« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЯК СПІЛЬНО ПРОТИСТОЯТИ ВИКЛИКАМ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ?

ЯК СПІЛЬНО ПРОТИСТОЯТИ ВИКЛИКАМ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ?

12 жовтня у НМЦ Об’єднання профспілок Львівщини (готель «Гетьман», м. Львів) відбулася зустріч Голо­ви Федерації профспілок України Григорія Осового з представниками ОПЛ, а також з регіональним програмним директо­ром Центру солідарності АФП – КВП у Європі та Центральній Азії Руді Портером.

У ході перемовин йшлося про те, як спільно протисто­яти викликам російської агресії проти України, яку допомогу можуть надати профспілки працівникам в умовах воєнного стану, а та­кож як допомогти ВПО і бі­женцям, які перебувають за межами нашої країни. «Профспілки позитивно оці­нюють внесок американ­ських профспілок у цю спра­ву. Дуже ефективною є співпраця з благодійною ор­г а н і з а ц і є ю C o r u s International , з якою ФПУ уклала угоду про надання гуманітарної допомоги для ВПО, які мешкають у проф­спілкових санаторіях. 918 людей перебувають на по­вному профспілковому утриманні в санаторіях (житло і харчування).

Маємо спільне бачення активізації роботи профспі­лок у питаннях органайзин­гу, підвищення рівня зарплати, соціальної захище­ності. Законодавство Украї­ни має відповідати міжна­родним нормам і стандар­там, що задекларовані МОП. Наша євроінтеграція зобов’язує уряд докладати максимальних зусиль, щоб нормативно-правові акти відповідали критеріям ЄС», – зазначив Григорій Осовий.

Своєю чергою, Руді Пор­тер запевнив у підтримці України з боку США. Він по­інформував, як американ­ські профспілки допомага­ють нашій державі.

Голова ОПЛ Роман Даць­ко розповів американсько­му колезі про результати ді­яльності профспілок у воєн­ний період.

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ

 

ПРЯМА МОВА

Руді Портер,

регіональний програмний директор Центру солідарності АФП – КВП у Європі та Центральній Азії

«Я приїхав, щоб вислови­ти солідар­ність з вами. Ми разом про­тистоїмо цій жахливій ві­йні. Голова ФПУ був у США і виступив перед членами Конгресу, де були при­сутні 2 тис. делегатів. Він розпо­вів про стан справ в Україні. Профспілка США постійно закли­кає уряд посилити допомогу ва­шій державі. Ми також підтримує­мо вас фінансово і працюємо над тим, щоб профспілки в Україні ста­вали сильнішими. Ми спостерігає­мо за ситуацією між профспілками й Урядом України. Про її справ­жній стан я особисто розповів представникам адміністрації Бай­дена. Не може бути демократич­ної держави без профспілкового руху!».

 

СЛОВО ПРОФСПІЛОК МАЄ БУТИ ПОЧУТО ТА ВРАХОВАНО

Минулого тижня Рівненщину з робо­чим візитом відвідав Голова ФПУ Григорій Осовий.

Разом з головою ФПО Ми­колою Шершуном Григорій Осовий відвідав профспілковий санаторій «Горинь».

Переселенці, що мешка­ють в санаторії, розповіли Григорію Осовому, що бу­дуть зимувати у санаторії, адже повертатись нікуди. У їхніх рідних містах та селищах ведуться активні бойові дії, будинки зруй­новано…

Під час розмови Голова ФПУ подякував адміністрації закладу за невтомну працю та зазна­чив, що завдяки спільним зусиллям внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України і почи­наючи з нового опалю­вального сезону, санаторій «Горинь» має отримати компенсацію на оплату комунальних по­слуг.

Після відвідин санаторію Голова ФПУ Григорій Осо­вий та голова ФПО Мико­ла Шершун зустрілися з головою Рівненської облдержадміністрації Віталієм Ковалем та його заступником Ігорем Тимо­шенком. Під час зустрічі відбулася ділова кон­структивна розмова. Голо­ва ФПУ поінформував го­лову ОДА та його заступ­ника про роботу Гуманітарного штабу ФПУ, взаємодію із закор­донними профспілками та їхній внесок у підтримку спілчан під час війни, а та­кож подякував за розуміння та співпрацю.

Наприкінці плідного робо­чого дня Григорій Осовий зустрівся з профактивом Рівненської області.

ЖАННА АРСЕНІЧЕВА, ПРОФІНФОРМ ФПО РІВНЕНЩИНИ

 

СПО ПРОФСПІЛОК ЗАКЛИКАЄ ПРЕЗИДЕНТА СКОРИСТАТИСЯ ПРАВОМ ВЕТО

Спільний представ­ницький орган репре­зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні звернувся до Прези­дента України Володи­мира Зеленського з проханням у відповідності до статті 106 Конституції України скористатися правом вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України № 2620- IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Зако­ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Лист на адресу Глави держави підписав 14 жовтня Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий.

Мова йде про законопроєкт авторства Михайла Папієва щодо злиття Фонду соціального страхуван­ня України та Пенсійного фонду.

«Розгляд цього законопроєкту та ухва­лення щодо нього рішення відбулися з по­рушеннями вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України. Зокрема, проєкт усупереч вимо­гам статті 116 Регламен­ту Верховної Ради України доповнено поло­женням, яке не було предметом розгляду в першому читанні. Так, у тексті законопроєкту, підготовленого до друго­го читання, з’явився но­вий пункт Прикінцевих та перехідних положень із внесенням змін до за­конодавства про пенсійне страхування.

Закон № 2620 повністю дублює модель та організацію системи соціальних та страхових виплат, а також управління нею через єдиний державний фонд, що запроваджується в російській федерації з 1 січня 2023 року. Це викликає занепокоєння щодо реалізації подібної моделі в Україні, яка пропонується з 1 січня 2023 року», – зазначено в листі.

Також профспілки напо­лягають на тому, що за прийнятим Законом ба­гато послуг і виплат буде скасовано:

право працівника на лікування та реабілітацію у санатор­но - курортних закладах після перенесення захво­рювань і травм;

надання допомоги, яку працівники отримують під час перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захво­рювань і травм;

обов’язок оплачувати вартість придбаних інструментів, протезів, інших пристосувань та відшкодовувати потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його професійною підготовкою (фінансування таких заходів перекладається на державний бюджет у разі затвердження про­грам фінансування);

обов’язок фінансувати витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний до­гляд, побутове обслуго­вування, протезування, реабілітацію у сфері охо­рони здоров’я, санатор­но - курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо.

Працівників, які отрима­ли інвалідність внаслідок нещасного ви­падку на виробництві, позбавляють:

можливості отримати безоплатно путівку на санаторно - курортне лікування або самостійно придбати її з подальшим компенсу­ванням її вартості. Натомість залишається лише компенсація ви­трат на проїзд до/від місця лікування;

права на додаткову оплачувану відпустку на період санаторно - ку­рортного лікування;

права на безоплатне чи пільгове отримання автомобіля або компенсацію його вартості у разі самостійного придбан­ня.

Під час невизначеного періоду реорганізації за­тримка виплат, їх скасу­вання призведуть до соціального колапсу.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФПУ

06.11.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання