« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Що ховається за гендерними розривами в оплаті праці?

Що ховається за гендерними розривами в оплаті праці?

У рамках реалізації Програми Гідної пра­ці МОП для України на 2016–2019 роки та Про­екту МОП «Оплата пра­ці в Україні: технічна допомога задля подо­лання заборгованос­ті із заробітної плати, встановлення мінімаль­ної заробітної плати та рівного винагороджен­ня» 23 травня відбу­лася презентація Гло­бальної доповіді МОП «Заробітна плата у світі в 2018–2019 роках. Що ховається за гендерни­ми розривами в оплаті праці?».

П резентацію провели Маріко Оучі, спеці­аліст із питань умов праці та ген­дерної рівності МОП (Будапешт), та Дінг Ксу, спеціаліст із питань заробітної плати/економіст МОП (Женева).

У заході взяли участь Націо­нальний координатор МОП в Укра­їні Сергій Савчук, Урядовий упо­вноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко, представники Мінсоцполітики, Державної служби статистики, Федерації профспілок України, ро­ботодавців, громадські організації.

З вітальним словом від Федера­ції профспілок України виступив заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, який висловив вдячність представникам МОП за відкриття в Україні важливого для людей праці проекту МОП «Оплата праці в Україні: технічна допомога задля подолання заборгованості із заро­бітної плати, встановлення міні­мальної зарплати та рівного вина­городження», в якому знайшли ві­дображення профспілкові аргумен­ти стосовно наявності цілої низки проблем в оплаті праці, а також поінформував учасників заходу про профспілкову позицію та кон­кретні дії профспілок щодо вирі­шення питання гендерного розри­ву, зокрема в оплаті праці.

За результатами презентації відбулась жвава дискусія щодо нерівності в оплаті праці, взаємозв’язку динаміки середньої заробітної плати та продуктивнос­ті праці, а також причин гендерно­го розриву в оплаті праці у таких аспектах, як освіта і підготовка; досвід роботи; професійна катего­рія; тривалість робочого часу; рі­вень охоплення підприємств і га­лузей профспілковою діяльністю.

Разом з тим, учасники заходу обговорили можливості та готов­ність України приєднатися до Між­народної коаліції за рівну оплату праці (ЕРІС).

EPIC – це ініціатива, заснована зацікавленими сторонами з метою зменшити гендерний розрив у опла­ті праці та втілити принцип рівної оплати за рівноцінну працю в ре­альність у всіх країнах і галузях. Коаліцією передбачається чіткий розподіл відповідальності у забез­печенні виконання зобов’язань з питань рівності в оплаті праці уря­дом, профспілками, приватним сектором, науковими колами та громадянським суспільством. При цьому уряд країни-учасника пови­нен відповідати щонайменше шіс­тьом чітко визначеним критеріям.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ФПУ

 

ФПУ опановує сучасні методи роботи спільно з МОП

Організаційно - технічні питання реалізації за участю ФПУ Про­екту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» обговорено 27 травня під час наради у столичному Будинку профспілок.


У нараді взяли участь представники Проекту МОП: старший техніч­ний радник Джемал Ходжич, на­ціональний координатор Проекту Тетяна Міненко, від ФПУ – Голова Григорій Осовий, заступник Голови Олександр Шубін, керівник Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Лариса Ровчак, керівник Управлін­ня фінансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи Світлана Моторенко, керівник Прес- центру ФПУ Юрій Работа, заступник керівника Департаменту з питань економічного розвитку та ціноутворення Наталя Федорчук, заступник керівника департаменту правового захисту Іри­на Сидоряк, заступник керівника департаменту міжнародних зв’язків Роман Кравчик та ін.

На зустрічі зазначалося, що протягом листо­пада 2018 – січня 2019 років у рамках Проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робо­чих місць в Україні» профорганізацією Данії LО/FТF спільно з Профспілкою 3F зроблено екс­пертну оцінку потреб ФПУ для посилення її ін­ституційної спроможності. На основі цього єв­ропейські партнери надали низку рекомендацій задля подальшого зміцнення потенціалу ФПУ як організації.

Григорій Осовий високо оцінив проведену зарубіжними експертами роботу і зазначив, що нещодавно ФПУ на засіданні Ради розглянула питання модернізації своєї діяльності, ухвалив­ши відповідну постанову, в якій визначено шля­хи активізації профспілкової роботи, консоліда­ції зусиль членських організацій задля досяг­нення позитивних результатів для спілчан. «Тепер потрібно напрацювати конкретний ін­струментарій реалізації поставлених завдань, в чому нам можуть допомогти наші зарубіжні партнери», – сказав профспілковий лідер.

Представники Проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» подякували керівництву ФПУ за плідну співпра­цю та наголосили, що робота, передбачена Про­ектом, має проводитись у рамках стратегії ді­яльності організації, що, на їх думку, відповідає засадам програмних документів Федерації, таких як Стратегія діяльності ФПУ до 2021 року «Євро­пейський вибір», Інформаційна стратегія ФПУ на період 2018–2021 років та ін. «Для нас важливо, щоб послуги, які надаються спілчанам, були якіс­ними і тривалими в часі», – наголосила націо­нальний координатор Проекту Тетяна Міненко.

Після докладного обміну думками було ви­значено пріоритетні напрями співпраці, а саме надання юридичної підтримки та правового захисту членам профспілок (у тому числі допо­мога трудовим мігрантам), робота з молоддю, проведення стратегічного планування діяль­ності профспілкових організацій, посилення інформаційно-комунікаційної роботи тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

09.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання