« на головну 23.06.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (954)
14
Червень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВІТЧИЗНЯНУ ПІДГАЛУЗЬ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОТРІБНО ВИВОДИТИ З КРИЗИ!

ВІТЧИЗНЯНУ ПІДГАЛУЗЬ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОТРІБНО ВИВОДИТИ З КРИЗИ!

Голова Центральної ради Профспілки працівників хі­мічної та нафтохімічної га­лузей промисловості Украї­ни Василь Мойсюк та голо­ва Всеукраїнського галузе­вого об’єднання організацій роботодавців хімічної про­мисловості, президент Со­юзу хіміків України Олексій Голубов звернулися з лис­том до Прем’єр-міністра України Володимира Грой­смана з приводу подальшої долі ПАТ «Одеський при­портовий завод» та, по суті, й усієї підгалузі виробни­цтва мінеральних добрив.


У зверненні, зокрема, йдеться: «Через падіння цін на мінераль­ні добрива на світових ринках, а така тенденція прогнозується, як мінімум, до 2020 року, та високу вар­тість природного газу в Україні, який є основною сировиною для виробництва азотних добрив, продукція наших під­приємств з виробництва мінеральних добрив є неконкурентоспроможною на світових ринках.

Незважаючи на те, що ПАТ «Одесь­кий припортовий завод» є кращим під­приємством за техніко-економічними показниками не тільки серед аналогіч­них підприємств колишнього СРСР, а й серед країн Східної Європи, його продук­ція є неконкурентоспроможною через високу ціну на природний газ, частка вартості якого в собівартості продукції займає 90%.

Зрозуміло, що за таких умов завод не в змозі продуктивно працювати, а про при­ватизацію збиткового підприємства годі й казати, хоча б скільки керівників Фонду державного майна України не змінились.

Слід зазначити, що при зупинених ви­робничих потужностях підприємство, яке є містоутворюючим для м. Южне, продовжує нести витрати, пов’язані з не­обхідністю утримання устаткування по­жежо- та вибухонебезпечного виробни­цтва у безпечному стані. Все це потребу­ватиме чималих витрат (від 70 до 100 млн грн на місяць) залежно від періоду року та температурно-кліматичних умов.

Крім того, слід зважити на те, що зу­пинка Одеського припортового заводу призведе до зупинення роботи ДП «Укрхімтрансаміак» і невиконання міждер­жавних угод з транспортування і відван­таження аміаку, а це не абиякі, а мільярд­ні втрати державного бюджету України.

Також необхідно врахувати, що у разі неналежного забезпечення безпеки ви­робництва та функціонування очисних споруд, неналежного зберігання сирови­ни та виготовленої продукції, зважаючи на розташування підприємства на узбе­режжі Чорного моря, може виникнути потенційна екологічна та демографічна небезпека, що становить загрозу населен­ню регіону та акваторії Чорного моря.

Нас уже надихнули на позитив ви­словлювання на засіданні Кабінету Мі­ністрів України щодо захисту і збере­ження кожного підприємця, а тут ідеть­ся про більш як 3 тис. працівників тіль­ки Одеського припортового заводу і близько 20 тис. працівників підгалузі з виробництва мінеральних добрив. Є що відстоювати!

Враховуючи, що запуск у роботу ПАТ «Одеський припортовий завод» і вирішення проблеми вчасного забезпе­чення вітчизняних аграріїв мінераль­ними добривами впливають на еконо­мічне становище країни, просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, на­решті скликати нараду за участю фа­хівців галузі та, зокрема, ПАТ «ОПЗ» і прийняти рішення щодо виводу з кризи вітчизняної підгалузі з виробництва мінеральних добрив».

Олексій ПЕТРУНЯ

 

«ОСІННІЙ НАСТУП ПРОФСПІЛОК» ПІДТРИМУЄ ХАРКІВ

Об’єднанням профспілок Харківської області прийнято рішення повністю підтримати ініціати­ву Центрального комітету Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України щодо проведення всеукраїнської акції «Осінній наступ профспілок». Про це йдеться в листі голови ОПХО Сергія Тесленка, направле­ному на адресу членських організацій ФПУ.

У листі, зокрема, зазначається: «За час після про­ведення акції протесту 6 липня 2016 року фактич­но не відбулося покращення стану справ у захис­ті соціально-економічних прав та інтересів гро­мадян. Часткове та переважно декларативне виконання Кабінетом Міністрів України домовленостей з профспіл­ками не призвело до бажаних результатів. Конструктив­ний соціальний діалог у країні фактично відсутній. До цього часу з вини Уряду не визначено розмір тарифної ставки робітника І розряду на 2017 рік. Затверджений план заходів щодо погашення заборгованості із заробіт­ної плати не виконується, борги ростуть. Результатів ді­яльності робочої групи з опрацювання перегляду цін на природний газ так і немає. Громадяни кожного дня від­чувають на собі вкрай негативні наслідки невпинного зростання цін на продукти харчування та товари широ­кого вжитку. Ініціативи профспілок щодо пенсійної та медичних реформ, децентралізації влади, удосконален­ня контролю за трудовими відносинами не знаходять підтримки у владних структурах. Недолуге реформуван­ня освітніх закладів призводить до закриття шкіл під час створення об’єднаних територіальних громад.

Враховуючи вищезазначене та з метою захисту прав та інтересів членів профспілок, запровадження адекват­них механізмів реалізації конституційного права гро­мадян на достатній рівень життя для себе та своєї сім’ї, виконком Об’єднання профспілок Харківської області прийняв рішення підтримати ініціативу Цен­трального комітету Профспілки трудящих металургій­ної та гірничодобувної промисловості України й звер­нутися до керівництва ФПУ і її членських організацій щодо проведення всеукраїнської акції протесту в м. Києві біля будинків Верховної Ради і Кабінету Міні­стрів України. Щоб не розпорошувати сили профспілок, необхідно поєднати ініціативу металургів і освітян та провести акцію протесту у вересні або на початку жов­тня 2017 року».

Нагадаємо, що 8 серпня голова Центрального комітету ПМГУ Сергій Комишев направив на адресу Голови Феде­рації профспілок України Григорія Осового, а також усіх членських організацій ФПУ звернення президії ЦК ПМГУ, в якому закликав ФПУ прийняти рішення про про­ведення в жовтні 2017 року всеукраїнської акції «Осінній наступ профспілок», мета якої – змінити критичну соці­ально-економічну ситуацію в країні, змусити Уряд і робо­тодавців прислухатися до законних вимог трудящих.

10.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

01.06.2018 16:00

01.06.2018 16:00

01.06.2018 14:48

01.06.2018 14:47

21.05.2018 00:38

21.05.2018 00:37

14.05.2018 02:40

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання