« на головну 25.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (998)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Дорожня карта відновлення роботи ОПЗ

Дорожня карта відновлення роботи ОПЗ

Центральна рада Профспіл­ки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промис­ловості України, зважаючи на складну ситуацію, що склала­ся в зв’язку з тривалим просто­єм ПАТ «Одеський припортовий завод», звернулась до Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана з конкретними про­позиціями щодо відновлення роботи виробничих потужнос­тей цього підприємства.

9 9,54% пакета акцій підприємства належить державі, тому саме дер­жава повинна створювати умови і вживати всіх можливих заходів для забезпечення ОПЗ роботою.

Починаючи з червня і до кінця 2018 року АТ «ОПЗ» не працювало, зупинено виробни­цтва аміаку і карбаміду внаслідок відсутнос­ті стабільного джерела постачання основної сировини – природного газу. Через довготри­валу зупинку виробничих потужностей суттє­во погіршився фінансовий стан підприємства, утворився дефіцит обігових коштів, що при­звело до збільшення боргу перед постачаль­никами. Виникла заборгованість із заробітної плати працівникам, яка наприкінці року ста­новила 30,0 млн грн. Загальна заборгованість підприємства станом на 27 грудня 2018 року сягнула 7692,6 млн грн.

«Для виведення АТ «ОПЗ» із кризи пропо­нуємо Кабінету Міністрів України прийняти рішення щодо захисту державних виробників мінеральних добрив та забезпечення аграрно­го сектору України якісними міндобривами вітчизняного виробництва за узгодженими цінами. Доручити АТ «Укргазвидобування» укласти договір з АТ «ОПЗ» на стабільне по­стачання природного газу за давальницькою схемою та визначити, хто буде реалізовувати вироблену АТ «ОПЗ» продукцію на внутріш­ньому ринку аграрному сектору України.

Відповідно, АТ «ОПЗ» зобов’язується пере­робляти природний газ на готову продукцію (мінеральні добрива, аміак), забезпечує збері­гання продукції та відвантаження її спожива­чам. Завдяки цьому запрацюють виробничі потужності, будуть виплачуватися заробітна плата працівникам та обов’язкові платежі і збори, а також з’явиться можливість поверну­тися на міжнародний ринок добрив.

Крім цього, одним із шляхів виведення підприємства з кризи є забезпечення повер­нення АТ «ОПЗ» переплати з податку на при­буток у розмірі 489,8 млн грн, згідно з чинним Податковим кодексом України. Ці кошти бу­дуть спрямовані на погашення заборгованос­ті із заробітної плати, за спожиті енергоносії та сплату податкових зобов’язань.

Зважаючи на вищевикладене, з метою зни­ження соціальної напруги і протестних на­строїв у трудовому колективі, збереження ви­робничих потужностей, запобігання надзви­чайним екологічним та техногенним небез­печним ситуаціям, забезпечення конкурент­ного майбутнього заводу, недопущення зруй­нування містоутворюючого та бюджетоутво­рюючого підприємства, звертаємося до Вас, шановний Володимире Борисовичу, з прохан­ням прийняти рішення щодо виводу АТ «ОПЗ» із кризової ситуації, що сприятиме запуску виробництва мінеральних добрив та дозволить підвищити інвестиційну привабли­вість підприємства на завершальній стадії приватизації», – зазначається у зверненні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Стоп – знущанню над учителями!

Профспілка освітян м. Києва звертається до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ з вимогою взяти під особистий контроль питання застосування запобіжного заходу для чоловіка, який по­бив вчителя ліцею, і замість домашнього арешту застосувати тримання під вартою, а також внести зміни в Закон про протидію булінгу. Про це заявив голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки Олександр Яцунь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком», яка відбулася 21 січня.


Н агадаємо, 6 січня сталася ганеб­на подія: учитель фізкультури НВК «Ліцей № 157» Ігор Матві­єнко був жорстоко побитий батьком учня 4 класу спільно з іншими невідомими особами. Внаслідок цього вчитель потрапив до реанімації. Нане­сення тяжких тілесних ушкоджень сталося на території закладу освіти.

«Прикро й те, що цей випадок є непоодино­ким. Так, 10 вересня 2018 року у спеціалізова­ній школі № 94 «Еллада» у Печерському райо­ні столиці учень 8 класу травмував учителя Людмилу Кохно, пошкодивши їй легені. Упро­довж останніх років аналогічні події мали міс­це і в інших населених пунктах України. За­мовчувати ці жахливі факти – неприпустимо! – зазначається у зверненні. – Переконані, що винні особи повинні понести кримінальну від­повідальність. Наразі першочергове завдання громадськості, адміністрації закладів освіти, органів влади та місцевого самоврядування – здійснення контролю за тим, щоб винні особи не уникли справедливого покарання за скоєне діяння, об’єднання зусиль та вжиття всіх мож­ливих заходів задля недопущення таких негід­них вчинків у майбутньому».

Окрім того, необхідно здійснити всебіч­ний аналіз причин прогресуючої у суспіль­стві агресії стосовно вчителів.

У профспілці переконані, що такі жорстокі дії є наслідком поширеного серед учнів та їх батьків несприйняття постаті учителя, падін­ня авторитету та престижності педагогічної професії, відчуття вседозволеності, низького рівня правосвідомості, кризи цінностей. Як правило, в разі конфліктів «учень – учитель», «батьки – учитель» у ЗМІ та в соціальних ме­режах на захист учителя стають лише проф­спілка, колеги та окремі батьки. У суспільстві цілеспрямовано формується думка про те, що вчитель є обслуговуючим персоналом, і ціл­ком імовірно, що саме таке ставлення є одні­єю з причин низки злочинів проти вчителів.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Лідирують освітяни Закарпаття

Профспілки Закарпаття актив­но передплатили газету «Проф­спілкові вісті».

З акарпатська обласна рада профспілок – завжди серед лідерів регіо­нальних профоб’єднань за підсумками передплати на друковані видання Федера­ції профспілок України.

За офіційними даними Закарпатської дирекції ПАТ «Укрпошта», на 2019 рік в області передплаче­но 749 примірників газети «Профспілкові вісті» та 210 примірників журналу «Бібліотечка голови проф­спілкового комітету».

Найбільшу кількість профспілкових видань «Профінформу», як за­вжди, передплатили осві­тяни Закарпатського краю. Як повідомила голова об­ласної організації проф­спілки працівників освіти і науки, член Ради ФПУ Те­тяна Повханич, обласною, міськрайонними, первин­ними профорганізаціями галузі загалом передпла­чено 430 примірників газе­ти «Профспілкові вісті» та 126 «Бібліотечок голови профспілкового комітету».

До речі, освітяни За­карпаття мають і своє об­ласне інформаційне ви­дання – «Профспілкове щодення», яке виходить вже 10 років і за активну роботу із забезпечення ін­формаційної діяльності серед членів профспілок галузі нагороджене По­чесною грамотою Федера­ції профспілок України.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИСердечна вдячність за високий професіоналізм і добре ставлення до пацієнтів

До Голови Федерації профспілок України Григорія Осового та голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» Миколи Суботи з листом звер­нувся пенсіонер – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Микола Іщен­ко, який разом з іншими ліквідаторами пройшов курс лікування в санаторії «Поляна» Закарпатської області.

У листі зазнача­ється: «Від себе особисто та від імені інших лікві­даторів виражаємо сер­дечну вдячність, величез­ну подяку і низький уклін керівництву і лікарям са­наторію «Поляна» за висо­кий професіоналізм, вели­чезну увагу і добре став­лення до пацієнтів. Від щирого серця бажаємо міцного здоров’я і успіхів у вашій нелегкій і благо­родній праці!»

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання