« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Протест шахтарів ДП «Торецьквугілля»

Протест шахтарів ДП «Торецьквугілля»

До ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості Укра­їни звернувся голова Торецької територіальної організації Ва­силь Щербань, який повідомив про вкрай критичну ситуацію, що склалася на шахтах «Північна» та «Південна» ДП «Торецьквугілля», де працівники припинили роботу через відсутність грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати.

П рацівники цих шахт, а також шахти «Нова» не отримують заробітну плату протягом 3 мі­сяців з початку 2019 року. Го­лова Профспілки Віктор Тур­манов терміново звернувся з листом до мі­ністра енергетики та вугільної промисло­вості України Ігоря Насалика з приводу невідкладного вирішення цієї проблеми.

Варто зазначити, що напередодні, 28 бе­резня, під головуванням заступника міні­стра Миколи Шамбіра й за участю пред­ставників Міністерства енергетики та ву­гільної промисловості України, Державної служби з питань праці та Профспілки пра­цівників вугільної промисловості України в Міністерстві соціальної політики України відбулася нарада з обговорення проблем­них питань вугільних підприємств, визна­чених постановою Президії ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості Укра­їни від 22 лютого 2019 року «Про соціально- економічний стан вугледобувних підпри­ємств та хід виконання заходів щодо рефор­мування і розвитку вугільної галузі».

Укрвуглепрофспілку на нараді пред­ставляли її голова Віктор Турманов, голо­ва Торецької територіальної організації профспілки Василь Щербань та експерт со­ціально-економічного відділу Укрвугле­профспілки Олексій Павлюк.

На початку засідання Віктор Турманов окреслив коло питань, які потребують ви­рішення для покращення соціально-еконо­мічного стану вугледобувних підпри­ємств. Зокрема, він наголосив на необхід­ності врегулювання питання щодо сплати вугледобувними підприємствами єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вдо­сконалення механізму зарахування поточ­них платежів за наявності у підприємств заборгованості минулих років, а також вре­гулювання спірних питань щодо форму­вання Списків № 1 і № 2, затверджених по­становою Кабінету Міністрів України № 461 від 24 червня 2016 року.

Василь Щербань порушив питання оплати праці працівників непромислової групи, зазначивши, зокрема, що невипла­та заробітної плати цим категоріям пра­цюючих може порушити «технологічний процес», що, в свою чергу, може призвести до зупинки виробництва. Також він наго­лосив, що в зв’язку з постійним недофі­нансуванням вугільної галузі державні вугледобувні підприємства не в змозі сплачувати ЄСВ та борги минулих років. Профспілковий лідер порушив питання про необхідність усунення проблем з оплатою лікарняних листків працівни­кам вугледобувних підприємств.

Представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в своїх виступах наголосили на нагальній необ­хідності збільшення бюджетного фінансу­вання галузі для усунення зазначених со­ціально-економічних проблем шахтарів.

Підсумовуючи обговорення, заступник міністра Микола Шамбір зазначив, що Мі­ністерство соціальної політики України буде й надалі активно співпрацювати з Профспілкою і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України в час­тині розробки механізмів для вирішення проблемних питань галузі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Кабмін перерозподілив освітню субвенцію

Уряд ухвалив рішення про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році.

В ідповідне рішення розміщене на офіційному порталі Кабінету Міністрів України.

Реалізація рішення забезпечить спрямування коштів для здійснення оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти окремих адміністра­тивно-територіальних одиниць Волинської, Донецької, Житомир­ської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Луганські машинобудівники підтримали пропозиції колег

Голова Луганської обласної організа­ції Профспілки машинобудівників та приладобудівників України Іван Ар­тюх звернувся з листом до Голови Федерації профспілок України Гри­горія Осового щодо підтримки про­позицій дніпропетровських колег.

У листі, зокрема, зазначається:

«Шановний Григорію Васильовичу!

У газеті «Профспілкові вісті» за 21 березня 2019 року № 12 на стор. 6 опу­бліковано матеріал про підбиття під­сумків виконання Територіальної угоди за 2018 рік у Дніпропетровській області. У цій публікації є два дуже важливі моменти для підприємств машино­будування і трудящих. Пропозиції надзвичайно сучасні й дуже слушні!

Зокрема, йдеться про:

– повернення до практики фінансування за ко­шти Фонду соціального страхування санаторно-ку­рортного лікування та оздоровлення трудящих;

– створення Міністерства промислової політики України.

Тож підтримуємо пропозиції колег із Дніпро­петровської області та пропонуємо внести ці пи­тання на розгляд чергового засідання Ради ФПУ, а також просимо Вас особисто підтримати зазна­чені пропозиції».

ВЛ. ІНФ.


ЦК Укрелектропрофспілки ініціює внесення змін до Галузевої угоди

ЦК Укрелектропрофспілки ініці­ює початок спільної роботи сторін щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністер­ством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організа­цій роботодавців «Федерація ро­ботодавців паливно - енергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електро­технічної промисловості України.

П ро це йдеться в листі до міністра енергетики та вугільної промисло­вості України Ігоря Насалика, в яко­му пропонується вирішити питання щодо підвищення рівня оплати пра­ці енергетиків та перегляду в бік «зростання мі­німального розміру тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіко­вану роботу, з 1 грудня 2019 року на рівень не мен­ше 220% законодавчо встановленого прожитко­вого мінімуму для працездатних осіб», а також викладено інші пропозиції, що надійдуть і бу­дуть опрацьовані.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання