« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Культура мови – культура нації

Культура мови – культура нації

  У рамках ХХ Міжнародної науково-практичної конфе­ренції з проблем функціонування й розвитку україн­ської мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (при­свячена 180-річчю Київського університету) в Інституті журналістики Київського національного університе­ту імені Тараса Шевченка 11 квітня відбувся V Всеукра­їнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних і регіональних ЗМІ «Культура мови – культура нації».

Захід проводився у форматі кругло­го столу на тему «Вплив творчості Тараса Шевченка на сучасний український медіадискурс». Його співорганізаторами виступили Ін­ститут журналістики, Держкомтелера­діо України та Всеукраїнський благодій­ний фонд «Журналістська ініціатива».

Засідання круглого столу вели прези­дент ВБФ «Журналістська ініціатива» Людмила Мех і професори кафедри мови та стилістики Інституту журналіс­тики Наталя Шумарова та Анастасія Мамалига.

З вітальним словом перед учасника­ми круглого столу, серед яких були і студенти – майбутні журналісти, висту­пив директор Інституту доктор філоло­гічних наук, професор Володимир Різун. Промовці – відомі журналісти: гене­ральний директор Центрального каналу (КДРТРК), голова Ради генеральних ди­ректорів обласних державних телерадіокомпаній України Олександр Савенко, заступник генерального директора На­ціонального газетно-журнального ви­давництва Віктор Пасак та ін.

Про пошуки національної ідеї та са­моідентифікації, що їх успадкував Тадей Рильський від Кобзаря, і сучасну україн­ську реальність розповіла відома пись­менниця Алла Ковтун. Голова Київської організації Національної спілки журна­лістів України Михайло Сорока розкрив тему «Тарас Шевченко на сторінках укра­їнської періодики». Цікавою була розпо­відь кандидата філологічних наук, до­цента, головного редактора обласної га­зети «Запорізька правда» Алли Коби­нець, яка показала вплив слова Кобзаря на формування світогляду читачів газе­ти «Запорізька правда» та поділилася власним досвідом стосовно підготовки матеріалів до 200-річчя Тараса Шевчен­ка. Голова ВБФ «Журналістська ініціа­тива» Людмила Мех поінформувала учасників круглого столу про історію проведення семінарів минулих років.

«Шевченкові мотиви у творах візуаль­ного мистецтва на тему Євромайдану» прозвучали в оцінці подій, що відбува­ються в Україні. Її оприлюднив народ­ний артист України, професор кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журна­лістики Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка Леонід Мужук. Письменник Сергій Шевченко розповів про особливості поетичної літе­ратурної мови Тараса Шевченка (за ма­теріалами досліджень Івана Огієнка).

27.04.2014


Тетяна РУБАН «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання