« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Віктор Турманов: «Вугільну галузь убиває автоматичне підвищення тарифів Укрзалізниці»

Віктор Турманов: «Вугільну галузь убиває автоматичне підвищення тарифів Укрзалізниці»

1 лютого на офіційному сайті Міністерства інфра­структури України було оприлюднено проект вне­сення змін до постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 16 грудня 2009 року № 1392 щодо принципів держполітики в сфері ре­гулювання тарифів на за­лізничні перевезення і введення автоматичної ін­дексації тарифів АТ «Укрзалізниця».

Т акож був опублікований про­ект наказу «Про проведення щорічної автоматичної ін­дексації», яким передбача­ється зростання залізнично­го тарифу в 2019 році на індекс промис­лових цін 2018-го (14,2%) і щокварталь­ну автоматичну індексацію (2,5%) в 2019 році.

Керівники промислових асоціацій вже написали листа віце-прем’єр- міністру Володимиру Кістіону, першо­му віце-прем’єру – міністру економіч­ного розвитку і торгівлі Степану Кубі­ву, міністру інфраструктури Володими­ру Омеляну, голові Державної регуля­торної служби Ксенії Ляпіній, голові правління АТ «Укрзалізниця» Євгену Кравцову і главі Наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунеру про те, що така ініціатива має ознаки зловживан­ня монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

Свою позицію щодо підвищення та­рифів на залізничні перевезення проко­ментував голова Профспілки працівни­ків вугільної промисловості України Віктор Турманов: «Ухвалення необду­маних рішень щодо автоматичної ін­дексації, а отже, підвищення тарифів на вантажоперевезення Укрзалізни­цею, загрожує шахтам величезними збитками і загалом веде вугільну га­лузь до загибелі».

«Дійсно, сьогодні приймаються такі необдумані рішення. Не думають про економіку, не думають про шахтарів, про металургів. Захотілося підвищити – і підвищують тарифи. Але такі рішен­ня повинні прийматися зважено, обду­мано, із запрошенням експертів і проф­спілок, і на такій нараді потрібно обго­ворювати подібні ініціативи. У нас і так вугілля неконкурентоспроможне, а з такими рішеннями взагалі галузі за­грожує загибель», – зазначив Віктор Турманов.

На його думку, автоматична індекса­ція тарифів Укрзалізницею – це, безумов­но, обмеження інтересів вугільної галузі та збитки для вугільних підприємств.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Віктор Турманов, голова Профспілки працівників вугільної промисловості України

«Так не можна чинити. Вони (Укрзалізниця) створюють для себе кращі умови, не звертаю­чи на всіх інших суб’єктів ринку жодної уваги. Повинна бути збалансована політика щодо транспортних перевезень. У державних шахт сьогодні і так немає грошей – ні на зарплату, ні на розвиток, ні на оплату за електроенергію, а тут ще й тарифи на перевезення. Ми катего­рично проти такої політики ціноутворення на залізничні перевезення. Цінова політика пови­нна бути узгодженою, щоб не розбалансувати паливно-енергетичний комплекс загалом».

 


Шахтарям ДП «Львіввугілля» повертають зарплатні борги

Голови первинних профспілкових органі­зацій шахт на чолі з головою Львівської те­риторіальної організації Профспілки пра­цівників вугільної промисловості України Олегом Турчиним на особистому контро­лі тримають одне з найголовніших шахтар­ських питань – виплату заробітної плати.

П роводиться активна робота: інформування перших осіб держави, профільного міністерства, Львівської ОДА щодо невчасної виплати зарплати, акції протесту тощо. Так, нещодавно пішою ходою центральними вулицями м. Львова шахтарі гучно заявили про свої проблеми, на пікеті під Львівською ОДА профспілками було зініційовано зустріч керівництва ЛОДА, ДП «Львіввугілля» та профспілок за участю голо­ви Укрвуглепрофспілки Віктора Турманова, яка відбулася 12 лютого.

Отже, результатом спільних дій стала виплата заробітної пла­ти. За інформацією головного бухгалтера підприємства, 15 лютого на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації ву­гільної продукції, які спрямовано на виплату заробітної плати в розмірі 68% за січень 2019 року. Кошти надходять на особисті ра­хунки працівників держпідприємства.

Крім того, напрацьований паспорт бюджетної програми на пога­шення заборгованості із заробітної плати за грудень 2018 року. Очіку­ється надходження бюджетних коштів до кінця наступного тижня для 100% погашення заборгованості за грудень 2018 року.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

 

Нові підходи у відносинах держави і бізнесу

14 лютого у м. Києві відбулося за­сідання колегії Державної служби України з питань праці, під час яко­го члени колегії, посадовці централь­ного апарату, територіальних органів та державних підприємств, що відно­сяться до сфери управління Держпра­ці, проаналізували підсумки діяльнос­ті у 2018 році та визначили пріоритетні напрями роботи на 2019 рік.

У часть у роботі колегії взяв голова Профспіл­ки працівників державних установ України Юрій Піжук. Також були присутніми керів­ник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України Адміністрації Президента України Володимир Кладієв, заступник голови Київської обласної державної адміні­страції В’ячеслав Кучер, голова Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підпри­ємств металургійного комплексу «Федерація металургів України» Сергій Біленький, заступник голови Профспіл­ки працівників нафтової і газової промисловості України Сергій Українець, виконавчий віце-президент Конферен­ції роботодавців України Олексій Мірошниченко, мене­джер Проекту ЄС – МОП Антоніо Сантуш.

Під час засідання голова Держпраці Роман Чернега відзначив ефективну роботу щодо детінізації відносин у сфері зайнятості населення, завдяки чому кількість застрахованих осіб за 2018 рік зросла більш як на 428 ти­сяч. Як результат, надходження від сплати ЄСВ збіль­шилися на понад 5 млрд грн порівняно з початком року.

Заступник голови Київської облдержадміністрації В’ячеслав Кучер наголосив на необхідності подальшої злагодженості у діяльності державних органів для успішної реалізації роботи в напрямі детінізації зайня­тості населення у 2019 році.

Учасники засідання обговорили нові підходи у від­носинах держави та бізнесу. В Україні сформовано ри­зикоорієнтовану систему управління безпекою та гігіє­ною праці, що забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Голова Держпраці подякував соціальним партнерам за співпрацю та наголосив: «Питання створення кращих соціальних стандартів ніколи не буде вичерпаним, тому ще є над чим працювати».

Підбиваючи підсумки засідання, Роман Чернега від­значив позитивну роботу певних територіальних управ­лінь та закликав увесь колектив у 2019 році докласти ще більше зусиль з метою детінізації зайнятості та доходів населення, звернувши особливу увагу на заходи із збе­реження здоров’я і життя працівників на виробництві.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ,

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖПРАЦІ

 

28.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання