« на головну 20.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1070)
10
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Непоінформований означає здоровий

Непоінформований означає здоровий

 В Україні вже понад місяць діє заборона реклами цигарок та тютюнових виробів. «Профспілкові вісті» дізнавалися, як вико­нуються вимоги зако­ну, і як до цього став­ляться всі зацікавлені сторони.

ЗАКОН ОМИНУТИ МОЖНА

Нагадаємо, заборона рекла­ми цигарок набула чинності 16 вересня цього року, після ухва­лення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів щодо реклами, спонсорства та стимулювання продажу тю­тюнових виробів». Згідно з доку­ментом заборонено масову ре­кламу цигарок у місцях прода­жу (тобто на касах супермарке­тів, у кіосках, що торгують ци­гарками), а також в Інтернеті. Щоправда, на ті сторінки, які за­питують авторизацію та вік, за­борона не поширюється.

Назви тютюнових брендів за­бороняється наносити на суве­нірну продукцію – ручки, блок­ноти, парасольки, футболки тощо. Також під брендами тю­тюнових компаній не можуть проводитися культурні, спор­тивні та навчальні заходи.

Ще одне нововведення: відте­пер українців не турбуватимуть приємні дівчатка, що пропону­ють взамін на купування пачки цигарок запальничку, шарф або ще якийсь заохочувальний приз. Будь-які пропозиції, бонуси, ло­тереї та конкурси, пов’язані з цигарками, заборонені. Поруш­ників закону очікує штраф від 30 тис. до 50 тис. гривень.

На думку ініціаторів закону, реклама цигарок має зникнути з усіх місць, де її потенційно ба­читимуть діти та підлітки. А отже, це вбереже їх від згубної звички. Між тим, продавці та промоутери смер­тельного задоволен­ня вже знайшли можливість омину­ти закон. Як зазна­чили члени Коаліції «Київ проти тютюно­вого диму», особли­во цим грішать у сто­лиці. Звичайно, пря­мої реклами, напри­клад плакатів та ло­готипів, прямих за­кликів до куріння вже немає. Але про­давці хитрують: на­приклад, підсвічують вітрини, де продаються цигарки, вста­новлюють маленькі лайтбокси з пачками, а також використо­вують на плакатах характерні ознаки відомих марок сигарет, знайомі кожному курцю. Пред­ставники громадських організа­цій попереджають продавців та­ких кіосків, що якщо вони не припинять порушувати закон, доведеться домагатися повної заборони на продаж тютюнових виробів у МАФах. Схоже, поді­бні загрози мало кого лякають, адже вигода понад усе.

НІКОГО НЕ ШТРАФУВАТИМУТЬ

Ініціатори закону вважають своє дітище панацеєю від появи нових прихильників згубної звички. Адже вони зробили все, аби припинити зростання попи­ту на небезпечний товар. Між тим, уже сьогодні зрозуміло, що виконувати вимоги закону не так уже й просто. Наприклад, проводити позапланові перевір­ки кіосків та будь-яких інших установ, де порушується заборо­на, відповідні органи мають право лише за зверненням гро­мадян. В інших випадках вони зобов’язані попере­дити господарів про свій візит за 10 днів. Зрозуміло, що тоді власник або прода­вець встигне добре підготуватися до пе­ревірки.

Ще одна небезпе­ка, на яку вказують експерти, – закон явно суперечить нор­мативним актам про захист прав спожива­чів та про захист від недобросовісної кон­куренції. Адже за цими норма­тивами покупець повинен мати вичерпну інформацію про то­вар, який хоче купувати. Але така інформація може тлумачи­тись як реклама товару. А це вже порушення «антитютюново­го закону».

У будь-якому разі спірні мо­менти розглядатиме суд. Але все частіше лунають скептичні думки: мовляв, скільки заборо­няли куріння в громадських міс­цях, ігрові автомати, рекламу алкоголю. А між тим, спритні ділки знайшли можливість оми­нути закон. Тож і цього разу за­борона – лише фікція.

СМЕРТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ?

Є й інша точка зору: контро­люючі органи (а контролювати виконання закону має Держав­на інспекція України з питань захисту прав споживачів) мо­жуть сприймати як рекламу тю­тюнових виробів будь-яку дріб­ницю і зачиняти торгові точки на свій розсуд. Адже двозначні формулювання закону дозволя­ють перевіряльникам трактува­ти їх по-своєму. Наприклад, у за­коні, крім чіткого переліку за­боронених заходів, спрямованих на просування тютюнової про­дукції, ідеться й про «інші захо­ди прямого та непрямого стиму­лювання продажу тютюнових виробів та споживання тютю­ну». І це визначення дає контролерам необмежені можливості для «творчості».

Фахівці та правозахисники стверджують, що штраф у 50 тис. гривень може «вбити» будь-яку торгову точку. Адже саме стільки складає її середній обо­рот. А от великим торговим ме­режам особливі неприємності не загрожують, адже вони пере­конані: обсяги продажів цига­рок після заборони реклами якщо й знизяться, то не до кри­тичної межі. Бо є постійні спо­живачі тютюну, які курять дав­но й кидати не збираються.

Правозахисники стверджу­ють, що закон потребує доопра­цювання, адже містить кілька запитань без відповідей. Напри­клад, невідомо, як проконтро­лювати рекламу тютюну на за­рубіжних сайтах, доступних для українців. А як щодо зарубіж­них видань? І чи порушує закон людина, вбрана в кольори тютю­нового бренду?

Утім, автор закону, депутат Артем Синиця сам визнає, що його дітище є недосконалим. І обіцяє вже за місяць внести на розгляд інший проект – більш прийнятний та менш заплута­ний.

Яким би недосконалим вия­вився закон, але той факт, що ре­клами смертельної продукції стало менше, вже є позитивним. І якщо кількість нових курців зменшуватиметься, можна вва­жати, що задумане вдалося.

А для тих, хто вже давно при­звичаївся до цигарки, є власні «сюрпризи». З 4 жовтня в прода­жу з’явилися пачки цигарок із кольоровим зображенням на­слідків куріння. А вже 17 грудня набуде чинності закон про забо­рону куріння в громадських міс­цях, включаючи офіси та ресто­рани.

 ЗАБОРОНИТИ КУРИТИ БАТЬКАМ

 Психологи досить схвально ставляться до заборони куріння. Адже якщо діти та підлітки не бачитимуть реклами, де при­вабливі дорослі чоловіки та жінки вочевидь насолоджують­ся тютюновим димом, вони не прагнутимуть так зробити першу затяжку. Але ті ж спеціалісти переконані: якщо в ро­дині батько і мати курять, марно сподіватися на закон, що забороняє рекламу цигарок. Дитина наслідуватиме при­клад власної родини.

19.11.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

15.08.2020 01:12

15.08.2020 01:11

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання