« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Працівникам ПАТ «ОПЗ» повернули зарплатні борги

Працівникам ПАТ «ОПЗ» повернули зарплатні борги

За результатами розгля­ду звернення голови пер­винної профспілкової ор­ганізації ПАТ «Одеський припортовий завод» Воло­димира Дрібнохода щодо зростання заборгованос­ті із заробітної плати пра­цівникам Федерація проф­спілок України направила лист до Мінсоцполітики та Державної служби Украї­ни з питань праці з пропо­зицією провести перевірку підприємства щодо дотри­мання права на своєчасне отримання заробленого.

В одночас, із метою поновлення права працівників ПАТ «Одеський припор­товий завод» на сво­єчасне отримання заробітної плати СПО об’єднань проф­спілок, за поданням Проф­спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, про­понував Міністерству соці­альної політики внести на розгляд Комісії з питань по­гашення заборгованості із за­робітної плати (грошового за­безпечення), пенсій, стипен­дій та інших соціальних ви­плат проблемні питання ді­яльності підприємства.

Як повідомляє Мінсоцпо­літики, Головним управлін­ням Держпраці в Одеській об­ласті у лютому 2019 року про­ведено інспекційне відвіду­вання ПАТ «ОПЗ», під час якого встановлено порушен­ня вимог частини першої статті 115, частини першої статті 116 Кодексу законів про працю України. За ре­зультатами перевірки скла­дено акт та внесено припис про усунення виявлених по­рушень законодавства про працю.

За інформацією Головного управління Держпраці в Одеській області, ПАТ «ОПЗ» повідомило про виконання припису, зокрема погашення заборгованості із заробітної плати в сумі 25992,7 тис. грн, у тому числі 347,7 тис. грн пе­ред 24 звільненими працівни­ками, а також нарахування та виплату компенсації за пору­шення строків виплати заро­бітної плати на суму 226,2 тис. грн. Разом з тим, Мінсоцполі­тики поінформувало, що за­значене питання буде розгля­нуто при підготовці матеріа­лів до засідання Комісії з пи­тань погашення заборгова­ності із заробітної плати (гро­шового забезпечення), пен­сій, стипендій та інших соці­альних виплат.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

Сучасні комунікації у профспілкових організаціях:

навчання інформаційників

Ідеальна аудиторія для ма­ніпулювання – це люди без критичного мислення. А для протистояння маніпуляці­ям потрібно вміти просію­вати інформацію, критично оцінювати мету та інтереси джерел інформації. Саме під таким гаслом нещодавно у м. Києві проведено семінар для фахівців з інформаційної роботи виконавчих апара­тів територіальних організа­цій Профспілки працівників освіти і науки України. Тема навчання – «Сучасні комуні­кації та PR у профспілкових організаціях. Оптимізація ро­бочого простору».

У часть у семінарі взяли фахівці, які відповідають за інформацій­ну складову в обласних органі­заціях Профспілки – ведуть сай­ти, сторінки соціальних мереж, дописують у власні та регіональні газети, журнали, бюлетені, а також відповідають за роботу із ЗМІ в області.

Відкрив навчання голова Профспілки Георгій Труханов. Він поінформував про дії Профспілки щодо захисту прав і гаран­тій освітян в умовах реформування галузі, розповів про основні видатки на освіту та їх розподіл по місцевих бюджетах, ознайо­мив з роллю та місцем організації у міжна­родному профспілковому русі.

Тему медіаграмотності розкрила завідувач відділу інформаційного забезпечен­ня та комунікацій апарату ЦК Профспіл­ки Інна Михальченко, зупинившись на актуальних питаннях та перспективах ін­формаційної роботи у територіальних ор­ганізаціях.

Разом з експертом з комунікації, редак­тором проекту Інституту розвитку регіо­нальної преси «По той бік новин» Альоною Романюк учасники семінару дізнавалися про фейки і маніпуляції у ЗМІ та як уберег­тися від них.

Завершили перший робочий день від­відини відновленого Будинку профспілок та Музею Майдану. Інформаційники мали нагоду поспілкуватися з Головою ФПУ Григорієм Осовим, його заступником Євге­ном Драп’ятим, колегами з Медіа-центру ФПУ.

Другий день семінару розпочався з практичного лекторію «Право особи на власне зображення», який провела завіду­вач відділу експертно-правової роботи апа­рату ЦК Профспілки Людмила Липець.

Продовжив навчальний день тренінг з фактчеку від керівника Центру освіти до­рослих «Перспектива» Віталія Копиша. Під час інтерактиву інформаційники вчилися відрізняти емоції від фактів, верифікувати та перевіряти інформацію, фото тощо.

У форматі круглого столу відбулося об­говорення актуальних питань та викликів інформаційної роботи у територіальних організаціях. Колеги з Луганська, Тернопо­ля, Черкас, Закарпаття, Вінниці, Дніпра, Чернігова, Волині, Запоріжжя ділилися до­свідом та власними напрацюваннями щодо організації робочого простору, співпраці із ЗМІ в регіоні, а також окреслили завдання на перспективу.

Окремим блоком було проведено прак­тичну панель «Ефективна комунікація онлайн. Лайфхаки для роботи в соціальних мережах» за участю координатора СД Платформи із SMM Марії Самойленко, яка й завершила роботу дводенного заходу.

Щиро сподіваємося, що окрім сертифі­катів, фахівці, які відповідають за інфор­маційну складову в обласних організаціях Профспілки, отримали корисний досвід, нові знання та практичні навички з вико­ристання сучасних методів для ефективної комунікації, що допомагатимуть їм у що­денній роботі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

13.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання