалив рішення про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році.

В ідповідне рішення розміщене на офіційному порталі Кабінету Міністрів України.

Реалізація рішення забезпечить спрямування коштів для здійснення оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти окремих адміністра­тивно-територіальних одиниць Волинської, Донецької, Житомир­ської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Луганські машинобудівники підтримали пропозиції колег

Голова Луганської обласної організа­ції Профспілки машинобудівників та приладобудівників України Іван Ар­тюх звернувся з листом до Голови Федерації профспілок України Гри­горія Осового щодо підтримки про­позицій дніпропетровських колег.

У листі, зокрема, зазначається:

«Шановний Григорію Васильовичу!

У газеті «Профспілкові вісті» за 21 березня 2019 року № 12 на стор. 6 опу­бліковано матеріал про підбиття під­сумків виконання Територіальної угоди за 2018 рік у Дніпропетровській області. У цій публікації є два дуже важливі моменти для підприємств машино­будування і трудящих. Пропозиції надзвичайно сучасні й дуже слушні!

Зокрема, йдеться про:

– повернення до практики фінансування за ко­шти Фонду соціального страхування санаторно-ку­рортного лікування та оздоровлення трудящих;

– створення Міністерства промислової політики України.

Тож підтримуємо пропозиції колег із Дніпро­петровської області та пропонуємо внести ці пи­тання на розгляд чергового засідання Ради ФПУ, а також просимо Вас особисто підтримати зазна­чені пропозиції».

ВЛ. ІНФ.


ЦК Укрелектропрофспілки ініціює внесення змін до Галузевої угоди

ЦК Укрелектропрофспілки ініці­ює початок спільної роботи сторін щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністер­ством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організа­цій роботодавців «Федерація ро­ботодавців паливно - енергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електро­технічної промисловості України.

П ро це йдеться в листі до міністра енергетики та вугільної промисло­вості України Ігоря Насалика, в яко­му пропонується вирішити питання щодо підвищення рівня оплати пра­ці енергетиків та перегляду в бік «зростання мі­німального розміру тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіко­вану роботу, з 1 грудня 2019 року на рівень не мен­ше 220% законодавчо встановленого прожитко­вого мінімуму для працездатних осіб», а також викладено інші пропозиції, що надійдуть і бу­дуть опрацьовані.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання