« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілки Закарпаття вчергове дали рішучу відсіч рейдерам від влади

Профспілки Закарпаття вчергове дали рішучу відсіч рейдерам від влади

Триває жорстке протисто­яння за право власності на будівлю профспілок в м. Ужгороді на пл. Народ­ній, 5, між Закарпатською облпрофрадою та окруж­ним адміністративним су­дом. Чергову спробу рей­дерського захоплення будівлі, діючи в інтересах суду, здійснили працівники Мукачівського відділу дер­жавної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Закар­патської області.

«К ругову оборону» перед центральним входом до будівлі обласної ради профспілок, аби захистити її від рей­дерства, зайняли працівники облпроф­ради, обласних організацій галузевих профспілок, підвідомчих організацій, профспілкові активісти різних галузей.

Голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько, звертаючись до присутніх, нагадав, що судові рішення щодо будівлі профспілок приймалися з грубими порушеннями правових норм, за повного ігнорування позиції і доводів профспілок. Тим самим обласну раду профспілок було позбавлено права влас­ності на свою будівлю, яка 55 років пере­буває у її віданні і в якій облпрофрада та галузеві профспілки виконують функції щодо захисту прав працюючих згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Наголошувалося, що судовими орга­нами було свідомо приховано той факт, що Закарпатському окружному адміні­стративному суду згідно розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року № 1241-р уже було пе­редано в оперативне управління трипо­верхову будівлю в м. Ужгороді по вул. Другетів, 91, корисною площею понад 2 тис. кв. метрів.

До речі, заступником голови комісії з прийому – передачі цієї будівлі був ни­нішній голова Закарпатського окружно­го адміністративного суду Олексій Ше­шеня. Продовженням судової вакхана­лії стало те, що окремі судді, які раніше приймали рішення на користь профспі­лок, потім ухвалювали протилежні рі­шення щодо права власності на будівлю на площі Народній. Ці та інші факти ви­кликали обурення міжнародних проф­спілкових організацій.

Але судове свавілля не припиняєть­ся. Закарпатський окружний адміні­стративний суд втягує облпрофраду в нові судові процеси. Зокрема, він вима­гає відшкодування боргу нібито за ви­мушену оренду приміщень у сумі близь­ко 500 тис. грн. У день спроби рейдер­ського захоплення Володимир Фленько отримав виклик до слідчого, проти ньо­го порушено кримінальну справу.

Під час свого виступу на площі На­родній профспілковий лідер області по­відомив, що президія облпрофради з урахуванням усіх обставин прийняла рішення не допускати працівників ви­конавчої служби у будівлю профспілок, що й було зроблено.

Якщо наступ на майнові права проф­спілок Закарпаття триватиме й надалі, вони змушені будуть вдатися до більш радикальних дій.

Позицію профспілок краю підтрима­ли у своїх виступах головний спеціаліст з правових питань облпрофради Василь Товтин, голова правління ГО «Закарпат­тя – Донбас» Костянтин Блажевич та ін.

Отже, профспілки Закарпаття відби­ли чергову спробу рейдерського захо­плення будівлі профспілок. Вони продо­вжують боротьбу за свої майнові права і впевнені у перемозі.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ФОТО АВТОРА

 

Або ми домагаємося правди, або продовжуємо протест!

6 листопада відбувся черго­вий етап підготовчого засі­дання в Окружному адміні­стративному суді м. Києва у справі щодо визнання про­типравним і скасування Роз­порядження КМУ від 11 січня 2018 року № 13-р «Про пере­дачу будівлі профспілок у м. Полтаві Генеральній про­куратурі України».

П ід час засідання під стінами бу­дівлі суду відбулося інформа­ційне пікетування. В акції взяли участь понад 200 профактивіс­тів, представників профспілко­вих організацій Полтави, всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, трудових колективів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», апарату ФПУ.

Перед спілчанами виступив голова Полтавської обласної ради профспілок Ле­онід Вернигора, який закликав більш рі­шуче боротися із спробами порушити за­конні права профспілок шляхом привлас­нення у різних областях України будинків профспілок та інших профспілкових об’єктів. У цьому його активно підтрима­ли учасники пікету.

На судовому засіданні було розглянуло клопотання сторін, зокрема з боку позива­ча, який пропонував у якості третьої осо­би на стороні відповідача залучити Мініс­терство юстиції України, мотивуючи це необхідністю більш об’єктивного розгля­ду справи та усунення суперечностей, які, на думку позивача, наразі існують у наяв­них на розгляді суду документах. Через заперечення протилежної сторони клопо­тання з боку сторони профспілок було від­хилено.

На цьому суд завершив підготовче за­сідання та призначив розгляд справи по суті, що відбудеться в колегіальному складі. Цьому передуватиме визначення складу судової колегії та часу проведення її засідання, про що буде повідомлено учасників процесу в установленому по­рядку.

Профспілкові організації вимагають від суду справедливого рішення, яке стане для них визначальним моментом у по­дальших діях: або ми домагаємося прав­ди, або продовжуємо протест.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

19.11.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання