« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

INDUSTRIALL МАЄ ОЧИСТИТИСЯ ВІД СПІВУЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

INDUSTRIALL МАЄ ОЧИСТИТИСЯ ВІД СПІВУЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Профспілки України звернулися до керівництва Глобального сою­зу IndustriALL з вимогою про ви­ключення Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) з міжнародної профспілкової спільноти. 14 квітня профспілки України надіслали до IndustriALL вже другого листа.

У листі, зокрема, наголошується, що 24 лютого 2022 року президент Росії Путін ого­лосив про «спеціальну військову опера­цію» в Україні. І вже о 5-й годині ранку на території України розпочалося широко­масштабне вторгнення російських військ із застосуванням всіх видів сучасної зброї масового знищення, включно з важкою ар­тилерією, бомбардуваннями та запуском сучасних балістичних ракет. Це вторгнен­ня є послідовним продовженням росій­ської агресії 2014 року, внаслідок якого Ро­сія окупувала частину Луганської і Доне­цької областей та анексувала Крим. «По­чинаючи з 2014 року на окупованих терито­ріях здійснюється планомірний геноцид українського населення, включно з крим­ськими татарами в Криму. У березні п.р. світ здригнувся від нових звірств, які були здійснені на нещодавно окупованій тери­торії України. Російські війська цілеспря­мовано вбили тисячі цивільних громадян. У м. Маріуполь йдеться про десятки тисяч загиблих. У Київській, Чернігівській, Хар­ківській, Сумській, Херсонській, Луган­ській, Донецькій областях людей піддава­ли нелюдським тортурам, сотні зґвалтова­них жінок, дітей, чоловіків та літніх лю­дей. Людей вбивають під час евакуаційних коридорів. Місто Буча Київської області – це лише одне з містечок, де фотофіксація воєнних злочинів потрапила у міжнародні ЗМІ. Але така ситуація – у всіх населених пунктах, де пройшли російські фашисти. Рівень жорстокості армії терористів та ка­тів не знає меж. Цілеспрямоване знищення населення за національною ознакою, а та­кож руйнування економічної та цивільної інфраструктури, української культурної спадщини – все це є злочином проти людя­ності та геноцидом української нації і Української держави.

Щоб уникнути покарання, Росія почала зачищати сліди своїх кривавих злочинів. Так, у Маріуполь прибули 13 мобільних крематоріїв з метою приховати свідоцтва особливо тяжких злочинів, що будуть на­дані для майбутнього міжнародного три­буналу, який обов’язково відбудеться. На окупованих територіях рашисти викрада­ють представників української влади, гро­мадських діячів, які можуть організову­вати супротив та завадити проведенню псевдореферендумів, які планують орга­нізувати за аналогією з Донецькою, Лу­ганською областями та Кримом. Щоб світ не знав про російські злочини, рашистами вже вбито понад 20 українських та міжна­родних журналістів. Крім того, з окупова­них територій здійснюється примусова депортація українських громадян на те­риторію Росії та Білорусі, у батьків при­мусово забирають дітей. За даними укра­їнського омбудсмена Людмили Денісової – це десятки тисяч громадян України. Щоб уникнути смерті та насилля, українці вті­кають від війни. На сьогодні налічується 11 млн біженців (6,5 млн внутрішньо пере­міщених осіб і 4,5 млн осіб, які виїхали за кордон), 80% біженців складають жінки та діти.

Міжнародна профспілкова спільнота не відреагувала на той факт, що російські профспілки у 2014 році підтримали анек­сію Криму й окупацію частини Луганської та Донецької областей. І сьогодні ми розу­міємо, що це було нашою спільною помил­кою. Федерація незалежних профспілок Росії (ФНПР) у своєму комюніке від 25 лю­того підтримала варварське рішення пре­зидента РФ «про проведення операції з де­нацифікації України». Денацифікація – це вбивство українських громадян, ґвалту­вання, тортури, знищення всього україн­ського. Сьогодні це Україна, а завтра – будь-яка інша країна, яку Росія вирішить «денацифікувати».

ФНПР, яка заявила про призупинення членства в ITUC , мабуть, вважає, що обхи­трила всю міжнародну профспілкову спільноту. Національні профцентри Укра­їни – Федерація профспілок України (ФПУ) та Конфедерація вільних профспілок Укра­їни (КВПУ), до складу яких входять член­ські організації ГС IndustriALL , вимага­ють виключення ФНПР та всіх російських профспілок з ITUC та глобальних федера­цій, як організацій, що підтримують зло­чинну політику Російської держави, яка сповідує фашизм, спотворює реальність та просуває у світ війну, насилля, терор.

Як бачимо із заяви керівника ГМПР Олексія Безимянних, члена Виконкому IndustriALL , профспілка ГМПР є прибічни­ком політики війни та геноциду в Україні. Крім того, він використовує майданчик ГС IndustriALL для просування російської дер­жавної політики щодо перекладання вини з терориста на жертву. Зокрема, Олексій Безимянних зазначає, що «намагаючись будь-якими способами підтримати фашис­тів, уряди країн ЄС та США завалюють Україну зброєю і вводять нові санкції проти нашого народу, не залишаючи для Росії ін­шого вибору, окрім введення антисанкцій». Ця заява є не просто маніпуляційною заві­сою, вона демонструє, що ця профспілка є співучасником злочину Росії в просуванні неправдивої інформації щодо України та виправданням кривавої війни з метою її знищення. Така дикунська позиція ГМПР та її лідера суперечить основоположним принципам міжнародного профспілкового руху: миру, демократії, свободи, солідар­ності, справедливості, братерству.

Вважаємо важливим нагадати, що українські профспілки вимагають виклю­чення російських членських організацій з ГС IndustriALL за їх конкретну підтрим­ку війни та терору в Україні, – дезінформа­цію та маніпуляції, спрямовані на введен­ня в оману членів Виконкому та член­ських організацій ГС IndustriALL на чер­говому засіданні Виконкому ГС IndustriALL ».

ПРЕС-СЛУЖБА ПМГУ

ЛИСТ ПІДПИСАЛИ:

Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України;

Профспілка металургів та гірни­ків України;

Незалежна профспілка гірників України;

Профспілка працівників енерге­тики та електротехнічної промис­ловості України;

Профспілка працівників нафтога­зової промисловості України;

Профспілка працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України;

Профспілка працівників авіабуду­вання та машинобудування Украї­ни;

Профспілка працівників оборон­ної промисловості України;

Профспілка працівників радіое­лектроніки та машинобудування України;

Профспілка працівників автомо­більного та сільськогосподарсько­го машинобудування України;

Профспілка працівників машино­будування та металообробки України;

Профспілка працівників вугільної промисловості України.

 

ВИКЛЮЧИТИ ФНПР

Національні профцентри України – Федерація профспілок України (ФПУ) та Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ), до складу яких вхо­дять членські організації ГС IndustriALL, вимагають виключення ФНПР та всіх російських профспілок з ITUC і глобальних федерацій, як орга­нізацій, що підтримують злочинну по­літику Російської держави, яка спо­відує фашизм, спотворює реальність та просуває у світ війну, насилля, те­рор.

 

ФОТОФАКТ

Міжнародна федерація домашніх робітників (IDWF) солідарна з українським народом, який протистоїть російській армії: «Ми підтримуємо негайне і беззастережне виведення російських військ з України. Це питання принципу, оскільки воєнні злочини не тільки позбавляють нормального життя людей, робітників і збіднілих, але й ведення війни саме по собі є злочином. Як Федерація, яка вірить у демократичний вибір і правління народу, ми підтримуємо право кожного народу на самовизначення, право формулювати свою ідентичність і будувати своє майбутнє як основний принцип здорового та процвітаючого життя людини. Ці права мають бути невідчужуваними, а збройна експансія ніколи не виправдовується. Ця війна – не визвольна, а війна за домінування: жоден цивільний не повинен нести величезну ціну конкуруючих геополітичних амбіцій».

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання