« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ЯК НАВЧАТИМУТЬСЯ ДІТИ У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

ЯК НАВЧАТИМУТЬСЯ ДІТИ У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

В Україні розпочався но­вий навчальний рік. У низці закладів освіти вже готові укриття, у яких діти та вчителі змо­жуть сховатися у разі ра­кетної загрози.

Залежно від безпекової ситу­ації, в областях з 1 вересня за­пустили три формати шкільно­го навчання – очний, онлайн або змішаний. Рішення про ор­ганізацію освітнього процесу ухвалюють обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Яким буде навчання у ново­му навчальному році в облас­тях України – зібрано й допо­внено інформацією з офіцій­них джерел.

Київ та область

У столиці 240 тис. школярів навчатимуться офлайн. За да­ними КМДА, це в 2,5 рази біль­ше, ніж минулого року, коли лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей на офлайн- навчання.

«На сьогодні 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вда­лося забезпечити майже 190 тис. місць. Тобто в тих шко­лах, де охочих навчатися біль­ше, ніж місць в укритті, діяти­ме змішана система навчання. Зокрема, можливе використан­ня такого механізму, як друга зміна, або перемінне офлайн/ онлайн навчання, проте – лише для учнів старших класів. По­чаткова школа буде навчатися виключно офлайн», – наголо­сив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Щодо Київщини, то протя­гом 2022–2023 років у 884 закла­дах освіти відремонтували об’єкти цивільного захисту та найпростіші укриття. Триває робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів і у більшос­ті роботи завершуються.

«Крім того, закупили 45 шкільних автобусів, щоб підво­зити дітей до навчальних за­кладів. 18 автобусів уже пере­дали громадам, ще 27 – переда­мо впродовж вересня» – поін­формував очільник КОДА Рус­лан Кравченко.

Полтавська область

У новому навчальному році школи Полтавщини приймуть майже 136 тис. учнів, з них по­над 5 тис. – із родин ВПО.

«З 1 вересня діти отримува­тимуть знання у 522 закладах загальної середньої освіти. Під час обласної серпневої конфе­ренції педагогічних працівни­ків вкотре акцентували на важ­ливості офлайн-навчання. Воно не лише покращує якість знань, а й допомагає соціалізу­вати та всебічно розвиватися», – повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, громади до­клали чимало зусиль, аби шко­ли були максимально забезпе­чені доступними укриттями. Нині цей показник – 95,4%

Львівська область

На Львівщині лише 7 шкіл із 1 093 розпочнуть новий на­вчальний рік на дистанційно­му навчанні, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

«Шкільну освіту у нашій об­ласті здобуватимуть понад 294 ти c . дітей у 1 093 закладах. Лише сім закладів освіти не обладнані укриттями, тому в них діти навчатимуться дис­танційно. Школи, в яких учні навчатимуться очно або за змішаною формою, для укрит­тя використовують 1 199 об’єктів», – написав Козиць­кий у Facebook .

Херсонська область

Навчальний рік на Херсон­щині буде онлайн через постій­ні обстріли військ рф. У такому форматі навчатимуться майже 69 тис. школярів у 190 закладах освіти.

«На жаль, відкрити двері шкіл для учнів поки що немає можливості. На заваді постійні обстріли російських терорис­тів. Ми не можемо наражати дітей і освітян на таку небезпе­ку. Було ухвалено рішення про запровадження дистанційного навчання у всіх 190 навчальних закладах Херсонщини», – пові­домив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Запорізька область

У Запорізькій області на­вчальний рік стартує у дистан­ційному форматі, а надалі – за­лежатиме від безпекової ситу­ації.

За словами очільника ОВА Юрія Малашка, 61% закладів освіти в області мають найпро­стіші укриття, та на сьогодні безпекова ситуація не дозволяє розпочати змішану форму на­вчання.

«Є такі види озброєння, за яких ракета летить до нас 40-42 секунди. За цей час діти не змо­жуть дістатися укриттів. Тому на сьогодні ухвалено таке рі­шення. У разі, якщо безпекова ситуація мінятиметься, будемо переглядати», – сказав Малаш­ко на брифінгу.

Миколаївська область

До очного навчання на Ми­колаївщині станом на 17 серп­ня 2023 року підготовлені 75 за­кладів освіти. З 1 вересня в об­ласті переважно навчатимуть­ся дистанційно.

«Школи, які юридично і фі­зично готові до відкриття, це стосується не найпростіших укриттів, а дійсно бомбосхо­вищ і радіаційних укриттів – це 75 об’єктів із понад тисячі. З огляду на безпекову ситуацію, зараз триває обговорення, ви­раховуємо потенційно небез­печні зони, в яких буде важко зреагувати на повітряну триво­гу», – сказав очільник Микола­ївської ОВА Віталій Кім.

Харківська область

17 шкіл на Харківщині, ймо­вірно, розпочнуть навчання в змішаній формі, а всі інші – онлайн.

«Разом ми маємо 1603 закла­ди освіти – дошкільної, шкіль­ної, вищої, професійно-техніч­ної. Лише 3% шкіл – це 17, мож­ливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі за на­явності укриттів. До них дода­ються ще 5 вишів та 12 профе­сійно-технічних закладів. Це саме той перелік, який майже готовий до змішаної форми, там укриття відповідають нор­мам. Всі інші – розпочнуть на­вчання онлайн», – повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

(За інформацією – Факти)

ПРЕССЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ПЕРШИЙ УРОК У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У День знань 2023/2024 на­чального року вчителі прове­ли єдиний перший урок на тему – «Ти як? Повертаємось до школи», присвячений пи­танням підтримки менталь­ного здоров’я, ініційований першою леді України Оленою Зеленською та Дитячим фон­дом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Урок про підтримку та важливість психічного здоров’я складений для двох вікових категорій учнівства, а саме для 1-6 та 7-11 класів.

З початком нового навчального року збільшиться кількість наван­таження на дітей. До стресу, викли­каного війною, додасться необхід­ність взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до на­вчання у нових форматах та умо­вах, знаходити спільну мову з бать­ками та опікунами. Усе це потребу­ватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним дже­релом страхів, невпевненості у собі та переживань.

Запропонований урок «Ти як? По­вертаємось до школи!» має навчи­ти дітей декількох технік саморе­гуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїти­ся, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в по­зашкільному житті. Матеріали уроку містять відеозвернення пси­хологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та по­кажуть прості вправи, що допомо­жуть стабілізуватися у складні мо­менти.

В сценарії для вчителів також є ін­формація про те, як дорослі зараз можуть підтримати дітей, корисні ресурси з вправами та техніками психологічної самодопомоги, а та­кож посилання на групи підтрим­ки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

Матеріали уроку розроблені у межах Всеукраїнської програми мен­тального здоров’я «Ти як?», ініційо­ваної першою леді України Оле­ною Зеленською, у співпраці з Ко­ординаційним центром з психічно­го здоров’я при Кабінеті міністрів України, Міністерством освіти і на­уки України, Асоціацією іннова­ційної та цифрової освіти, розді­лом « MEGOGO Освіта» від медіа­сервісу MEGOGO та за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

25.09.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання