« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Співпраця задля посилення впливу профспілок

Співпраця задля посилення впливу профспілок

Конкретні питання і напрями взаємодії, підвищення ефек­тивності співпраці обговорю­вали 1 квітня учасники робочої зустрічі керівництва Федера­ції профспілок України з ди­ректором програм Центру со­лідарності АФП–КВП в Україні Трістаном Масатом.

Г олова ФПУ Григорій Осовий по­інформував гостя про діяльність Федерації у сфері соціально-еко­номічного та правового захисту людини праці, інформаційного забезпечення цього процесу. Наголошува­лось, що в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Федерацією про­фесійних спілок України та Центром солі­дарності, підписаного сторонами 8 жовтня 2018 року, пропонуються низка напрямів співпраці у 2019 році, що можуть бути реалізовані сторонами на паритетних заса­дах. Серед важливих та актуальних напря­мів Григорій Осовий окреслив наступні:

– мотивація членства та удосконален­ня системи правозахисної роботи. Долу­чення Центру солідарності до програми «Соціальний профспілковий квиток» з можливим використанням логотипу Цен­тру, навчання групи профспілкових акти­вістів з питань оновлення ідеології та ін­ституційного зміцнення профспілок, ре­зультативності соціального діалогу та посилення впливу профспілок у суспіль­стві (за окремою програмою);

– захист трудових мігрантів через за­провадження механізму міжнародної профспілкової солідарності (підписання угод з міжнародними профоб’єднаннями та створення Центру підтримки трудо­вих мігрантів);

– створення інтерактивної платформи інформаційного мережевого ресурсу ФПУ;

– розробка законопроектів у сфері соці­ально-трудових правовідносин та їх лобію­вання. Йдеться про спрощення процедури реалізації права на страйк, запровадження досвіду Литви у вирішенні індивідуальних трудових спорів через нову модель утво­рення комісій із трудових спорів на основі принципу трипартизму і незалежності, а також розширення їх компетенції з розгля­ду питань законності відсторонення від ро­боти, звільнення з роботи, колективних трудових спорів з реалізації права; впрова­дження на підприємствах, установах та ор­ганізаціях гендерного аудиту з урахуван­ням досвіду ЄС, правового захисту викри­вачів корупційних правопорушень.

Із свого боку, Трістан Масат поінфор­мував про діяльність Центру солідарності та запевнив, що пропозиції ФПУ буде дуже уважно розглянуто та проаналізовано.

У зустрічі взяли участь та виступили за­ступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, ке­рівник Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Лариса Ровчак, керівник Де­партаменту правового захисту апарату ФПУ Дмитро Лях, керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців Наталія Землянська, голова Профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, координатор Центру соціальних послуг від ФПУ Дмитро Дорін.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання