« на головну 19.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Європейський суд з прав людини став на бік профспілок у майновому спорі

Європейський суд з прав людини став на бік профспілок у майновому спорі

9 жовтня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Благодійний фонд «Батьківська турбота» проти України», яким повністю під­тримав правову позицію укра­їнських профспілок та висвіт­лив поведінку держави та її органів управління у справах щодо профспілкового майна не лише як антипрофспілкову, а як таку, що повністю супере­чить європейським цінностям, до яких так прагне Україна.

У січні 2015 року до Європей­ського суду з прав людини звернувся Всеукраїнський громадський благодійний фонд «Батьківська турбота», який надає допомогу знедоленим дітям. Підставою для звернення стало визнання за державою права власності на будівлю реабілітаційного центру фонду.

Спірний об’єкт ще у 2002 році фонд «Бать­ківська турбота» придбав у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та добросовісно володів ним протягом багатьох років, здійснюючи свою благодійну діяльність у нашій держа­ві. Однак, з 2011 року він опинився в епіцен­трі судових процесів, ініційованих органа­ми прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, та став однією із жертв кампанії із захоплення май­на профспілок та суб’єктів господарювання, створених за їх участю.

На відміну від десятків інших справ, де судові рішення зачіпали лише права профспілкових організацій та суб’єктів господарювання, створених за їх участю, в даній справі держава спробувала віді­брати майно у благодійної організації, яка є частиною міжнародного благодій­ного проекту, спрямованого на допомогу українським дітям, що фінансується між­народними урядовими та неурядовими організаціями США, Швейцарії та Японії.

Зважаючи на значний резонанс спра­ви, її розгляд в ЄСПЛ проходив значно швидше, ніж інших, аналогічних, справ, зокрема за заявами ПрАТ «Укрпрофтур».

Наприкінці 2015 року департаментом корпоративних прав та майна ФПУ було за­пропоновано залучити Федерацію профспі­лок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» до справи «Фонд «Батьківська турбота» проти України», яка розглядалась Європейським судом з прав людини, в якості третьої сторони.

Залучення профспілок до вказаної справи у ЄСПЛ надало можливість роз­глядати спір не як окремий випадок, а як багаторічну системну проблему в Украї­ні, наслідком якої є порушення основопо­ложних прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

У січні 2016 року було підготовлено відповідну заяву, яку подано до ЄСПЧ. У березні 2016 року заяву було прийнято: ФПУ, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» було залучено до справи в статусі третьої сторони.

Після тривалого очікування наші зусил­ля та сподівання були виправдані. 9 жовтня 2018 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі та визнав наявність у діях держави Україна порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При цьому, суд у своєму рішенні звер­нув увагу на те, що в Україні досі відсут­ній закон, який би визначав правовий ста­тус майна загальносоюзних громадських організацій. Відсутність такого закону, в свою чергу, призвела до різного тлумачен­ня національними судами того, яке саме майно належить таким організаціям та чи включає воно майно профспілок. Отже, ЄСПЛ констатував, що позбавлення права власності відбувається не «на умовах, пе­редбачених законом», як це визначено у статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Крім того, ЄСПЛ визнав, що позбавлен­ня права власності відбувалось не «в інтересах суспільства», оскільки жоден позов прокуратури в інтересах Фонду державно­го майна України, жодне судове рішення не містять обґрунтування суспільного інтересу та навіть згадки про таку дефініцію.

ЄСПЛ у своєму рішенні підтримав пози­цію профспілок, що спір стосовно майна вже розглядався українськими судами в 1997 році та був вирішений на користь проф­спілок. Тож суд поставив логічне запитан­ня: чому держава чекала з 1997-го до 2011 року, аби заявити про своє право власності?

Також у рішенні суд звернув увагу на непослідовність дій держави, яка через свої уповноважені органи спочатку здій­снювала реєстрацію права власності за профспілками та суб’єктами господарю­ваннями, створеними за їх участю, а після цього через органи прокуратури заявляла про своє право власності на спірне майно.

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА МАЙНА ФПУ

 

Профспілки вимагають повернути ОПЗ до повноцінного життя

Профспілка працівників хімічних та нафтохі­мічних галузей промисловості України за до­рученням трудового колективу ПАТ «Одеський припортовий завод» звернулася до Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана з про­ханням взяти під особистий контроль процес приватизації цього підприємства, держав­на частка якого становить 99,5667%, та забез­печити виконання Фондом державного май­на України завершального етапу приватизації, відповідно до чинного законодавства і при­йнятих Кабінетом Міністрів України рішень.

УПЕРШЕ ЗА 40 РОКІВ НА ЗАВОДІ ЗАТРИМУЮТЬ ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ.

«Б ездіяльність владних структур та їх не­бажання вирішувати питання діяльності підприємства призвели до погіршення ситуації, – йдеться у зверненні до Глави Уряду. – Завод не працював у 2017 році майже 8 місяців, у 2018-му – 6 місяців і на сьогодні також не пра­цює. Через відсутність стабільної роботи звільнилося більш ніж 500 висококваліфікованих працівників, або 15% від усього персоналу. А щоб підготувати спеціалістів такого рівня для сучасних технологічних виробництв, необхідно навчати їх 5–7 років. Уперше за 40 років роботи заводу затримують виплату зарплати працівникам. Складається враження, що готується планомірне знищення державного підприємства, яке ще не­давно успішно працювало і поповнювало бюджет країни.

У нинішніх умовах значного зростання ціни на сировину заводу – природний газ, частка якого в собівартості основної продукції – аміаку перевищує 85%, як ніколи назріла необхід­ність у кардинальних змінах діяльності заводу шляхом за­лучення в процесі приватизації інвестора, зацікавленого в поновленні роботи виробничих потужностей заводу.

Згідно з прийнятим Верховною Радою України Законом «Про приватизацію державного і комунального майна», при­ватизація такого підприємства, як ПАТ «Одеський припорто­вий завод», вимагає залучення іноземних радників. Конкурс на залучення іноземного радника виграла компанія Pericles Global Advisory. Початок роботи компанії-радника на підпри­ємстві повинен погодити Кабінет Міністрів України, але вже понад місяць цього погодження немає. Ми вимушені вважати, що відбувається блокування процесу приватизації заводу.

На підставі викладеного та з метою подальшого зниження соціальної напруги, протестних настроїв у трудовому колек­тиві, недопущення зруйнування містоутворюючого та бюдже­тоутворюючого підприємства, збереження створених протя­гом 40 років виробничих потужностей, запобігання надзвичай­ним екологічним та техногенним небезпечним ситуаціям, забезпечення конкурентного майбутнього заводу та азотної галузі хімічної промисловості України звертаємося до Вас, шановний Володимире Борисовичу, з проханням сприяти роз­блокуванню процесу приватизації заводу, а також допомогти максимально швидко запустити виробничі потужності під­приємства в партнерстві з компанією ETFX UK Group LLC, з якою підписано контракт та відправлено на погодження з На­глядовою радою у Фонд державного майна України.

Про результат розгляду нашого звернення просимо по­відомити для інформування трудового колективу ПАТ «Одеський припортовий завод».

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОХІМІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

26.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання