« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФБУД СТАВ УЧАСНИКОМ КОНФЕРЕНЦІЇ МЕДІАМЕРЕЖІ «ВІКНО ВІДНОВЛЕННЯ

ПРОФБУД СТАВ УЧАСНИКОМ КОНФЕРЕНЦІЇ МЕДІАМЕРЕЖІ «ВІКНО ВІДНОВЛЕННЯ

Профспілка будівельни­ків України приєдналась до всеукраїнської мере­жі «Вікно Відновлення», до якої увійшли неза­лежні медіа, громадські організації та аналітичні центри, які об’єднались, щоб розповідати про від­новлення всіх постраж­далих регіонів на єдиній платформі. На сьогодні це понад 80 медіа, гро­мадських об’єднань, аналітичних центрів.

Днями відбулась Recovery Media Conference – перша меді­аконференція медіамережі «Ві­кно Відновлення», в якій взяв участь Олег Борисов, заступ­ник голови ПРОФБУД.

Стартував захід з виступу Анастасії Руденко, СЕО, коорди­наторки медіамережі «Вікно Відновлення», яка розповіла про партнерів мережі та завдання, які стоять перед нею, та предста­вила сайт-агрегатор: https:// recovery.win. Важливість робо­ти медіамережі підкреслила і керівниця проєкту з розвитку медіа в Посольстві Британії – Марина Безкоровайна.

Відбулись три панельні дис­кусії. Було презентовано дослі­дження, зроблене на замовлен­ня медіамережі «Вікно Віднов­лення» командою LetsData , представниця якої Катерина Буровова познайомила з ре­зультатами дослідження: 77% обговорення щодо відновлення формують цифрові медіа.

Тарас Жовтенко, аналітик Фонду «Демократичні ініціати­ви» ім. Ілька Кучеріва, предста­вив результати загальнонаціо­нального опитування щодо проблем відновлення України та медіаспоживання громадян, проведеного спільно з Центром політичної соціології на замов­лення медіамережі «Вікно Від­новлення». В ході опитування з’ясували, що понад 50% опиту­ваних незадоволені зусиллями держави у відновленні. Проте понад 68% опитаних вірять, що Україна відновить соціально- економічний потенціал після війни, хоч розуміють, що цей процес буде довготривалим – понад 10 років.

Своїм досвідом висвітлення тем відновлення ділилися і представники співзасновників медіаорганізації, зокрема МОСТ, Накипіло, Східний Ва­ріант, Рубрика, Інтент. Вони показали приклади своїх мате­ріалів.

Мустафа Найєм, Марина Де­нисюк, Михайлина Скорик- Шкарівська у блоці влади обго­ворили не лише важливість відновлення, а й розповіли про необхідність донесення інфор­мації про потребу у відбудові до людей, яких безпосередньо наслідки війни не зачепили; про зони відповідальності, роз­поділ коштів; досвід Ірпеня у відновленні.

Мустафа Найєм, голова Дер­жавного агенства відновлення та розвитку інфраструктури, поділився результатами діяль­ності та відгуком від населен­ня на запущені процеси віднов­лення: «Велика кількість лю­дей вважає, що відновлення не на часі, але це стається через нерозуміння контексту. В су­часному контексті критикува­ти владу – нормально, ненор­мально не сприймати віднов­лення як явище. Відбудова мос­тів, доріг, житлових будинків – це зараз питання нашого ви­живання».

Ліля Дроздик, благодійний фонд SavED ; Людмила Росік, аналітичний центр « Dixi Group »; Євгенія Стаднік, Центр демократії та верховенства права; Марта Бенишин, Будує­мо Україну Разом (БУР), – ви­ступили під час третього блоку заходу, присвяченого спілку­ванню із громадянським сус­пільством.

ПРОФБУД як учасник медіа­мережі розповідатиме та діли­тиметься аналітикою й екс­пертною інформацією щодо праці будівельників, стану бу­дівельного ринку, безпеки пра­ці, діяльності профспілки та участі у відбудові та віднов­ленні.

ПРОФБУД

 

  • ДО ТЕМИ

Василь Андреєв

заступник Голови ФПУ, голова Профспілки будівельників України

Відновлення України і роль в цьому процесі профспілок є нині критично важливою темою для українського сус­пільства.

У цьому переконаний заступник Голови Федерації профспілок України Василь Андреєв:

– З одного боку, відновлення України – це гроші: 400, хтось каже 500 мільярдів євро плюс збитки, які країна понесла за останні роки. З іншого боку, це люди, ті, хто буде це все відновлювати, відбудо­вувати.

Йдеться не лише про будівельників, а й про фахівців багатьох інших галузей: металургів, медиків, електроенергети­ків, газовиків і ще десятки, сотні інших професій і мільйони працівників, які будуть до цього залучені.

Федерація профспілок України, її член­ські організації готуються до цього про­цесу. Ми ведемо переговори про умови праці, нові договори, нові закони навко­ло тих умов праці, з якими будуть сти­катися члени профспілок на об'єктах відновлення. Це і новий закон про ко­лективний договір, який підписаний і вступить в силу з першого дня після за­кінчення війни. Це і новий договір про колективні трудові спори, над яким за­раз ведеться робота в профільному ко­мітеті та відповідних органах держав­ної влади.

Також новий закон про безпеку і гігієну праці або здоров’я на робочому місці. І новий Трудовий Кодекс, безумовно, не можна забути.

Колосальний обсяг виробництва, яким треба закрити лихоліття війни, можуть закрити лише українські працівники.

У мене є дуже великі сумніви щодо за­лучення до цього процесу мільйонів працівників з Африки чи з Середньої Азії. Це прожекти, які не відповідають дійсності. Люди не поїдуть в Україну, яка щойно відвоювала, перемогла агре­сивну Росію. Тут будуть українські пра­цівники. Ті, хто повернувся, або ті, хто залишився, різниці немає. Ми мусимо створити їм умови праці тут, всередині країни. І це не лише про заробітну пла­ту. Це й про забезпечення гідних умов праці, це й про можливість, наприклад, для жінок поєднувати роботу з наро­дженням дітей, відправляти їх на на­вчання, піклуватися про них тощо. Профспілки саме над цим працюють кожного дня разом із органами держав­ної влади і роботодавцями. Ми всіх за­кликаємо приєднатися до цього проце­су: вступайте у профспілки, будемо ра­зом відновлювати країну!

 

ЖУРНАЛІСТКА З ФРАНЦІЇ ПОСПІЛКУВАЛАСЬ З КЕРІВНИКАМИ ФПУ

Інес Жіль – французька не­залежна журналістка, що го­тує матеріали для інтернет- видання « Equal Times » (Рівні часи) завітала до ФПУ та по­спілкувалась з її керівни­цтвом. (« Equal Times » – це ін­тернет-платформа для но­вин, думок, розслідувань та активності, яка підтримуєть­ся Міжнародною конфедера­цією профспілок.)

Інес Жіль спеціалізується на дослі­дженні соціальних наслідків воєн­них конфліктів, а в даний час пра­цює над матеріалами щодо діяль­ності українських профспілок з по­чатку російського вторгнення в Україну.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий детально розповів фран­цузькій журналістці про діяль­ність ФПУ та її членських організа­цій, спрямовану на мінімізацію на­слідків війни для працівників – членів профспілок, окреслив пріо­ритети діяльності профспілок в умовах воєнного часу, серед яких – гуманітарна діяльність, надання підтримки постраждалим членам профспілок, відновлення діяльнос­ті профспілкових організацій на деокупованих територіях тощо.

З журналісткою поспілкувався і за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін, який зупинився на питан­нях соціального діалогу та право­вого захисту членів профспілок в умовах обмежень воєнного стану.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

05.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання