« на головну 20.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Дорожня карта відновлення роботи ОПЗ

Дорожня карта відновлення роботи ОПЗ

Центральна рада Профспіл­ки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промис­ловості України, зважаючи на складну ситуацію, що склала­ся в зв’язку з тривалим просто­єм ПАТ «Одеський припортовий завод», звернулась до Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана з конкретними про­позиціями щодо відновлення роботи виробничих потужнос­тей цього підприємства.

9 9,54% пакета акцій підприємства належить державі, тому саме дер­жава повинна створювати умови і вживати всіх можливих заходів для забезпечення ОПЗ роботою.

Починаючи з червня і до кінця 2018 року АТ «ОПЗ» не працювало, зупинено виробни­цтва аміаку і карбаміду внаслідок відсутнос­ті стабільного джерела постачання основної сировини – природного газу. Через довготри­валу зупинку виробничих потужностей суттє­во погіршився фінансовий стан підприємства, утворився дефіцит обігових коштів, що при­звело до збільшення боргу перед постачаль­никами. Виникла заборгованість із заробітної плати працівникам, яка наприкінці року ста­новила 30,0 млн грн. Загальна заборгованість підприємства станом на 27 грудня 2018 року сягнула 7692,6 млн грн.

«Для виведення АТ «ОПЗ» із кризи пропо­нуємо Кабінету Міністрів України прийняти рішення щодо захисту державних виробників мінеральних добрив та забезпечення аграрно­го сектору України якісними міндобривами вітчизняного виробництва за узгодженими цінами. Доручити АТ «Укргазвидобування» укласти договір з АТ «ОПЗ» на стабільне по­стачання природного газу за давальницькою схемою та визначити, хто буде реалізовувати вироблену АТ «ОПЗ» продукцію на внутріш­ньому ринку аграрному сектору України.

Відповідно, АТ «ОПЗ» зобов’язується пере­робляти природний газ на готову продукцію (мінеральні добрива, аміак), забезпечує збері­гання продукції та відвантаження її спожива­чам. Завдяки цьому запрацюють виробничі потужності, будуть виплачуватися заробітна плата працівникам та обов’язкові платежі і збори, а також з’явиться можливість поверну­тися на міжнародний ринок добрив.

Крім цього, одним із шляхів виведення підприємства з кризи є забезпечення повер­нення АТ «ОПЗ» переплати з податку на при­буток у розмірі 489,8 млн грн, згідно з чинним Податковим кодексом України. Ці кошти бу­дуть спрямовані на погашення заборгованос­ті із заробітної плати, за спожиті енергоносії та сплату податкових зобов’язань.

Зважаючи на вищевикладене, з метою зни­ження соціальної напруги і протестних на­строїв у трудовому колективі, збереження ви­робничих потужностей, запобігання надзви­чайним екологічним та техногенним небез­печним ситуаціям, забезпечення конкурент­ного майбутнього заводу, недопущення зруй­нування містоутворюючого та бюджетоутво­рюючого підприємства, звертаємося до Вас, шановний Володимире Борисовичу, з прохан­ням прийняти рішення щодо виводу АТ «ОПЗ» із кризової ситуації, що сприятиме запуску виробництва мінеральних добрив та дозволить підвищити інвестиційну привабли­вість підприємства на завершальній стадії приватизації», – зазначається у зверненні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Стоп – знущанню над учителями!

Профспілка освітян м. Києва звертається до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ з вимогою взяти під особистий контроль питання застосування запобіжного заходу для чоловіка, який по­бив вчителя ліцею, і замість домашнього арешту застосувати тримання під вартою, а також внести зміни в Закон про протидію булінгу. Про це заявив голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки Олександр Яцунь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком», яка відбулася 21 січня.


Н агадаємо, 6 січня сталася ганеб­на подія: учитель фізкультури НВК «Ліцей № 157» Ігор Матві­єнко був жорстоко побитий батьком учня 4 класу спільно з іншими невідомими особами. Внаслідок цього вчитель потрапив до реанімації. Нане­сення тяжких тілесних ушкоджень сталося на території закладу освіти.

«Прикро й те, що цей випадок є непоодино­ким. Так, 10 вересня 2018 року у спеціалізова­ній школі № 94 «Еллада» у Печерському райо­ні столиці учень 8 класу травмував учителя Людмилу Кохно, пошкодивши їй легені. Упро­довж останніх років аналогічні події мали міс­це і в інших населених пунктах України. За­мовчувати ці жахливі факти – неприпустимо! – зазначається у зверненні. – Переконані, що винні особи повинні понести кримінальну від­повідальність. Наразі першочергове завдання громадськості, адміністрації закладів освіти, органів влади та місцевого самоврядування – здійснення контролю за тим, щоб винні особи не уникли справедливого покарання за скоєне діяння, об’єднання зусиль та вжиття всіх мож­ливих заходів задля недопущення таких негід­них вчинків у майбутньому».

Окрім того, необхідно здійснити всебіч­ний аналіз причин прогресуючої у суспіль­стві агресії стосовно вчителів.

У профспілці переконані, що такі жорстокі дії є наслідком поширеного серед учнів та їх батьків несприйняття постаті учителя, падін­ня авторитету та престижності педагогічної професії, відчуття вседозволеності, низького рівня правосвідомості, кризи цінностей. Як правило, в разі конфліктів «учень – учитель», «батьки – учитель» у ЗМІ та в соціальних ме­режах на захист учителя стають лише проф­спілка, колеги та окремі батьки. У суспільстві цілеспрямовано формується думка про те, що вчитель є обслуговуючим персоналом, і ціл­ком імовірно, що саме таке ставлення є одні­єю з причин низки злочинів проти вчителів.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Лідирують освітяни Закарпаття

Профспілки Закарпаття актив­но передплатили газету «Проф­спілкові вісті».

З акарпатська обласна рада профспілок – завжди серед лідерів регіо­нальних профоб’єднань за підсумками передплати на друковані видання Федера­ції профспілок України.

За офіційними даними Закарпатської дирекції ПАТ «Укрпошта», на 2019 рік в області передплаче­но 749 примірників газети «Профспілкові вісті» та 210 примірників журналу «Бібліотечка голови проф­спілкового комітету».

Найбільшу кількість профспілкових видань «Профінформу», як за­вжди, передплатили осві­тяни Закарпатського краю. Як повідомила голова об­ласної організації проф­спілки працівників освіти і науки, член Ради ФПУ Те­тяна Повханич, обласною, міськрайонними, первин­ними профорганізаціями галузі загалом передпла­чено 430 примірників газе­ти «Профспілкові вісті» та 126 «Бібліотечок голови профспілкового комітету».

До речі, освітяни За­карпаття мають і своє об­ласне інформаційне ви­дання – «Профспілкове щодення», яке виходить вже 10 років і за активну роботу із забезпечення ін­формаційної діяльності серед членів профспілок галузі нагороджене По­чесною грамотою Федера­ції профспілок України.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИСердечна вдячність за високий професіоналізм і добре ставлення до пацієнтів

До Голови Федерації профспілок України Григорія Осового та голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» Миколи Суботи з листом звер­нувся пенсіонер – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Микола Іщен­ко, який разом з іншими ліквідаторами пройшов курс лікування в санаторії «Поляна» Закарпатської області.

У листі зазнача­ється: «Від себе особисто та від імені інших лікві­даторів виражаємо сер­дечну вдячність, величез­ну подяку і низький уклін керівництву і лікарям са­наторію «Поляна» за висо­кий професіоналізм, вели­чезну увагу і добре став­лення до пацієнтів. Від щирого серця бажаємо міцного здоров’я і успіхів у вашій нелегкій і благо­родній праці!»

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання