« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ З ГЕНДИРЕКТОРОМ МОП

ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ З ГЕНДИРЕКТОРОМ МОП

Як повідомив заступник голови ФПУ, делегат від працівників України Ва­силь Андреєв, під час зу­стрічі з Жільберто Унгбо, представниця уряду Перший заступник Міні­стра соціальної політики України Дар’я Марчак розповіла про пріорите­ти уряду та Міністерства в сфері стабілізації рин­ку праці в умовах війни, про трагедії людей, ви­клики економіки та стан справ в державі в ціло­му.

Вона окреслила завдання Уряду та запити до МОП щодо реформ, які відбуваються у зв’язку з катастрофічною де­мографічною ситуацією та со­ціальним захистом внаслідок війни.

Окреме питання, що було піднято на зустрічі, – активіза­ція дій щодо закриття москов­ського офісу МОП та присут­ності росії в керівних органах МОП в цілому.

Від роботодавців делегат Василь Костриця окреслив ви­клики перед українським біз­несом в умовах знищення ви­робничих потужностей, рело­кації, мобілізації та дефраг­ментації ринків і попиту насе­лення.

Василь Андреєв подякував Генеральному директору МОП за регулярні зустрічі з українськими делегаціями, а також працівникам офісів проектів МОП у Києві та АК­ТРАВ у Женеві за швидку ре­акцію та допомогу профспіл­кам в найтяжчі місяці почат­ку війни.

Він привернув увагу очіль­ника МОП до дій військ агре­сора по знищенню профспіл­кової демократії на окупова­них територіях, створення під­контрольних структур та при­мусової праці працівників українських підприємств на прикладі Запорізької АЕС.

А також закцентував, що допомога офісу МОП в Украї­ні потрібна вже зараз, і ще більше – після перемоги при переході від війни до миру, в процесі відновлення трудових і профспілкових прав.

Значну увагу профлідер приділив стратегічним ви­кликам України в процесі від­будови після війни та звер­нувся до Генерального дирек­тора з проханням сприяти участі представників проф­спілок на конференціях по відновленню, на кшталт тієї, що запланована в Лондоні 20-21 червня ц. р.

Всі три сторони від держа­ви, роботодавців і профспілок, що представляють Україну на Конференції, висловили вдяч­ність МОП за підтримку укра­їнського народу в його спра­ведливій боротьбі проти ро­сійської агресії, зокрема в на­данні гуманітарної допомоги та роботі з внутрішньо перемі­щеними особами.

Генеральний директор Ж. Унгбо під час зустрічі зазна­чив, що проблема закриття офісу в москві має багато ви­мірів і зараз триває дискусія для мобілізації консенсусу щодо цієї проблеми. Щодо процесу відновлення України, МОП докладає значних зу­силь для того, щоб вплинути на процес стабілізації ринку праці. Він підтвердив бажан­ня МОП у міжнародній коалі­ції долучитися до підтримки відновлення України.

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ІЗ ГОЛОВОЮ ГРУПИ ТРУДЯЩИХ МОП

На запит української делегації зустріч організува ­ли Голова групи трудящих МОП Кателін Пеш’є ( Catelene Pesschier ) та секретар цієї групи від МКП Ярун Бірнерт ( Jeroen Biernaert ).

Під час зустрічі обговорені запити українського Уряду щодо підтримки групи трудящих в переносі офісу МОП із москви, надання допомоги в досвіді проведення реформи соціального законодавства, базуючись на формуванні політик на основі обгуртованих баз даних про ринок праці і населення.

Були обговорені питання регулювання пенсійного законо­давства, законодавства про трудові колективні спори та ко­лективні договори.

Керівниця групи трудящих запевнила про одностайну солі­дарність із трудівниками та всіма громадянами України в їх боротьбі за демократію і свободу, а також, що робота, яка вже почалась, щодо допомоги в соціально орієнтованих ре­формах від МОП буде надаватись на запит України.

Уряд України проходить найважчий період в історії країни та необхідно показати працівникам, яких закликають пра­цювати в найдяжчих умовах із додатковим ризиком життя і здоров’я, під обстрілами та в умовах розмінування, при­хильність до встановлення збалансованого ринку праці, де права всіх поважаються та набувають змісту.

 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ УКРАЇНИ

У рамках 111-ї щорічної конференції МОП в Жене­ві на запрошення Постійної Місії Канади відбувся неформальний круглий стіл з питань України.

У заході взяли участь урядовці, посли та відповідальні дипломатичні працівники Литви, США, України, Європейського союзу, Німеччини, Італії, Японії, члени делегації на Конференції МОП від України.

На круглому столі представники уряду, роботодавців та профспілок України висловили свою вдячність Канаді за організацію заходу та країнам, представленим послами, за підтримку України у війні з Росією, підтримку переміщених осіб та біженців. Обговорені запити від уряду, профспілок та роботодавців щодо підтримки стабілізації ринку праці в Україні у частині турбулентності та зміни макроекономічних підвалин економіки України.

Від профспілок разом з вдячністю за гуманітарні та економічні засоби підтримки України делегат від працівників України Василь Андреєв ви­словив побажання підтримки представленими країнами основополож­них прав та свобод в сфері праці в Україні, особливо в період відновлення після війни.

Після загального обговорення у представників від України відбулись розмови із послами Німеччини, Литви, представниками Державного де­партаменту США за тематикою зустрічі.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКА УКРПОШТИ ОТРИМАЛА НОВУ ОЧІЛЬНИЦЮ

Днями у Києві, в залі засідань Пре­зидії Федерації профспілок Украї­ни та в режимі відеоконференції відбулася IV Звітно-виборна кон­ференція Об’єднаної профспілко­вої організації Укрпошти, яка під­била підсумки діяльності ОПО Ук­рпошти за шість років.

У роботі Конференції взяли участь 42 де­легати. Також на Конференцію були за­прошені і взяли участь Голова ФПУ Укра­їни Григорій Осовий, генеральний дирек­тор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Напередодні Конференції на адресу ОПО Укрпошти надійшов вітальний лист від Профспілки працівників Групи пошти Японії.

Зі звітною доповіддю про роботу Коміте­ту ОПО Укрпошти за період з грудня 2016 року по травень 2023 року виступив голо­ва ОПО Укрпошти Микола Стародуб. У своїй доповіді він акцентував увагу на складності умов, в яких довелося працю­вати організації та викликах сьогодення, що стоять перед поштовиками, пов’язаними з трансформацією АТ «Ук­рпошта».

Також перед делегатами Конференції з інформацією про роботу ФПУ в умовах воєнного стану та на міжнародному рівні виступив її Голова Григорій Осовий.

Про модернізацію та цифровізацію АТ «Укрпошта» розповів делегатам гене­ральний директор Ігор Смілянський та подякував Миколі Стародубу за спільну роботу.

Після обговорення доповідей делегати Конференції визнали роботу Комітету ОПО Укрпошти задовільною та затверди­ли звіт Ревізійної комісії.

Важливим питанням порядку денного IV Звітно-виборної конференції ОПО Ук­рпошти було обрання голови ОПО Укрпо­шти. Шляхом відкритого голосування, Головою Об’єднаної профспілкової орга­нізації Укрпошти одноголосно обрано Олену Миколаївну Полошко.

З усіх питань порядку денного прийняті відповідні постанови.

Об’єднана профспілкова організація Ук­рпошти висловлює безмежну вдячність Миколі Михайловичу Стародубу за бага­торічну, плідну працю на благо організа­ції та спілчан та щиро вітає новообрану голову Олену Полошко та бажає здоров’я, сил, наснаги у щоденній роботі в питан­нях захисту прав поштовиків.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

 

ПРОФСПІЛКИ РАЗОМ У С ПІЛЬНІЙ Б ОРОТЬБІ!

У Женеві відбувся мітинг, організований пе­ред будівлею ООН швейцарськими та укра­їнськими профспілками, щоб засудити росій­ську окупацію та жорстоку війну в Україні, наголошуючи на вимозі вигнати російську делегацію з 111-ї сесії Конференції МОП.

Про це повідомив Василь Андреєв – делегат від пра­цівників України на Міжнародній конференції праці, за­ступ?

10.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання