« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Тільки спільними зусиллями можна подолати пандемію

Тільки спільними зусиллями можна подолати пандемію

На Дніпропетровщи­ні триває збір коштів до Фонду допомоги медзакладам та особисто їх персоналу, який було створено за ініціативи обкому профспілки ме­диків (Ольга Валевська), облпрофоб’єднанням (Ві­талій Дубіль), Федерації організацій роботодавців (Віктор Сергеєв).

З а сприяння профспілково­го комітету ПАТ «ДніпроАзот», цим хімічним під­приємством безкоштовно виділено медзакладам м. Кам’янське 46 тонн дезінфікую­чих засобів, придбано апарат штучної вентиляції легенів, 200 захисних костюмів та 2 тис. масок для медиків. Підприємство також постійно забезпечує медзаклади міста киснем.

Суттєвий внесок до Фонду зро­бив і обком профспілки працівни­ків ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування насе­лення, де на забезпечення індивіду­альними засобами захисту трудів­ників галузі, які повсякденно об­слуговують населення обласного центру, було витрачено понад 1 млн грн профспілкових коштів, а КП «Дніпроводоканал» перерахува­ло 10 тис. грн на закупівлю захис­них засобів для медиків міста.

Підприємства та організації об­кому працівників харчової промис­ловості профспілок АПК закупили 31 тис. медичних масок для облас­ної лікарні ім. Мечникова, а місь­кій лікарні № 16 – 100 літрів анти­септика та багато інших засобів за­хисту медпрацівників.

Відчувають суттєву підтримку і медики іншого промислового цен­тру області – Нікополя. Місцевий завод феросплавів спрямував кіль­касот тисяч гривень міській лікар­ні та заводській медсанчастині на придбання засобів індивідуального захисту, апарату ШВЛ та іншого медичного обладнання. Феросплав­ники також постійно забезпечують­ся захисними засобами.

І ця робота на Придніпров’ї три­ває. Тільки так, загальними зусил­лями, вважають профспілки Дні­пропетровщини, можна подолати пандемію коронавірусу.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Робота комунальників в умовах COVID-19

І без того напружена ро­бота комунальників ста­ла в період карантину ще складнішою. Разом з господарськими керів­никами Дніпропетров­ський обком профспілки галузі, його президія (го­лова обкому Анастасія Демідова) мобілізують та націлюють трудові ко­лективи та їх профорга­нізації на забезпечення життєдіяльності жителів області та медичних за­кладів у нинішніх непро­стих умовах.


З окрема, з великою відпові­дальністю поставився ко­лектив КП «Дніпроводока­нал» до ремонту та рекон­струкції мереж водопоста­чання спецмедзакладів, що задіяні в лікуванні хворих на коронавірус. Так, було замінено всі необхідні ді­лянки водопроводу та каналізації у 21-й інфекційній лікарні та термі­ново перепрофільованих лікарнях № 8 та № 16 м. Дніпра. Там же вста­новлено спеціальні знезаражуваль­ні системи, які очищатимуть стоки, що ведуть до загальноміської кана­лізації. В облаштуванні вже згаду­ваної міськлікарні № 8 разом з ін­шими взяв активну участь і колек­тив КП «Гідроспоруди». Крім того, це підприємство разом з Управлін­ням по ремонту та експлуатації ав­тошляхів придбали для медзакла­ду 300 ліжок.

Підприємствами житлового гос­подарства обласного центру вико­нано 100% обробку житлового фон­ду. Вже 8 разів комунальники про­дезінфікували під’їзди багатоквар­тирних будинків у місцях найбіль­шого скупчення людей: перші по­верхи, сходові майданчики і кабіни ліфтів. Очікується завершення 9-ї черги таких дій. У будинках, де було виявлено громадян з підозрою на коронавірусну інфекцію, додатково проводиться обробка через день. На сьогодні таких будинків по місту нараховано 150. Жителям цих бага­топоверхівок роздали 1200 флаконів антисептика безкоштовно.

У посиленому режимі працюють й електротранспортники Дніпропе­тровщини, забезпечуючи переве­зення важливих категорій праців­ників. Своєчасно проводяться ре­монт та щоденна обробка всього транспорту дезінфікуючими засо­бами, профілактичні роботи для на­лежного стану контактної мережі та колійного господарства. При цьому керівництво, профкоми під­приємств та адмінперсонал створи­ли для працівників галузі належні умови праці, забезпечили їх захис­ними засобами й антисептиками.

Крім того, у Кривому Розі за ра­хунок коштів міського комітету профспілки (голова міськкому Олександр Родь) було надано безпо­воротну фінансову допомогу пер­винним профспілковим організаці­ям підприємств галузі міста для за­безпечення засобами індивідуаль­ного захисту працівників – членів профспілки, які безпосередньо на­дають послуги населенню міста.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Профспілка – за зняття обмежень на пасажирські перевезення

6 травня ЦК Профспілки працівників автомо­більного транспорту та шляхового господар­ства України надіслав Звернення Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр- міністру Денису Шмигалю, міністру інфра­структури Владиславу Криклію та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову щодо зняття обмежень на здійснення регулярних пе­ревезень пасажирів автомобільним транспор­том у міському та приміському сполученні.

Аналогічні звернення направлено від низки обласних орга­нізацій Профспілки.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Благодійний музичний марафон

Молодіжна рада Федерації профспілок Рівнен­ської області на засіданні виконкому, що відбу­лось в онлайн режимі, вирішила не залишатись осторонь ситуації, пов’язаної з поширенням ін­фекції COVID-19, та долучитись до благодій­ного музичного марафону на підтримку укра­їнських лікарів, адже саме вони насамперед мають найбільші ризики захворіти.

З а даними Міністерства охорони здоров’я України, кількість випадків захворювань на COVID-19 серед українських лікарів постійно зростає. Щоб захистити їх життя і здоров’я під виконання професійних обов’язків, коли вони рятують людство від небезпеч­ної коронавірусної інфекції, на телеканалі «1+1» прийняли рі­шення підтримати медиків та провести благодійний музичний марафон «Ти не один» для збору коштів на придбання засобів індивідуального захисту для них: респіраторів, захисних кос­тюмів, рукавичок та ін. Відомі українські артисти, які перебу­вають нині на самоізоляції, у форматі онлайн дали концерт прямо із своїх домівок.

Марафон розпочався 3 травня та завершився 8 травня. Увесь цей час небайдужі українці мали змогу надсилати смс із сло­вами підтримки лікарям. Вартість одного благодійного пові­домлення складала 20 грн, тож чим більше було повідомлень, тим більша підтримка.

Молодіжна рада долучилася до допомоги лікарям. Будь-яка велика справа починається з малого доброго вчинку!

КАТЕРИНА ПАСЬКО

 

 

16.05.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання