« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

БІДНІСТЬ ЗА «ЄВРОСТАНДАРТОМ», АБО БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ

БІДНІСТЬ ЗА «ЄВРОСТАНДАРТОМ», АБО БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ

З гідно з нещодавно опу­блікованими даними Євростату, у 2019 році 21,1% населення Євро­пейського Союзу, що складає 92,4 млн осіб, перебува­ло під загрозою бідності або со­ціальної ізоляції.

Як зазначається, ці дані за цілком благополучний «доковід­ний» рік у подальшому зможуть слугувати одним з орієнтирів для аналізу економічних та со­ціальних наслідків пандемії COVID 19, що сталася 2020 року.

Отже, у 2019 році більше чвер­ті населення були піддані ризи­ку бідності або соціальної ізоля­ції в семи державах-членах ЄС: Болгарії (32,5%), Румунії (31,2%), Греції (30,0%), Італії та Латвії (по 27,3%), Литві (26,3%) та Іспанії (25,3%).

Водночас найнижчі частки осіб, підданих ризику бідності або соціальної ізоляції, були за­реєстровані у Чехії (12,5%), Сло­венії (14,4%), Фінляндії (15,6%), Данії (16,3%), Словаччині (16,4%), Нідерландах (16,5%) та Австрії (16,9%).


У 2019 році 16,5% населення Єв­росоюзу потрапило в групу ризи­ку за розміром свого доходу. Най­більше таких осіб було в Румунії (23,8%), Латвії (22,9%), Болгарії (22,6%), Естонії (21,7%), Іспанії (20,7%), Литві (20,6%) та Італії (20,3%). Найменші групи ризику за доходами спостерігались у Че­хії (10,1%), Фінляндії (11,6%), Сло­ваччині (11,9%), Словенії (12,0%), Угорщині (12,3%), Данії (12,5%) та Нідерландах (13,2%).

5,6% населення Євросоюзу у 2019 році потерпало від значної нестачі коштів для вчасної оплати всіх своїх рахунків, під­тримання в порядку власної оселі та недільного відпочинку поза стінами власного помеш­кання. Частка таких знедолених жителів варіювала від 19,9% у Болгарії, 16,2% у Греції та 14,5% в Румунії до менше 3% в Люк­сембурзі (1,3%), Швеції (1,8%), Фінляндії (2,4%), Нідерландах (2,5%), Данії, Німеччині, Австрії та Словенії (всі 2,6%), а також Чехії (2,7%).

Як бачимо, критерії бідності в Україні та країнах ЄС дуже різняться. Якщо в благополуч­ному ЄС бідною вважається лю­дина, що не може собі дозволи­ти відпочинок на морі, то в на­шій країні людям нерідко бра­кує хліба і ліків.

80% ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ ЖИВУТЬ ЗА МЕЖЕЮ МОНЕТАРНОЇ БІДНОСТІ

П енсію у розмірі нижче або на рівні межі монетарної біднос­ті отримують близько 80% україн­ських пенсіонерів. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час соціального форуму Ради ООН з прав людини. Також кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості.

«Незважаючи на збільшення рів­ня оплати праці, в Україні спосте­рігається таке явище, як бідність працюючих. За оцінками експер­тів, кожному третьому працівнику не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життє­вих потреб, а кожен другий пра­цездатний працює на умовах вто­ринної зайнятості», – зазначила Людмила Денісова. Вона також підкреслила, що в Україні незмін­но високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% україн­ських пенсіонерів.

 


АТОМНИКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД

В иїзний семінар для представників уста­нов природно-заповід­ного фонду, що пере­бувають у сфері впли­ву Атомпрофспілки, відбувся у НПП «Гуцульщина» (м. Косів Івано-Франківської області). Участь у навчанні взяли май­же 30 осіб. На семінарі розгля­далися питання нормативно- правового регулювання фінан­сової роботи у профспілкових організаціях, податкового за­конодавства, принципи форму­вання профспілкового бюдже­ту тощо. Другий навчальний блок було присвячено теорії і практиці конфліктів, кризо­вим ситуаціям у колективах, які було опрацьовано на кон­кретних прикладах.

Також порушувалось питан­ня необхідності внесення змін до нової редакції Галузевої угоди з Міндовкілля, пролон­гації її дії на наступний період. Учасниками семінару було прийнято відповідне спільне Звернення до Міністерства за­хисту довкілля та природних ресурсів України.

Заступник голови Атомпрофспілки Павло Прудніков зазначив: «У Міндовкілля мене часто запитують, чому саме профспілка атомників опіку­ється проблемами організацій природоохоронної сфери? Від­повідаю, що нічого дивного. З деякими установами у нас дав­ні відносини, ще з 90-х років минулого століття. До того ж, свого часу атомники та приро­доохоронники були «під одним дахом» – підпорядковані одній установі. А головне, профспіл­кові організації самі вирішу­ють, з ким їм об’єднуватися. До Атомпрофспілки нині входять 16 установ природно-заповід­ного фонду. Ми цим пишаємо­ся, це наш, працівників атом­ної енергетики та промисло­вості, внесок у зелену Україну, екологічно чисту державу».

ЛІЛІЯ СОКОЛОВА, ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

 


ПМГУ ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Г олова Профспілки металургів і гірників України Олександр Рябко направив звернення до Прем’єр-міністра України Де­ниса Шмигаля та голови Комітету ВРУ з питань економіч­ного розвитку Дмитра Наталухи, в якому поділяє занепо­коєння роботодавців ГМК черговим підвищенням тарифів на транспортування електроенергії з 1 листопада п.р.

У зверненні акцентується увага на можливих негативних со­ціально-економічних наслідках цього кроку та висловлюється прохання вжити необхідних заходів для недопущення необґрун­тованого зростання тарифів на електроенергію.

 


ДРУКАРСЬКИЙ ВЕРСТАТ У ДІЇ

Грошова маса за рік зросла на 32%. Обсяг готівки в обігу поза банками за рік збільшився на 32,5%.

За даними НБУ, грошовий агре­гат М3 (грошова маса) у вересні збільшився на 2,9% (+48,3 млрд грн), з початку року (тобто за три квартали) – на 19,8% (+284,9 млрд грн), а за останні 12 місяців (порівняно з показ­ником станом на 01.10.2019) – на 32% (+417,9 млрд грн) до 1,723 трлн грн.

Наприкінці липня НБУ озвучив прогноз, що грошова маса за підсумками 2020 року може зрости на 19,5% (після збільшен­ня в 2019 році на 12,6%, у 2018- му – на 5,7%, у 2017-му – на 9,6%), тоді як у квітні НБУ про­гнозував, що грошова маса в по­точному році зросте на 3,5%.

04.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання