« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

ДОКУМЕНТИ ПРОФСПІЛОК ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

ДОКУМЕНТИ ПРОФСПІЛОК ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Замовлена Федерацією профспілок України та її членськими орга­нізаціями монографія «Документи профспілок як джерело вивчен­ня становлення системи соціально-трудових відносин у незалеж­ній Україні» вийшла друком у видавництві «Наукова думка» НАН України. Її автор кандидат історичних наук, співробітник Націо­нальної академії наук України Ярослав Бондарчук презентував книгу Голові ФПУ Григорію Осовому.

Робота присвячена комплексному дослі­дженню документів, які були накопичені впродовж усієї діяльності профспілок незалежної України. Спираючись на широке коло джерел, пере­важна більшість яких вво­диться до наукового обігу вперше, досліджено ста­новлення системи соціаль­но-трудових відносин, гене­зу профспілкового руху України, показано устрій профспілок, окреслено їх роль у соціально-трудовій сфері та суспільно-політич­ній діяльності. Проведено джерелознавчий аналіз нормативних документів профспілок і документів, що є результатом співпраці соціальних партнерів – ге­неральних угод. Встановле­но, що досліджувані доку­менти мають історичну цінність і великий інфор­мативний потенціал та є важливим джерелом для об’єктивного висвітлення становлення системи соці­ально-трудових відносин та історії держави загалом.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2015 року в готелі «Турист» відбулася презентація цієї книги на засіданні науко­во-методичної ради ФПУ. Книгу рекомендовано до друку Вченою радою Інсти­туту історії Національної академії наук України.

В обговоренні взяли участь ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму Вікторія Буяшен­ко, заступник Голови Феде­рації профспілок України Євген Драп’ятий, голова Дніпропетровського об’єднання профспілок Віталій Дубіль, керівники всеукра­їнських профспілок, нау­ковці, представники гро­мадських організацій та політичних партій.

За результатами засідан­ня науково-методичної ради ФПУ монографію ре­комендовано використову­вати у системі профспілко­вого навчання та під час до­сліджень сфери соціально-трудових відносин.

З монографією можна ознайомитись у Національ­ній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, Науко­вій бібліотеці ім. М. Макси­мовича, Національній пар­ламентській бібліотеці України.

 

ЛИШИВ ПО СОБІ ДОБРУ ПАМ’ЯТЬ

9 лютого минуло 80 років із дня наро­дження відомого для жителів Волині і міста Луцька громадського і профспіл­кового діяча, талановитого організато­ра й будівничого Івана Івановича Фуріва (09.02.1936 р. – 29.11.2003 р.), з іменем якого пов’язаний період най­бурхливішого розвитку обласного центру.

Обіймаючи посаду голови міськви­конкому, він зро­бив усе можливе, щоб у Луцьку з’явилися такі важ­ливі для промислового й культурного розвитку області об’єкти, як підшипниковий завод, ме­ланжевий комбінат, чимало лікувальних та шкільних закладів. За його головування було запущено тролейбус, відкрито меморіал Вічної слави, почав діяти театр імені Т.Г. Шевченка.

Сім років (1981–1988) ця прекрасна людина не­вичерпної енергії очолювала волинські проф­спілки. Саме тоді були збудовані навчально-методичний центр профспілок, туристичні бази та оздоровчі комплекси «Шацькі озера» і «Пролісок», «Лісова пісня» та «Світязь», «Во­линьтурист».

Знаковою подією для жителів міста стало бу­дівництво та відкриття (1987) нового приміщен­ня Волинської обласної профспілкової бібліо­теки, яка розташована в найбільш населеному мікрорайоні Луцька. Бібліотека – одна з неба­гатьох в Україні, яка зберегла своє призначен­ня як заклад культури профспілок. Її послуга­ми користуються студенти, школярі, пенсіоне­ри. Вона стала центром дозвілля для жителів мікрорайону, долучається до громадського життя міста, проводить розважальні заходи для дітей, активно надає інформаційні послуги користувачам. При бібліотеці діють клуб орга­нічного землеробства для пенсіонерів-дачни­ків, дитяча студія свята «Карамболь». Бібліоте­ка долучається до проведення акцій на допомо­гу воїнам АТО.

З 2008 року заклад носить ім’я Івана Івановича Фуріва, а на фасаді приміщення її будівничому встановлено меморіальну дошку. Колектив бібліотеки глибоко шанує пам’ять Івана Фуріва. В архівах бібліотеки зберігаються матеріали, фо­тографії, копії документів про його державні нагороди, а до ювілейних і пам’ятних дат тут організовують виставки, зустрічі з профспілко­вими активістами та покладання квітів.

Ніна МАРУСЮК,

м. Луцьк

13.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання