« на головну 20.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Мораторій на банкрутство державних шахт продовжено

Мораторій на банкрутство державних шахт продовжено

16 січня 2019 року Президент Укра­їни Петро Поро­шенко підписав Закон України № 2658-VIII «Про вне­сення змін до дея­ких законів Украї­ни щодо створення умов для забезпе­чення державної політики у вугіль­ній галузі», при­йнятий Верховною Радою України 18 грудня 2018 року.


Д аний Закон дозволить забезпечити подаль­шу сталу роботу державних вугільних під­приємств, провести відповідне переосна­щення діючих шахт та не допустити необ­ґрунтованого їх закриття шляхом арешту рахунків та процедури банкрутства.

Відповідно до Закону, справи про банкрутство держав­них вугледобувних підприємств до 1 січня 2022 року не порушуються, –роз’яснює прес-служба Профспілки пра­цівників вугільної промисловості України.

У пояснювальній записці до Закону зазначається, що якби парламент не ухвалив відповідне рішення щодо по­довження дії положення про тимчасове зупинення вико­навчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2022 року, вже з 1 січня 2019 року можна було б очі­кувати повного блокування роботи державних вугледо­бувних підприємств, що поставило б під загрозу існуван­ня державного сектору вугільної галузі та послабило енергетичну безпеку України загалом.

 

Розвиток промисловості в Україні – спільна справа

Профспілки братимуть участь у нараді з пер­спектив промислового розвитку України.

З а результатами засідання Урядового комітету з пи­тань економічної, фінансо­вої та правової політики, розвитку паливно-енерге­тичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльнос­ті, що відбулося 4 січня, головою комі­тету, першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економічного роз­витку і торгівлі України Степаном Ку­бівим дано доручення відповідним мі­ністерствам та ЦОВВ за участю проф­спілок провести нараду щодо розвитку промисловості в Україні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Прожитковий мінімум занижено у 2,1 раза

Законодавчо вста­новлений на грудень 2018 року прожитко­вий мінімум (1853 грн) занижено у 2,1 раза, або на 2032 грн, по­рівняно з його фак­тичним розміром, а для працездатної особи (1921 грн) – у 2,3 раза, або на 2428 грн.


В ідповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мі­німум» Міністерство соціаль­ної політики України повідо­мляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах грудня 2018 року в розрахунку на місяць на одну особу становив:

– з урахуванням суми податку на дохо­ди фізичних осіб та військового збору – 3884,90 грн (без урахування платежів – 3384,59 грн);

– для дітей віком до 6 років – 3209,63 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років – 3 945,19 грн;

– для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 4348,65 грн (без урахування платежів – 3500,66 грн);

– для осіб, які втратили працездатність, – 2855,60 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання