« на головну 25.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (998)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Необхідно дотримуватись принципів соціального партнерства

Необхідно дотримуватись принципів соціального партнерства

21 березня у м. Києві відбув­ся IV пленум Центрального ко­мітету Атомпрофспілки, який було присвячено проблемам підприємств атомно-енерге­тичного комплексу України, що вимагають термінового ви­рішення спільними зусиллями соціальних партнерів. Тому на зібрання було запрошено ке­рівників профільного міністер­ства, ДАЗВ, підприємств галузі.

П ленум було проведено в незвич­ному форматі панельних дис­кусій.

Перше пленарне засідання було присвячено ситуації у Чор­нобильській зоні відчуження, де передбачаєть­ся реорганізація підприємств. Так, наголошу­валось на тому, що рішення адміністрації при­ймаються без погодження з профспілкою. Про порушення соціальних зобов’язань, передба­чених галузевою угодою, говорили лідери профспілкових організацій.

«Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук 15 лютого ц. р. підписав наказ про реорганізацію. У мене, як голови первинки УЗФО ЧАЕС (ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»), є зобов’язання перед колективом, який я представляю перед ад­міністрацією, – зазначив Ігор Кравченко. – Але я сам дізнався про наказ із чуток, офіційне пред­ставлення було 5 березня, дано відповідні дору­чення комісіям з реорганізації, яка вже засідала двічі. Багато незрозумілого: виведення чи при­єднання? Був наказ ДАЗВ про припинення діяль­ності УЗФО ЧАЕС унаслідок приєднання – це стаття 36 Кодексу законів про працю. Але у рі­шенні комісії йдеться «про виведення персона­лу», а це стаття 40 КЗпП. Пункти наказу і план заходів не погоджуються. Після консультації з юристом ЦК Атомпрофспілки ми направили від­повідного листа голові Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталію Петруку. Пропозиції профспілки було взято до уваги, внесено відповідні зміни. Але справа в тому, що постійно доводиться нагадувати адмі­ністрації про необхідність дотримання принци­пів соціального партнерства, при прийнятті рі­шень адміністрацією систематично ігнорується профспілка. А через неясність щодо свого май­бутнього колектив постійно перебуває у напру­женому стані».

«УЗФО – першопрохідці, що стикнулися з проблемами, з якими доведеться стикнутися ін­шим підприємствам, – зазначив представник Атомпрофспілки у Чорнобильській об’єднаній організації профспілки Микола Тетерін. – Це вже шосте реформування з часу утворення Чор­нобильської зони відчуження, і ми щоразу на­трапляємо на одні й ті самі граблі: неузгодже­ність з профспілкою дій адміністрації, небажан­ня обговорювати з колективом реорганізацію. Колектив хвилюється, бо не розуміє, як цей про­цес відбуватиметься. Профспілку в цій ситуації найбільше непокоять обіцянки адміністрації підвищити працівникам зарплату. За рахунок якого ресурсу, якщо додаткового фінансування немає? Скорочення персоналу? Ми звернулись за роз’ясненнями до голови Державного агент­ства України з управління зоною відчуження Ві­талія Петрука, чекаємо на відповідь».

«Порядок узгодження з профспілкою рішень адміністрації визначено законом, – зазначив го­лова ППО ЧАЕС Максим Орлов. – Норми, закла­дені в галузевій угоді, необхідно виконувати. Відповідальність за невиконання несе безпосе­редньо голова ДАЗВ». Максим Орлов запропо­нував висловити недовіру Віталію Петруку і звернутися за підтримкою до ЦК Атомпрофспіл­ки, з чим погодилися інші профспілкові лідери.

Другий блок питань пленуму було присвяче­но ситуації в атомно-енергетичному комплексі. Про складність роботи Енергоатому в умовах за­ниженого НКРЕКП тарифу для АЕС, успішну боротьбу профспілки за підвищення персоналу зарплати, проекти з підготовки випускників, оздоровлення, закріплення кадрів, розвиток при­леглих до АЕС територій та відносини з адміні­страцією на основі «взаєморозуміння» розповіли директор з кадрів та соціальних питань ДП НАЕК «Енергоатом» Григорій Муляр та голова первинної профспілкової організації Енергоато­му Олексій Лич. Натомість, на Східному гірни­чо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК) існу­ють розбіжності позицій адміністрації і трудо­вого колективу. Своє бачення ситуації вислов­лювали голова Східної об’єднаної організації профспілки Борис Філіппов та директор СхідГЗК Олександр Сорокін.

На комбінаті внаслідок реформування за де­кілька років чисельність колективу скоротилася з близько 10 тис. працівників до 5700. Сьогодні без погодження з Атомпрофспілкою готується виведення відомчої воєнізованої охорони (ВВО) підприємства в сторонню організацію. Атомпрофспілка висловила протест проти недотри­мання необхідності погодження таких рішень з профспілкою. Також було запропоновано звер­нутися до Кабінету Міністрів України щодо не­доцільності існування державного концерну «Ядерне паливо». Пояснюючи це тим, що кон­церн є суб’єктом підприємницької діяльності, але на сьогодні не заробляє коштів, натомість забирає їх у СхідГЗК. Щодо виведення ВВО із складу підприємства та поточних скорочень чи­сельності працівників СхідГЗК, пов’язаних, як вважає адміністрація, з економікою підприєм­ства, їй запропоновано провести додаткові кон­сультації з Атомпрофспілкою з метою мініміза­ції негативних наслідків для колективу.

АТОМПРОФСПІЛКА

 

Cтарт звітно-виборної кампанії

19 березня відбувся V пленум ЦК Професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

У часть у засіданні взяли 74 особи. Серед запрошених на пленумі були присутні заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, президент Міжгалузевої асоціації розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» Ар­сентій Блащук, генеральний директор корпорації під­приємств міськелектротранспорту «Укрелектротранс» Володимир Вірченко, президент Асоціації «Питна вода України» Юрій Хіврич.

З доповіддю щодо основного питання порядку денного «Про систем­ність та ефективність в роботі профспілкових організацій щодо зміц­нення Профспілки та посилення мотивації профчленства» виступив голова ЦК Профспілки Олексій Романюк. Учасники пленуму запропо­нували взяти за основу постанову з цього питання та врахувати пропо­зиції, що прозвучали у виступах під час обговорення. Також пленумом дано старт звітно-виборній кампанії у профорганізаціях та підготовці до VII з’їзду Профспілки.

З усіх питань порядку денного було прийнято відповідні постанови.

На пленумі виступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, який акцентував увагу присутніх на особливостях профспілкової роботи у нинішніх умовах та нагальності зміцнення лав профспілок.

Учасниками зібрання було підтримано Звернення Президії ФПУ до членів профспілок з нагоди виборів Президента України.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МП, ПОН УКРАЇНИ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання