« на головну 19.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Необхідно дотримуватись принципів соціального партнерства

Необхідно дотримуватись принципів соціального партнерства

21 березня у м. Києві відбув­ся IV пленум Центрального ко­мітету Атомпрофспілки, який було присвячено проблемам підприємств атомно-енерге­тичного комплексу України, що вимагають термінового ви­рішення спільними зусиллями соціальних партнерів. Тому на зібрання було запрошено ке­рівників профільного міністер­ства, ДАЗВ, підприємств галузі.

П ленум було проведено в незвич­ному форматі панельних дис­кусій.

Перше пленарне засідання було присвячено ситуації у Чор­нобильській зоні відчуження, де передбачаєть­ся реорганізація підприємств. Так, наголошу­валось на тому, що рішення адміністрації при­ймаються без погодження з профспілкою. Про порушення соціальних зобов’язань, передба­чених галузевою угодою, говорили лідери профспілкових організацій.

«Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук 15 лютого ц. р. підписав наказ про реорганізацію. У мене, як голови первинки УЗФО ЧАЕС (ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»), є зобов’язання перед колективом, який я представляю перед ад­міністрацією, – зазначив Ігор Кравченко. – Але я сам дізнався про наказ із чуток, офіційне пред­ставлення було 5 березня, дано відповідні дору­чення комісіям з реорганізації, яка вже засідала двічі. Багато незрозумілого: виведення чи при­єднання? Був наказ ДАЗВ про припинення діяль­ності УЗФО ЧАЕС унаслідок приєднання – це стаття 36 Кодексу законів про працю. Але у рі­шенні комісії йдеться «про виведення персона­лу», а це стаття 40 КЗпП. Пункти наказу і план заходів не погоджуються. Після консультації з юристом ЦК Атомпрофспілки ми направили від­повідного листа голові Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталію Петруку. Пропозиції профспілки було взято до уваги, внесено відповідні зміни. Але справа в тому, що постійно доводиться нагадувати адмі­ністрації про необхідність дотримання принци­пів соціального партнерства, при прийнятті рі­шень адміністрацією систематично ігнорується профспілка. А через неясність щодо свого май­бутнього колектив постійно перебуває у напру­женому стані».

«УЗФО – першопрохідці, що стикнулися з проблемами, з якими доведеться стикнутися ін­шим підприємствам, – зазначив представник Атомпрофспілки у Чорнобильській об’єднаній організації профспілки Микола Тетерін. – Це вже шосте реформування з часу утворення Чор­нобильської зони відчуження, і ми щоразу на­трапляємо на одні й ті самі граблі: неузгодже­ність з профспілкою дій адміністрації, небажан­ня обговорювати з колективом реорганізацію. Колектив хвилюється, бо не розуміє, як цей про­цес відбуватиметься. Профспілку в цій ситуації найбільше непокоять обіцянки адміністрації підвищити працівникам зарплату. За рахунок якого ресурсу, якщо додаткового фінансування немає? Скорочення персоналу? Ми звернулись за роз’ясненнями до голови Державного агент­ства України з управління зоною відчуження Ві­талія Петрука, чекаємо на відповідь».

«Порядок узгодження з профспілкою рішень адміністрації визначено законом, – зазначив го­лова ППО ЧАЕС Максим Орлов. – Норми, закла­дені в галузевій угоді, необхідно виконувати. Відповідальність за невиконання несе безпосе­редньо голова ДАЗВ». Максим Орлов запропо­нував висловити недовіру Віталію Петруку і звернутися за підтримкою до ЦК Атомпрофспіл­ки, з чим погодилися інші профспілкові лідери.

Другий блок питань пленуму було присвяче­но ситуації в атомно-енергетичному комплексі. Про складність роботи Енергоатому в умовах за­ниженого НКРЕКП тарифу для АЕС, успішну боротьбу профспілки за підвищення персоналу зарплати, проекти з підготовки випускників, оздоровлення, закріплення кадрів, розвиток при­леглих до АЕС територій та відносини з адміні­страцією на основі «взаєморозуміння» розповіли директор з кадрів та соціальних питань ДП НАЕК «Енергоатом» Григорій Муляр та голова первинної профспілкової організації Енергоато­му Олексій Лич. Натомість, на Східному гірни­чо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК) існу­ють розбіжності позицій адміністрації і трудо­вого колективу. Своє бачення ситуації вислов­лювали голова Східної об’єднаної організації профспілки Борис Філіппов та директор СхідГЗК Олександр Сорокін.

На комбінаті внаслідок реформування за де­кілька років чисельність колективу скоротилася з близько 10 тис. працівників до 5700. Сьогодні без погодження з Атомпрофспілкою готується виведення відомчої воєнізованої охорони (ВВО) підприємства в сторонню організацію. Атомпрофспілка висловила протест проти недотри­мання необхідності погодження таких рішень з профспілкою. Також було запропоновано звер­нутися до Кабінету Міністрів України щодо не­доцільності існування державного концерну «Ядерне паливо». Пояснюючи це тим, що кон­церн є суб’єктом підприємницької діяльності, але на сьогодні не заробляє коштів, натомість забирає їх у СхідГЗК. Щодо виведення ВВО із складу підприємства та поточних скорочень чи­сельності працівників СхідГЗК, пов’язаних, як вважає адміністрація, з економікою підприєм­ства, їй запропоновано провести додаткові кон­сультації з Атомпрофспілкою з метою мініміза­ції негативних наслідків для колективу.

АТОМПРОФСПІЛКА

 

Cтарт звітно-виборної кампанії

19 березня відбувся V пленум ЦК Професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

У часть у засіданні взяли 74 особи. Серед запрошених на пленумі були присутні заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, президент Міжгалузевої асоціації розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» Ар­сентій Блащук, генеральний директор корпорації під­приємств міськелектротранспорту «Укрелектротранс» Володимир Вірченко, президент Асоціації «Питна вода України» Юрій Хіврич.

З доповіддю щодо основного питання порядку денного «Про систем­ність та ефективність в роботі профспілкових організацій щодо зміц­нення Профспілки та посилення мотивації профчленства» виступив голова ЦК Профспілки Олексій Романюк. Учасники пленуму запропо­нували взяти за основу постанову з цього питання та врахувати пропо­зиції, що прозвучали у виступах під час обговорення. Також пленумом дано старт звітно-виборній кампанії у профорганізаціях та підготовці до VII з’їзду Профспілки.

З усіх питань порядку денного було прийнято відповідні постанови.

На пленумі виступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, який акцентував увагу присутніх на особливостях профспілкової роботи у нинішніх умовах та нагальності зміцнення лав профспілок.

Учасниками зібрання було підтримано Звернення Президії ФПУ до членів профспілок з нагоди виборів Президента України.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МП, ПОН УКРАЇНИ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання