« на головну 18.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Права людини

Права людини

 

  Цьогоріч людство святкує 70-річчя з дня проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини – документа, який представляє першоглобальне вираження невід’ємних прав, які мають усі люди на земній кулі.

Шановні спілчани!

Щиро вітаю усіх із Днем прав людини!

Ц ьогоріч людство святкує 70-річчя з дня проголошен­ня Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних На­цій Загальної декларації прав людини, документа, який став ре­зультатом безпосереднього досвіду Другої світової війни і представляє пер­шоглобальне вираження невід’ємних прав, які мають усі люди на земній кулі.

Декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обме­жені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних пере­конань, національного або соціального походження, майнового стану. Серед проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, пре­зумпція невинуватості, недоторкан­ність особи, неприпустимість неправо­мірного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на не­доторканність житла, честь і репута­цію людини, право на політичну діяль­ність, працю та захист від безробіття, на власність, відпочинок, освіту, соці­альне забезпечення, право виїзду із своєї країни та безперешкодного повер­нення до неї, право на свободу переко­нань і вільне їх поширення.

Положення Загальної декларації прав людини стали правовою основою для стандартів, прийнятих Радою Єв­ропи, та для вдосконалення національ­но-правових систем, які гарантують не­ухильне й послідовне дотримання прав людини.

30 статей Декларації лягли в основу наступних міжнародних договорів, у ре­гіональні документи з прав людини, на­ціональні конституції та інші закони.

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію Укра­їни, в якій відображено всі норми, про­голошені Загальною декларацією прав людини, та зазначено, що утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави.

На сьогодні дуже важливо, щоб кож­на людина знала свої права, розуміла, що вони не даруються державою, а на­лежать кожному від народження. І цьо­му розумінню усіляко має сприяти профспілковий рух, а саме: поширюва­ти інформацію про права людини на життя, свободу, працю та про те, як їх виборювати і захищати, в тому числі шляхом об’єднання у профспілки.

У час, коли над нашою ненькою Україною зібралися темні хмари вій­ськової загрози, маємо усвідомити, що сьогодні всі – влада, профспілки, гро­мадські організації, політики кожним кроком, кожним рішенням, спільними зусиллями повинні об’єднатися для за­хисту прав громадян нашої держави.

Слава Україні!

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання