« на головну 04.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Підвищення рівня соціального захисту громадян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав

Підвищення рівня соціального захисту громадян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав

15 лютого в Україні відзначатиметься День вшанування учасників бо­йових дій на території інших держав і 25-та річниця виведення військ колишнього СРСР із Республіки Афганістан.

Як повідомляє департамент бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ, Федерація профспі­лок України та Укра­їнська спілка ветера­нів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) провела роботу з вивчення основних трудових і соціаль­них проблем грома­дян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав, сімей заги­блих і померлих учас­ників таких бойових дій та напрацювала пропозиції щодо їх вирішення.

Встановлено, що сьогодні реалі­зація норм законів України щодо житлово-комунального, соціально-медичного та транспортного забез­печення ветеранів війни викону­ється неналежно з огляду на низь­кий рівень фінансування з Держ­бюджету на зазначені цілі.

З метою підвищення рівня соці­ального захисту і медичного об­слуговування вищезазначеної ка­тегорії осіб та виконання Указу Президента України від 12.06.2013 № 329 «Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав» Фе­дерація профспілок України спіль­но з Українською спілкою ветера­нів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на початку грудня минулого року звернулася до голів Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету; у справах пен­сіонерів, ветеранів та інвалідів; з питань соціальної політики та праці з проханням забезпечити у 2014 році належне фінансування соціальних виплат та матеріальне забезпечення воїнів-інтернаціоналістів при розгляді проекту За­кону України «Про Державний бю­джет України на 2014 рік».

Ці звернення були уважно роз­глянуті. Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ве­теранів та інвалідів висловив гли­боку вдячність Федерації профспі­лок України та Українській спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за ініціативу та пропозиції, спрямовані на під­вищення рівня соціальної захище­ності ветеранів, у тому числі воїнів-інтернаціоналістів, і пого­дився з думкою ФПУ та УСВА, що напередодні відзначення 25-ї річ­ниці виведення війсь колишнього СРСР із Республіки Афганістан питання соціального захисту цієї категорії осіб має бути одним із пріоритетних у діяльності влад­них інституцій, у тому числі Укра­їнського парламенту.

У свою чергу, Комітет Верхо­вної Ради України запевнив, що для вдосконалення законодавчої бази з питань соціального захисту та державної підтримки ветеранів війни спільні пропозиції ФПУ та УСВА будуть ураховані у подаль­шій законотворчій роботі Коміте­ту, зокрема під час опрацювання проекту Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2014 рік».

З метою підтримки пропозицій ФПУ та УСВА Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці звернувся до ке­рівника Уряду та голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням забезпечити належне фінансування у 2014 році витрат, передбачених законодав­ством для воїнів-інтернаціоналістів.

Крім того, на початку грудня ми­нулого року ФПУ та УСВА надісла­ли до Мінсоцполітики України спільні пропозиції щодо підвищен­ня рівня соціального захисту та ме­дичного обслуговування учасників бойових дій на території інших дер­жав. Нині Мінсоцполі­тики опрацьовує пода­ні пропозиції.

З огляду на те, що питання соціального захисту учасників бо­йових дій на території інших держав визна­чено одним із пріори­тетів соціальної полі­тики відповідно до Указу Президента України Віктора Яну­ковича від 12.06.2013 № 329, на початку груд­ня 2013 року ФПУ та УСВА надіслали спіль­не звернення до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з про­ханням сприяти при­скоренню затвердження проекту розпорядження Кабінету Міні­стрів України «Про затвердження Плану заходів з підготовки і про­ведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на терито­рії інших держав». Це звернення не залишилося без уваги Уряду.

11 грудня 2013 року розпоряджен­ням Кабінету Міністрів України № 1004-р затверджено План заходів з підготовки і проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойо­вих дій на території інших держав.

У Плані передбачено забезпечи­ти фінансування в установленому порядку заходів з підготовки і про­ведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на терито­рії інших держав, а також доруче­но органам виконавчої влади спільно з УСВА та громадськими об’єднаннями ветеранів вжити за­ходів щодо підвищення рівня соці­ального захисту та медичного об­слуговування учасників бойових дій на території інших держав, сі­мей загиблих і померлих учасни­ків бойових дій на території інших держав і вдосконалення нормативно-правової бази з таких питань, на що звертали увагу представни­ки профспілок та УСВА під час об­говорення вказаного проекту роз­порядження на засіданнях Кабіне­ту Міністрів України.

19.01.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання