« на головну 20.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Нове законодавство у новому році: що змінилося?

Нове законодавство у новому році: що змінилося?

Хоча й незначне, але зростання мінімальної заробітної плати, осучаснення пенсій, «живі гроші» замість пільг і субсидій, зліт тарифів на опалення та гарячу воду, збільшення штрафних санкцій за порушення трудово­го законодавства, старт проекту «муніципальна няня», донорство після смерті – позитивні й не дуже зако­нодавчі зміни торкаються практично всіх сфер життя українців. «ПВ» спробували з’ясувати, що змінилося з 1 січня 2019 року.


ЗРОСЛА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА

4173 грн на місяць, або понад 25 грн (25,13 грн) в погодинному розмірі, ста­новить відтепер мінімальна заробітна плата в Україні. Цифри встановлено відповідно до Державного бюджету на 2019 рік, який народні депутати ухвали­ли 23 листопада 2018-го. 1 січня доку­мент набрав чинності.

Згідно з головним кошторисом краї­ни, у порівнянні з попередніми цифра­ми – 3723 грн – платня зросла на 450 грн (або близько 12%), а в погодинному роз­мірі – на 2,72 грн (раніше була 22,41 грн).

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЗБІЛЬШИТЬСЯ ДВІЧІ ПРОТЯГОМ РОКУ

Закон № 2629-VIII про Державний бю­джет України встановлює прожитко­вий мінімум на одну особу в розрахун­ку на місяць з 1 січня у розмірі 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн. А для основних соціальних і демогра­фічних груп населення:

– для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 грн, з 1 липня – 1699 грн, з 1 грудня – 1779 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 грн, з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня 2218 – грн;

– для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 грн, з 1 липня – 2007 грн, з 1 грудня – 2102 грн;

– для осіб, які втратили працездат­ність: з 1 січня 2019 року – 1497 грн, з 1 липня – 1564 грн, з 1 грудня – 1638 грн.

ВІДЧУТНИЙ ЗЛІТ ТАРИФІВ НА ТЕПЛО ТА ГАРЯЧУ ВОДУ

Через зростання вартості газу в низ­ці областей України підвищено тарифи на опалення та гаряче водопостачання на 12–30%. Найсуттєвіший зліт тарифів – на 30% – відчують на собі одесити.

Кияни сплачуватимуть за новими тарифами на централізоване опален­ня: за наявності квартирного або бу­динкового лічильника тепла: 1654,41 грн за 1 Гкал з ПДВ замість 1354,78 грн (підвищення – 22,1%); за відсутності квартирного або будинкового лічиль­ника тепла: 38,5 грн за 1 кв. м опалюва­ної площі замість 31,52 грн (підвищен­ня – 22,1%).

Новий тариф на гаряче водопоста­чання для мешканців столиці за 1 куб. м для населення за умови наявності підключеного до системи гарячого во­допостачання рушникосушника стано­вить 97,89 грн замість 80,59 грн, (підви­щення – 21,4%); для населення за від­сутності підключеного до системи га­рячого водопостачання рушникосуш­ника – 90,54 грн замість 74,52 грн (підви­щення – 21,5%).

«ЖИВІ ГРОШІ» ЗАМІСТЬ ПІЛЬГ І СУБСИДІЙ

27 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Постанову про надання житлових субсидій населенню у грошо­вій формі. Урядовці наголошують, що правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються не­змінними, змінюється лише алгоритм її виплати.


Монетизація відбуватиметься в три етапи, повідомляє прес-служба Мінсоц­політики. Вже з 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернулися за допомогою вперше. Субсидія від держави надходи­тиме на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комуналь­них послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за ко­муналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в моне­тизації, не потрібно буде щомісяця спла­чувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину кому­налки, в межах виділеної субсидії та со­ціальних норм, а субсидіанти доплачува­тимуть другу частину рахунку.

Приміром, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію у за­гальному розмірі 1500 грн. А сума всіх ко­мунальних платежів складає 2000 грн. 1500 субсидійних грн Ощадбанк перерахує на­давачам послуг та поінформує сім’ю суб­сидіанта про те, що йому залишилося до­платити за комуналку 500 грн.

З 1 травня 2019 року монетизація тор­кнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі ко­ристується допомогою в літній період.

А з 1 жовтня 2019 року запрацює по­вномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалю­вального сезону готівкою все, що було заощаджено.

ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ

З 1 січня 2019 року буде зроблено черго­вий перерахунок пенсій для військовослужбовців. Також розмір пенсії зросте для тих осіб, які досягли 65-річного віку та мають великий трудовий стаж, а це приблизно 2 млн пенсіонерів.

А от найбільший перерахунок пенсій, який стосуватиметься близько 11 млн громадян, осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат, буде зробле­но з 1 березня 2019 року. Підвищення складатиме від 17 до 40%. Надалі уже що­річно, кожного 1 березня наступного року, осучаснення пенсій проводити­меться автоматично.

+12% ДО ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Разом із збільшенням мінімальної за­робітної плати збільшуються і розміри штрафних санкцій, передбачених за по­рушення трудового законодавства.

Як із 1 січня змінилась фінансова від­повідальність за порушення трудового законодавства, поінформувала Державна фіскальна служба. Зокрема, штраф у 30 мінімальних зарплат, а це 125190 грн (у 2018 році – 111690 грн), щодо кожного пра­цівника за такі порушення:

– фактичний допуск працівника до ро­боти без оформлення трудового договору;

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

– виплату заробітної плати (винагоро­ди) без нарахування та сплати єдиного внеску.

10 мінімальних зарплат – 41730 грн (у 2018 році – 37230 грн):

– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу у вихід­ний або святковий день, понаднормову ро­боту, а також інші питання оплати праці);

– недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залуча­ються до виконання обов’язків, передба­ченнях законами України.

3 мінімальні зарплати – 12519 грн (у 2018 році – 11169 грн):

– порушення встановлених строків ви­плати заробітної плати працівникам, ін­ших виплат, передбачених законом про працю, більш як за 1 місяць, виплата їх не в повному обсязі.

1 мінімальна зарплата – 4173 грн (у 2018 році – 3723 грн) – за порушення інших ви­мог трудового законодавства.

До керівників підприємств застосову­ють адміністративну відповідальність від 8500 до 17000 грн – за фактичний до­пуск працівника без трудового договору та за несвоєчасне повідомлення фіскаль­ної служби про прийняття працівника на роботу.

Як приклад, фактичний доступ до ро­боти працівника без трудового договору (наказу) може коштувати роботодавцеві 142190 грн (125190 грн + 17000 грн) + ви­плати такому працівнику заробітної плати у розмірі не нижче середньої заро­бітної плати за відповідним видом еко­номічної діяльності у регіоні за відпо­відний період.


Богдан Данилишин, голова Ради Національного банку України:

«2018 рік, безумовно, додав банків­ській системі, а отже, й економіці України, стійкості, стабільності і впевненості в майбутньому. Нова програма співпраці з МВФ усунула значні системні ризики для економі­ки й фінансового сектора. Це є запо­рукою продовження структурних ре­форм і відновлення довіри іноземних інвесторів. Економіка буде зростати. Банківська система готова кредиту­вати. Українські сім’ї та бізнес пови­нні стати багатшими».

  • НОВАЦІЇ

З-поміж інших новацій – 2019:

Безкоштовна діагностика (УЗД, рентген та аналізи) за направлен­ням сімейного лікаря.

Неякісні ліки можна повертати до аптек.

Кожен повнолітній українець зможе письмово затвердити своє ба­жання чи небажання стати донором або призначити уповноважену особу, яка зможе прийняти це рішення за нього після його смерті.

Запрацював проект «муніципальна няня»: відшкодування у розмірі прожиткового мінімуму послуги з догляду за дитиною до 6 років.

В середньому на 11–14% зросла вартість доставки листів та поси­лок Укрпоштою.

За міжнародні посилки вартістю понад 150 євро відтепер потріб­но сплачувати ПДВ.

На 20% підвищено акцизи на тютюнові вироби.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання