« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УГОДІ З МОЛДОВОЮ – ТАК, КОНТРОЛЮ ЧЛЕНСТВА – НІ!

УГОДІ З МОЛДОВОЮ – ТАК, КОНТРОЛЮ ЧЛЕНСТВА – НІ!

24 жовтня ц.р. у Будинку профспілок у Києві відбу­лося чергове засідання президії Федерації проф­спілок України.

Члени Президії взяли до відо­ма Інформацію Статутної комісії та прийняли відповідне рішення, розглянули і обговорили низку ін­ших питань порядку денного, зо­крема погодили проєкт Угоди про співпрацю ФПУ з Національною конфедерацією профспілок Мол­дови, запланували 21 грудня 2023 року проведення сьомого засідан­ня Ради ФПУ з розглядом акту­альних питань діяльності проф­спілок в умовах воєнного стану, збереження трудового потенціа­лу, виконання рішень VIII З’їзду ФПУ щодо вдосконалення змін Статуту, а також затвердження бюджету ФПУ на наступний рік.

З метою більш активного вико­ристання основного інструменту захисту прав працівників – колек­тивних договорів та угод – ФПУ, реагуючи на виклики воєнного часу, розробила на допомогу сво­їм членським організаціям та їх­нім організаційним ланкам Осно­вні завдання колективно-договір­ної роботи на 2024 рік, які були схвально сприйняті членами Пре­зидії. Вони взяли до відома інфор­мацію про підсумки навчання профспілкових працівників, акти­вістів та членів профспілок у 2022/2023 навчальному році та по­годили примірний перелік тем для навчання профспілкових пра­цівників, активістів та членів профспілок у 2023/2024 навчаль­ному році.

Бурхливу негативну реакцію та несприйняття у членів Прези­дії ФПУ викликали намагання влади поставити під державний контроль членство працюючих у профспілках. З метою мінімізації негативних наслідків від при­йняття органами влади норма­тивно-правових актів для закрі­плення обов’язковості внесення страхувальниками всіх форм власності відомостей про член­ство працівників у профспілках, члени Президії запропонували створити робочу групу з цього пи­тання та звернутися до Уповнова­женого з прав людини щодо пору­шення Пенсійним фондом Украї­ни статті 19 Конституції України.

Президія ФПУ також розгляну­ла організаційні питання щодо ді­яльності Академії праці, соціаль­них відносин і туризму.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

РЕАКЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРІВ НА ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛОК

До Голови СПО Об’єднань профспілок, Го­лови ФПУ Григорія Осового звернувся Го­лова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов щодо профспілкових пропозиції про вне­сення змін до законопроєкту «Про громадські об’єднання».

У листі зазначено:

«У Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики в межах предмету відання розгля­нуто звернення ФПУ з проханням не підтримувати проєкт Закону про внесення змін до статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» щодо окремих питань забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансову звітність громадських об’єднань (реєстр. №10035 від 11 вересня 2023 року). Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, на­родним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Розуміючи занепокоєння профспілок з приводу порушених питань, інформуємо, що пропозиції, зазначені у листі ФПУ, доведено до відома народних депутатів – членів Комітету для можливого їх вико­ристання у законотворчій діяльності».

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

«ГІДНА ПРАЦЯ, МИР ТА СТІЙКІСТЬ»

На запрошення Групи працівників Адміністративної ради МОП представники ФПУ взяли участь у змішаному на ­вчальному заході під назвою «Гідна праця, мир та стійкість». Чотиритижневий курс складався із серії онлайн вебінарів та офлайн частини, яка проводилась у м. Кишинів (Молдова).

Основною метою навчального курсу є просування застосування Рекомендації МОП №205 «Зайнятість та гідна праця заради миру та стійкості» 2017 року в на­ціональному та міжнародному контексті.

У навчанні взяли участь 25 представ­ників різних профспілкових організацій таких країн, як Румунія, Молдова, Польща та Україна.

Головними спікерами заходу були: Евелін Тот Муччаччаро, старший про­грамний спеціаліст ACTRAV ITC - ILO , Клер ла Ховарі, старший спеціаліст з міжна­родних трудових стандартів та правових питань, та Олівер Ютерсонке, експерт з питань конфліктів, розвитку та розбудови миру.

Протягом навчального курсу були розглянуті питання подолання криз, спричинених конфліктами та катастро­фами, їх соціально-економічні та еколо­гічні наслідки; антикризове управління; роль міжнародних трудових стандартів у кризових ситуаціях; шляхи сприяння та використання зайнятості та гідної праці задля миру та стійкості, тощо.

Участь в цьому навчанні є нагодою по­ділитися із представниками МОП та профспілковими колегами з інших країн інформацією про ситуацію в Україні, про діяльність профспілок під час дії воєнно­го стану, про соціальний діалог в країні та взаємовідносини профспілок із держа­вою та роботодавцями.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦЮЮТЬ НАД ВСТУПОМ УКРАЇНИ В ЄС

Мінсоцполітики цінує запро ­поновану підтримку з боку європейських соціальних партнерів на шляху до всту­пу України до ЄС та приве­дення українського законо­давства до європейських норм.

Про це йдеться у листі Мінсоцполіти­ки до ФПУ.

У ньому також зазначено:

«3 жовтня 2023 в приміщенні Мінсоц­політики відбулася зустріч з представ­никами Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) на чолі з Генеральним секретарем ЄКП Естер Лінч...

Під час зустрічі … обговорені питання подальшої підтримки європейськими соціальними партнерами нашої держа­ви у процесі вступу України до ЄС, залу­чення соціальних партнерів до імпле­ментації соціального законодавства ЄС в українське законодавство.

Зустріч пройшла в атмосфері взаємо­розуміння».

Нагадуємо, що на початку жовтня ц.р. Київ відвідала Місія Європейської конфе­дерації профспілок і Об’єднання робото­давців SEI Europe яка прибула в Україну, щоб підтримати українські профспілки.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

10.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання