« на головну 25.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (998)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Співпраця задля посилення впливу профспілок

Співпраця задля посилення впливу профспілок

Конкретні питання і напрями взаємодії, підвищення ефек­тивності співпраці обговорю­вали 1 квітня учасники робочої зустрічі керівництва Федера­ції профспілок України з ди­ректором програм Центру со­лідарності АФП–КВП в Україні Трістаном Масатом.

Г олова ФПУ Григорій Осовий по­інформував гостя про діяльність Федерації у сфері соціально-еко­номічного та правового захисту людини праці, інформаційного забезпечення цього процесу. Наголошува­лось, що в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Федерацією про­фесійних спілок України та Центром солі­дарності, підписаного сторонами 8 жовтня 2018 року, пропонуються низка напрямів співпраці у 2019 році, що можуть бути реалізовані сторонами на паритетних заса­дах. Серед важливих та актуальних напря­мів Григорій Осовий окреслив наступні:

– мотивація членства та удосконален­ня системи правозахисної роботи. Долу­чення Центру солідарності до програми «Соціальний профспілковий квиток» з можливим використанням логотипу Цен­тру, навчання групи профспілкових акти­вістів з питань оновлення ідеології та ін­ституційного зміцнення профспілок, ре­зультативності соціального діалогу та посилення впливу профспілок у суспіль­стві (за окремою програмою);

– захист трудових мігрантів через за­провадження механізму міжнародної профспілкової солідарності (підписання угод з міжнародними профоб’єднаннями та створення Центру підтримки трудо­вих мігрантів);

– створення інтерактивної платформи інформаційного мережевого ресурсу ФПУ;

– розробка законопроектів у сфері соці­ально-трудових правовідносин та їх лобію­вання. Йдеться про спрощення процедури реалізації права на страйк, запровадження досвіду Литви у вирішенні індивідуальних трудових спорів через нову модель утво­рення комісій із трудових спорів на основі принципу трипартизму і незалежності, а також розширення їх компетенції з розгля­ду питань законності відсторонення від ро­боти, звільнення з роботи, колективних трудових спорів з реалізації права; впрова­дження на підприємствах, установах та ор­ганізаціях гендерного аудиту з урахуван­ням досвіду ЄС, правового захисту викри­вачів корупційних правопорушень.

Із свого боку, Трістан Масат поінфор­мував про діяльність Центру солідарності та запевнив, що пропозиції ФПУ буде дуже уважно розглянуто та проаналізовано.

У зустрічі взяли участь та виступили за­ступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, ке­рівник Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Лариса Ровчак, керівник Де­партаменту правового захисту апарату ФПУ Дмитро Лях, керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців Наталія Землянська, голова Профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, координатор Центру соціальних послуг від ФПУ Дмитро Дорін.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання