« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

МОРШИНКУРОРТ ВІДВІДАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ

МОРШИНКУРОРТ ВІДВІДАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ

12 квітня санаторії Мор­шинкурорту відвідали Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Ва­силь Андреєв, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ Дмитро Довганенко і Лари­са Ровчак, а також пред­ставники Місії американської благодійної організації Corus International, яка працює у понад 30 країнах світу і за сприяння Конфедерації американських профспілок заявила про готовність до­помогти внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Санаторії Укрпрофоздоровни­ці, розташовані на заході України, з початку широкомасштабної ві­йни приймають на проживання людей, які втекли з місць ведення бойових дій. Результатом візиту має стати укладання договору на надання гуманітарної допомоги людям, розміщеним у Моршинку­рорті та інших санаторіях Укрпрофоздоровниці. Сума, яку пла­нується виділити на здешевлення харчування та безоплатне прожи­вання внутрішньо переміщених осіб, становить близько 1 млн до­ларів.

У Моршині делегація зустрілась з внутрішньо переміщеними особа­ми, які проживають в корпусах са­наторіїв «Світанок» та «Лаванда», оглянули їдальню «Лаванди», де надається безоплатне харчування, та пункти гуманітарної допомоги. Особливо гостям з Америки раділи діти – кожен з них отримав у пода­рунок нову іграшку.

Головний офіцер з гуманітар­них програм, представник міжна­родної гуманітарної організації Corus International (м. Вашинг­тон, США) Тамара Демурія розпо­віла, що для неї ситуація війни дуже близька й особливо болюча. Адже сама вона родом з Грузії: «Розмовляла з цими жінками, які втікали разом з дітьми, по суті без нічого… Це ситуація, яка по­казує не тільки Україні, а й усьо­му світу обличчя війни. Працюю­чи через профспілки, мережу ор­ганізацій, ми будемо допомагати субсидувати витрати на прожи­вання, харчування, медичне об­слуговування в санаторіях, де проживають тимчасово перемі­щені особи. Ми будемо поруч з Україною, її народом і готові до­помагати через наших партнерів – Федерацію профспілок України людям, які опинились у важкій ситуації. Я бажаю українському народові перемогти у цій війні й стати сильнішим».

Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив: «Для нас це значна до­помога. Загалом у санаторіях Укрпрофоздоровниці перебувають щоденно понад 5 тис. людей, а з початку війни цей обіг склав по­над 200 тис. людино-днів. Це гро­мадяни, які втікали з міст, де ве­дуться активні бойові дії, зруйно­вано житло чи окуповано терито­рію. Це, переважно, Донецька, Лу­ганська, Харківська, Чернігів­ська, Сумська області. Наразі че­каємо на нову хвилю з півдня України – Маріуполя, Миколаєва, Одеси, Херсонської області».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

ПРОФСПІЛКИ ОБ’ЄДНАНІ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ

Споконвіку героїв оспівували в піснях, ма­лювали на картинах та закарбовували в літописах. Герої – це не щось видумане чи аб­страктне. Герої серед нас, наших земляків та наших спілчан. Немає слів, які могли б описати, наскільки ми пишаємось нашими воїнами, а для наближення нашої спільної перемоги профспілковці-освітяни робитимуть на місцях усе від них залежне.

Відтак, у зв’язку з введенням 24 лютого воєнного стану в Укра­їні, збройною агресією РФ та не­безпекою для державної неза­лежності України, її територі­альної цілісності Закарпатська обласна та територіальні органі­зації Профспілки працівників освіти і науки України букваль­но з перших днів активно долу­чилися до збору коштів на під­тримку українських військових.

Уже 25 лютого за рішенням президії комітету обласної орга­нізації профспілки працівників освіти і науки було надано фінан­сову допомогу на підтримку Збройних Сил України в сумі 301849 грн. Окремо було здійсне­но перерахунок 200 тис. грн на по­треби 128-ї Закарпатської гірсько- штурмової бригади. Значну фі­нансову допомогу також ініцію­вали територіальні та первинні профспілкові організації освіт­ньої галузі області. З 24 лютого силами профспілкових активіс­тів на підтримку ЗСУ вдалося зі­брати 2139599 грн. Із них 803251 грн було перераховано на відкри­тий Національним банком Укра­їни для збору коштів на потреби армії спецрахунок та рахунок БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим». До збору цих коштів долучились Бе­регівська та Мукачівська міські, Берегівська, Мукачівська, Рахів­ська, Тячівська та Хустська ра­йонні організації профспілки, об’єднані організації Великобе­резнянщини, Виноградівщини, Воловеччини, Іршавщини та Свалявщини, а також первинні профспілкові організації праців­ників та студентів відокремле­них структурних підрозділів «Гу­манітарно-педагогічний фахо­вий коледж Мукачівського дер­жавного університету» та «Вино­градівський фаховий коледж Мукачівського державного уні­верситету».

Щиро дякуємо кожному профспілковцю за підтримку та взаєморозуміння! В єдності – наша сила! Разом переможе­мо! Слава Україні! Слава ЗСУ!

ПРЕС-СЛУЖБА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФСПІЛКИ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Григорій Осовий

У Моршині зараз розміщуються переваж­но жінки з дітьми, які провели своїх чоло­віків на фронт. Їм потрібно допомагати, і саме в цьому місія нашого гуманітарного штабу. Ми залучаємо кошти гуманітарної допомоги, яку нам надають профспілки з усієї Європи, МКП, а також кошти ФПУ, на­ших членських та первинних організацій для цієї благородної справи.

 

ГЛОБАЛЬНА ПРОФСПІЛКА УНІ СОЛІДАРНА З УКРАЇНОЮ


5–7 квітня у Брюсселі в режимі відеоконференції відбулися чергові загальні звітно-ви­борні збори секцій профспілок працівників ЗМІ, індустрії роз­ваг та мистецтва Глобальної профспілки УНІ і Європейсько­го регіонального відділення УНІ за участю делегації Проф­спілки працівників культури України на чолі з її головою Людмилою Перелигіною.

У форумі взяли участь понад 120 делегатів та спостерігачів із 47 кра­їн світу, що представляли 65 проф­спілок загальною чисельністю до 500 тис. осіб. Особливе місце в по­рядку денному було відведено роз­гляду поточної ситуації в Україні. Для цього 7 квітня провели спеці­альне засідання. Про боротьбу українського народу та дії Проф­спілки із соціально-економічного захисту спілчан під час воєнного стану розповів член ЦК Профспілки та Ради ФПУ, голова Дніпропетров­ської обласної профорганізації Ана­толій Яловий.

Загальні збори ухвалили Заяву «Со­лідарність з Україною», в якій рішуче засудили російську агресію та ви­словили солідарність з працівника­ми культури і всім народом України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання