« на головну 25.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВІТЧИЗНЯНУ ПІДГАЛУЗЬ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОТРІБНО ВИВОДИТИ З КРИЗИ!

ВІТЧИЗНЯНУ ПІДГАЛУЗЬ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОТРІБНО ВИВОДИТИ З КРИЗИ!

Голова Центральної ради Профспілки працівників хі­мічної та нафтохімічної га­лузей промисловості Украї­ни Василь Мойсюк та голо­ва Всеукраїнського галузе­вого об’єднання організацій роботодавців хімічної про­мисловості, президент Со­юзу хіміків України Олексій Голубов звернулися з лис­том до Прем’єр-міністра України Володимира Грой­смана з приводу подальшої долі ПАТ «Одеський при­портовий завод» та, по суті, й усієї підгалузі виробни­цтва мінеральних добрив.


У зверненні, зокрема, йдеться: «Через падіння цін на мінераль­ні добрива на світових ринках, а така тенденція прогнозується, як мінімум, до 2020 року, та високу вар­тість природного газу в Україні, який є основною сировиною для виробництва азотних добрив, продукція наших під­приємств з виробництва мінеральних добрив є неконкурентоспроможною на світових ринках.

Незважаючи на те, що ПАТ «Одесь­кий припортовий завод» є кращим під­приємством за техніко-економічними показниками не тільки серед аналогіч­них підприємств колишнього СРСР, а й серед країн Східної Європи, його продук­ція є неконкурентоспроможною через високу ціну на природний газ, частка вартості якого в собівартості продукції займає 90%.

Зрозуміло, що за таких умов завод не в змозі продуктивно працювати, а про при­ватизацію збиткового підприємства годі й казати, хоча б скільки керівників Фонду державного майна України не змінились.

Слід зазначити, що при зупинених ви­робничих потужностях підприємство, яке є містоутворюючим для м. Южне, продовжує нести витрати, пов’язані з не­обхідністю утримання устаткування по­жежо- та вибухонебезпечного виробни­цтва у безпечному стані. Все це потребу­ватиме чималих витрат (від 70 до 100 млн грн на місяць) залежно від періоду року та температурно-кліматичних умов.

Крім того, слід зважити на те, що зу­пинка Одеського припортового заводу призведе до зупинення роботи ДП «Укрхімтрансаміак» і невиконання міждер­жавних угод з транспортування і відван­таження аміаку, а це не абиякі, а мільярд­ні втрати державного бюджету України.

Також необхідно врахувати, що у разі неналежного забезпечення безпеки ви­робництва та функціонування очисних споруд, неналежного зберігання сирови­ни та виготовленої продукції, зважаючи на розташування підприємства на узбе­режжі Чорного моря, може виникнути потенційна екологічна та демографічна небезпека, що становить загрозу населен­ню регіону та акваторії Чорного моря.

Нас уже надихнули на позитив ви­словлювання на засіданні Кабінету Мі­ністрів України щодо захисту і збере­ження кожного підприємця, а тут ідеть­ся про більш як 3 тис. працівників тіль­ки Одеського припортового заводу і близько 20 тис. працівників підгалузі з виробництва мінеральних добрив. Є що відстоювати!

Враховуючи, що запуск у роботу ПАТ «Одеський припортовий завод» і вирішення проблеми вчасного забезпе­чення вітчизняних аграріїв мінераль­ними добривами впливають на еконо­мічне становище країни, просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, на­решті скликати нараду за участю фа­хівців галузі та, зокрема, ПАТ «ОПЗ» і прийняти рішення щодо виводу з кризи вітчизняної підгалузі з виробництва мінеральних добрив».

Олексій ПЕТРУНЯ

 

«ОСІННІЙ НАСТУП ПРОФСПІЛОК» ПІДТРИМУЄ ХАРКІВ

Об’єднанням профспілок Харківської області прийнято рішення повністю підтримати ініціати­ву Центрального комітету Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України щодо проведення всеукраїнської акції «Осінній наступ профспілок». Про це йдеться в листі голови ОПХО Сергія Тесленка, направле­ному на адресу членських організацій ФПУ.

У листі, зокрема, зазначається: «За час після про­ведення акції протесту 6 липня 2016 року фактич­но не відбулося покращення стану справ у захис­ті соціально-економічних прав та інтересів гро­мадян. Часткове та переважно декларативне виконання Кабінетом Міністрів України домовленостей з профспіл­ками не призвело до бажаних результатів. Конструктив­ний соціальний діалог у країні фактично відсутній. До цього часу з вини Уряду не визначено розмір тарифної ставки робітника І розряду на 2017 рік. Затверджений план заходів щодо погашення заборгованості із заробіт­ної плати не виконується, борги ростуть. Результатів ді­яльності робочої групи з опрацювання перегляду цін на природний газ так і немає. Громадяни кожного дня від­чувають на собі вкрай негативні наслідки невпинного зростання цін на продукти харчування та товари широ­кого вжитку. Ініціативи профспілок щодо пенсійної та медичних реформ, децентралізації влади, удосконален­ня контролю за трудовими відносинами не знаходять підтримки у владних структурах. Недолуге реформуван­ня освітніх закладів призводить до закриття шкіл під час створення об’єднаних територіальних громад.

Враховуючи вищезазначене та з метою захисту прав та інтересів членів профспілок, запровадження адекват­них механізмів реалізації конституційного права гро­мадян на достатній рівень життя для себе та своєї сім’ї, виконком Об’єднання профспілок Харківської області прийняв рішення підтримати ініціативу Цен­трального комітету Профспілки трудящих металургій­ної та гірничодобувної промисловості України й звер­нутися до керівництва ФПУ і її членських організацій щодо проведення всеукраїнської акції протесту в м. Києві біля будинків Верховної Ради і Кабінету Міні­стрів України. Щоб не розпорошувати сили профспілок, необхідно поєднати ініціативу металургів і освітян та провести акцію протесту у вересні або на початку жов­тня 2017 року».

Нагадаємо, що 8 серпня голова Центрального комітету ПМГУ Сергій Комишев направив на адресу Голови Феде­рації профспілок України Григорія Осового, а також усіх членських організацій ФПУ звернення президії ЦК ПМГУ, в якому закликав ФПУ прийняти рішення про про­ведення в жовтні 2017 року всеукраїнської акції «Осінній наступ профспілок», мета якої – змінити критичну соці­ально-економічну ситуацію в країні, змусити Уряд і робо­тодавців прислухатися до законних вимог трудящих.

10.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання