« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ ДАВНО ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР, який полягає у приєднанні до ЄС

УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ ДАВНО ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР, який полягає у приєднанні до ЄС

За ініціативою української сторони 13 квітня відбула­ся зустріч члена Генераль­ної ради Міжнародної кон­федерації профспілок, Го­лови Федерації профспі­лок України Григорія Осо­вого з генеральним секре­тарем Пан’європейської регіональної ради МКП, ге­неральним секретарем ЄКП Лукою Вісентіні.

Зустріч анонсував виконавчий секре­тар ПЄРР Антон Лєпік, який, зокрема, на­гадав, що Лука Вісентіні відвідував Україну на чолі місії глобальних проф­спілок 25–27 лютого 2020 року. Тоді, зва­жаючи на тотальний перегляд трудового законодавства в Україні, на пропозицію Федерації профспілок України, Виконав­чий комітет ЄКП 17 грудня 2019 року та 4-та Генеральна асамблея ПЄРР МКП 16 грудня 2019 року прийняли рішення про направлення другої спільної місії в Укра­їну для оцінки змін, що відбулися у соці­ально-трудовій сфері, ознайомлення з ходом реалізації соціальної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Лука Вісентіні подякував Голові ФПУ за виявлену ініціативу та поінформував його про дії ПЄРР та ЄКП щодо підтрим­ки українських профспілок, зокрема ФПУ. Він повідомив, що вся фінансова допомога надається головним чином че­рез Фонд солідарності Міжнародної кон­федерації профспілок. Крім того, ЄКП безпосередньо перерахувала кошти ФПУ, а також спрямовує їх на підтримку 4,5 млн українських біженців у країнах-чле­нах ЄС, 50% яких перебувають у Польщі.

Лука Вісентіні також поінформував про політичні кроки, до яких вдається ЄКП, щоб підтримати Україну на шляху до отримання статусу держави-кандида­та на вступ до ЄС. Він наголосив, що ЄКП сприятиме тому, щоб обіцянку прези­дентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про пришвидшену процедуру в зв’язку з цим було виконано, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей. Це сприятиме досягненню миру та недопу­щенню антипрофспілкової реформи, яку намагалися прийняти в Україні до почат­ку війни. Він також наголосив, що до отримання Україною статусу країни-кан­дидата мають бути залучені й профспіл­ки. Так, у наданні такого статусу прибал­тійським країнам профспілки відіграва­ли значну роль. У зв’язку з цим запропо­новано організувати зустріч керівників ФПУ та КВПУ в Єврокомісії.

Торкнувся Лука Вісентіні й питання відновлення післявоєнної України, де працюючі люди та члени їхніх сімей ма­ють бути захищеними. ЄКП готова також допомагати в дослідженні питань, пов’язаних з військовими злочинами та злочинами проти людства. На завершен­ня Лука Вісентіні заявив, що ЄКП хотіла б краще розуміти, як можна ще допомог­ти українським профспілкам, біженцям та Україні.

Голова ФПУ Григорій Осовий подяку­вав ЄКП, МКП за надану допомогу та го­товність її посилити. Профспілковий лі­дер зазначив, що членство в профспілках скоротилося вдвічі, до 2 млн членів. Час­тина спілчан втратили роботу, чимало самозайнятих залишили свої робочі міс­ця. Крім того, є й такі, що виїхали за кор­дон. В Україні відбувається релокація – переміщення підприємств, понад 100 з яких змінили свою «прописку». А це при­зводить до проблем із забезпеченням житлом.

Щодо зустрічі в Єврокомісії, Григорій Осовий привітав цю пропозицію, оскіль­ки Україна має відповідати критеріям ЄС, зокрема у сфері трудових відносин та соціальній сфері. Крім того, враховуючи, що профспілки теж потребуватимуть до­помоги, він запропонував, аби частина коштів, які надаються ЄС по лінії україн­ського уряду, виділялася й на їхні потре­би. Це можна було б зробити через фонд солідарності ЄКП, який би отримував ці кошти, а потім пересилав їх українським профспілкам, звісно, під контролем ЄКП.

Голова ФПУ поінформував колегу про роботу Гуманітарного штабу ФПУ, який було переміщено ближче до кордонів з ЄС. Користуючись нагодою, він подяку­вав профспілкам Австрії, Італії, Польщі, Іспанії, які вже надіслали гуманітарну допомогу, а також ЄКП і МКП. Разом з тим, закликав ЄКП збільшити надання допомоги саме українській стороні, вра­ховуючи, що більшу частину біженців доводиться облаштовувати в західних об­ластях України, попри постійне зростан­ня кількості тих, хто виїжджає за її межі. ФПУ відкрила всі свої санаторії та бази відпочинку для біженців і при цьому не отримала жодної допомоги від держави. Всі її об’єкти сплачують податки й пра­цюють на безприбутковій основі.

У відповідь на пропозиції Голови ФПУ Лука Вісентіні пообіцяв надати україн­ським профспілкам третину від суми в 500 тис. євро, виділеної на допомогу проф­спілкам країн, які приймають біженців. Що стосується ФПУ, то вона може розра­ховувати на отримання 100 тис. євро в най­ближчій перспективі. Крім того, виділя­тимуться кошти на допомогу по лінії ЄС, в тому числі профспілкам. Днями має від­бутися зустріч в Єврокомісії, і це питання буде порушено перед її представниками.

Григорій Осовий подякував генераль­ному секретареві ПЄРР та ЄКП і запро­сив місію на чолі з ним відвідати Украї­ну. У свою чергу, Лука Вісентіні ще раз підтвердив наміри організувати низку зустрічей для українських профспілок в Єврокомісії.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій Осовий

член Генеральної ради Міжнародної конфедерації профспілок, Голова Федерації профспілок України

«Україна та українські проф­спілки давно зробили свій вибір, який полягає у приєднанні до Єв­ропейського Союзу. Статус країни- кандидата сприятиме швидшому повоєнному відновленню країни. Адже для відбудови потрібні ве­личезні кошти. Коштів потребува­тиме й відновлення діяльності профспілок на звільнених від оку­пантів територіях.

У чотирьох обласних територі­альних організаціях унаслідок об­стрілів пошкоджено приміщення. Кошти потрібні й для перезаван­таження роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму. Підготовка профспілкових кадрів матиме велике значення для під­вищення ефективності діяльності профспілок. Академія потребує партнерської організації, яка б взяла над нею шефство».

 

Лука Вісентіні

генеральний секретар Пан’європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок, генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок

«ЄКП докладає зусиль для за­безпечення вільного доступу українців до ринку праці, недопу­щення оплати праці за нижчими тарифами, ніж для місцевої робо­чої сили, дискримінації як на робо­чих місцях, так і в місцях прожи­вання, торгівлі людьми, адже 90% біженців становлять жінки і діти.

100 тис. українців з початку військових дій повернулися до України, щоб стати на її захист. Це призвело до дисбалансу робочої сили в ЄС. Разом з місцевими орга­нами влади членські організації МКП працюють над тим, щоб інте­грувати біженців, діти мають змо­гу навчатися українською, а також вивчати мову країни, до якої вони в’їхали».

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ ВІДВІДАВ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ДИТСАДОЧКУ м. СВАЛЯВИ

Під час місії американського благодійного фонду Corus International Голова Федера­ції профспілок України Гри­горій Осовий відвідав виму­шено переселених осіб, які знайшли прихисток у дитя­чому садочку м. Сваляви.

В.о. міського голови м. Сваляви Ми­рослава Скрипинець розповіла, як допомагають вимушеним пересе­ленцям, облаштовують їх побут тощо. Цікаві подарунки – різноманітні іграшки від гостей отримали діти, що допоможе їм відволіктись від спога­дів про війну.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання