« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Уряд дав «відмашку» на знищення системи соцзахисту

Уряд дав «відмашку» на знищення системи соцзахисту


11 грудня Уряд на своєму за­сіданні проголосував за два законопроєкти, які у разі їх ухвалення парламентом кар­динально змінять підходи до встановлення державних со­ціальних стандартів в Україні.

Й деться, насамперед, про міні­мальний розмір посадового окладу для бюджетників, а також прожитковий мінімум та мінімальну зарплату.

Одним із законопроєктів, розглянутих та проголосованих урядовцями, вносять­ся зміни до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, згідно з якими мінімальний розмір поса­дового окладу для працівників галузей бюджетної сфери, державних органів та військовослужбовців буде затверджува­тись за поданням КМУ в законі про держ­бюджет з урахуванням наявних фінансо­вих ресурсів державного та місцевого бюджетів.

Іншим законопроєктом планується «ві­дірвати» прожитковий мінімум від міні­мальної зарплати, пенсії та інших гаранто­ваних державою соціальних виплат, що фактично означає повний демонтаж напра­цьованої в Україні за роки незалежності системи соціальних стандартів і гарантій.

За оцінкою Голови СПО об’єднань проф­спілок, Голови Федерації профспілок Укра­їни Григорія Осового, це ставить гарантова­ні державою виплати у повну залежність від наявних на даний час фінансових ресур­сів, що є абсурдним. Адже розмір оплати праці має гарантуватись працівникові за­коном, але аж ніяк не Бюджетним кодек­сом. На сьогодні це питання регулюється Законом України «Про оплату праці», Ко­дексом законів про працю. Тому на засідан­ні Уряду Головою ФПУ було висловлено конкретні зауваження та заперечення.

За висновками профспілок, внесення питань оплати праці до Бюджетного ко­дексу суперечить конституційним повно­важенням органів виконавчої влади, оскільки питання оплати праці має регу­люватись спеціальними законами. Це те, що стосується процесуальних зауважень. Щодо змісту запропонованих законодав­чих новацій, представник профспілок на­голосив на тому, що поставити всі держ­виплати виключно в залежність від наяв­ності грошей у казні означає індульген­цію для Уряду щодо його результатів ро­боти. «Тоді можна собі уявити, що за умов, коли будь-який Уряд, що працює неефективно, не зумів організувати на­лежним чином економічні відносини, за­лучити інвестиції для розвитку економі­ки, налагодити податкову та фіскальну політику, каже: «Ну що ж, ми не зібрали грошей, тому будемо виплачувати лише те, на що спроможні». Таким чином мож­на пояснити будь-що, – зазначив проф­спілковий лідер. – Визначені законом хоча б мінімальні гарантії для працюю­чих зобов’язують Уряд досягати певного, законодавчо встановленого нормативу, мотивувати його працювати більш ефек­тивно, щоб забезпечити громадянам га­рантований мінімум. Врешті-решт, це є обов’язком будь-якого Уряду. А якщо ти досягаєш більшого, ось тоді можуть всту­пати в силу такі критерії, як наявність до­даткових фінансових можливостей. Лише в такому випадку можна розмірковувати: а чи спрямувати ці додаткові ресурси на підвищення мінімальних стандартів або на якісь інші цілі? Але спочатку потрібно виконати закон!».

Як нагадав Григорій Осовий, зазначе­ний законопроєкт із демонтажу системи соціального захисту приблизно з жовтня п.р. у різних редакціях опрацьовувався Мінсоцполітики, й щодо нього СПО проф­спілок було висловлено категоричне не­прийняття.

«Уряд не дослухався, тепер що скажуть парламентарі? Вони ж народні обранці, а люди, коли голосували за зміни у владі, все таки сподівались на кращі зміни, в тому числі й на зростання добробуту і збільшення власних доходів. І саме цьому має бути підпорядкована робота усіх владних інституцій!» – наголосив Григо­рій Осовий.

  • ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«На наше переконання, «ручний режим» управління державою, ви­ходячи лише з наявних фінансових можливостей, провокує Уряд пра­цювати неефективно».

 

Боротьба за Будинок профспілок Закарпаття триває

У зв’язку із захопленням будин­ку, в якому розміщуються Закар­патська облпрофрада та обласні організації профспілок, і недо­пуском працівників на робочі міс­ця, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий звер­нувся під час засідання Кабіне­ту Міністрів України до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука із закликом невідкладно втрути­тися в ситуацію та провести на­раду для забезпечення виконан­ня постанови КМУ від 21 серпня 2019 року щодо надання в орен­ду профспілкам Закарпаття і Пол­тавщини частини приміщення в будівлях, що визнані судами дер­жавною власністю.

Т акож Голова ФПУ провів зу­стріч із головою Державної судової адміністрації України Зеновієм Холод­нюком, якій розпоряджен­ням Уряду передано в управління бу­дівлю закарпатських профспілок.

Варто зазначити, що Григорій Осо­вий особисто поінформував Уповно­важену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову про ситуацію з недопуском працівників профспілкових органів до робочих місць, що блокує правозахисну робо­ту відповідних профцентрів.

Найближчим часом очікуються пе­ремовини з цих питань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання