« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Відбито чергову спробу «захапати» профспілкове майно

Відбито чергову спробу «захапати» профспілкове майно

До розгляду Урядом 5 серпня ц.р. Мінекономіки підготувало проєкт розпорядження КМУ про віднесення будівлі На­вчально-методичного центру Федерації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської облас­ті до сфери управління Фон­ду державного майна України. Документ передбачав пере­дання будівлі по вул. Шевчен­ка, 105-А, у м. Чернігові, де розташований профспілковий навчально-освітній заклад, до Фонду держмайна з метою її подальшої приватизації або оренди. Але не вдалося!

Ф едерація профспілок України ка­тегорично не погоди­лася з такими намірами, вважаючи це протиправ­ним. Адже рішенням Госпо­дарського суду Чернігів­ської області у березні 2017 року було встановлено за­борону виселяти із зазначе­ної будівлі Навчально-ме­тодичний центр, як такий, що є добропорядним корис­тувачем цього майна і здій­снює його цільове викорис­тання. Зазначене рішення ухвалено у відповідь на ак­тивну протидію спілчан рі­шенню Господарського суду Чернігівської області, прийнятому 26 грудня 2011 року, яким визнавалось право власності на цю бу­дівлю за Фондом державно­го майна України.

Про обставини судових перипетій було поінформо­вано керівництво міністер­ства, фахівців Секретаріату Кабміну, що й принесло ба­жаний для профспілок ре­зультат: на засіданні Уряду 5 серпня міністр економіч­ного розвитку Ігор Петраш­ко запропонував зняти зга­даний проєкт постанови з розгляду і направити його на доопрацювання.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федера­ції профспілок України Григорій Осовий висловив сподівання, що у ситуації з Навчально - методичним центром Федерації проф­спілкових організацій Чер­нігівської області врешті-решт буде знайдено спра­ведливе й об’єктивне рі­шення з тим, аби не позбав­ляти численну когорту профспілкових активістів можливості отримувати не­обхідні знання та навички. Адже відстоюючи законні інтереси працівників, проф­спілки фактично викону­ють державницьку функ­цію із забезпечення захисту прав людини. І це має бути враховано при прийнятті остаточних рішень, коли йдеться про передання тих чи інших соціально значу­щих об’єктів від профспі­лок до інших власників.

Боротьба не припиняєть­ся. Справедливість за нами!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки схвально сприйняли цю пропозицію міністра, адже Чернігів­ський НМЦ виконує важливу соціальну функцію, будучи регіональним осеред­ком підготовки профспілкових фахів­ців з усієї України та різних галузей економіки. Щорічно там набувають практичних знань сотні й тисячі спіл­чан, і свої знання вони використовують для більш ефективного захисту трудя­щих, ведення колективних переговорів з роботодавцями, відстоювання прав працівників на гідну працю, зарплату та безпеку на робочих місцях».

 

Профспілки контролюють реформу медицини

Реформування медичної галузі, забез­печення прав на гідні умови праці та її оплату стали основними питаннями, які обговорювались під час робочої зустрічі представників СПО об’єднань профспілок та організацій роботодав­ців, що відбулась 3 серпня у Міністер­стві охорони здоров’я України.

В ід профспілок у зустрічі взяли участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, голова Профспілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, представники КВПУ, ОВПП «Єдність», ОВАП, фахівці структурних підрозділів апарату ФПУ.

У ході розмови відбувся обмін думками щодо взаємодії з міністерством, зокрема в процесі опрацювання нормативно - правових актів, врегулювання системи оплати праці медиків, необхідності укладення галузевої угоди у сфері охорони здоров’я на новий термін і т. ін.

Заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова підтримала більшість висловлених пропозицій та запропонувала проводити робочі зустрічі з представниками профспілок на регулярній основі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 

15.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання