« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Новий імпульс соціального діалогу

Новий імпульс соціального діалогу

Днями відбулась зустріч голови Дніпропетровської обласної державної адміністра­ції Олександра Бондаренка з головою обласного об’єднання профспілок Віталієм Дубілем та очільником Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктором Сергеєвим. Обговорювалися сучасний стан трудових відносин на підпри­ємствах та шляхи вдосконалення взаємодії соціальних партнерів у вирішенні соці­ально - економічних питань, зокрема через посилення ролі обласної тристоронньої соціально- економічної ради.

Г олова облпрофцентру зосередив увагу соціальних партне­рів на кризових явищах в окре­мих галузях економіки, зокре­ма гірничо-металургійному комплексі та машинобудуванні, що призводить до скорочення робочих місць, зростання боргів із зарплати та соціальних виплат. Крім інших причин, це, на думку профспілок, значною мі­рою викликано відсутністю продуманої державної промислової політики і під­тримки власного товаровиробника. Так, для ГМК, який працює в основному на експорт, дуже актуальним є розвиток внутрішнього ринку, для чого потрібне держзамовлення на продукцію галузі. Тому соціальним партнерам в регіоні необхідно напрацювати відповідні про­позиції до Уряду. Вони мають стосува­тися й дуже актуальних на сьогодні пи­тань вдосконалення управління Фон­дом соціального страхування (проф­спілки підтримують пропозиції робото­давців про запровадження закордонно­го досвіду щодо залишення соцстрахів­ських коштів на місцях), поліпшення підготовки трудових кадрів та підтрим­ки профтехосвіти (зокрема, впрова­дження дуальної системи навчання).

Донесли профспілки до соціальних партнерів й свою стурбованість зрос­танням трудової міграції, що насампе­ред викликано низьким рівнем оплати праці на українських підприємствах.

Торкнувся Віталій Дубіль і проблем бюджетної сфери: фінансування закла­дів освіти, охорони здоров’я та культу­ри, запланованого скорочення держ­службовців.

Ішлося також про розпочаті процеси реформування місцевої влади та участь у них профспілок, запланований проф­спілками спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування захід з цих пи­тань за участю керівників об’єднаних те­риторіальних громад та обласних галузе­вих профорганізацій, де буде підбито під­сумки першого етапу децентралізації та визначено завдання на майбутнє.

Під час розмови було також досягну­то домовленостей про зустріч найближ­чим часом керівника області з членами президії облпрофоб’єднання для обгово­рення питань, які наразі турбують тру­дові колективи.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО

ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання