« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

«Не віддамо профспілкову власність рейдерам від влади!»

«Не віддамо профспілкову власність рейдерам від влади!»

Під таким гаслом 26 липня член­ські організації Федерації профспі­лок України вийдуть на пікетуван­ня Окружного адміністративного суду м. Києва на підтримку Полтав­ської обласної ради профспілок під час розгляду в суді справи про ви­знання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року «Про передачу будівлі у м. Полтаві Гене­ральній прокуратурі України».

«Ф едерація профспілок Украї­ни, всеукраїнські профспіл­ки та територіальні профоб’єднання, трудові колек­тиви «Укрпрофоздоровниці» й «Укрпрофтуру» рішуче виступають проти свавілля, що чиниться не просто з відома влади, а самою владою, коли грубо порушуються Конституція і закони України, зокрема право на власність.

Так, за розпорядженнями КМУ згідно з рішен­нями місцевих судів у профспілок відбирають службові будівлі у Закарпатській, Полтавській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, вилучають навчально-методичні центри на Івано- Франківщині та Чернігівщині. У розпорядження органів державної влади та місцевого самовряду­вання передають заклади Укрпрофоздоровниці, дитячо-юнацькі спортивні школи та навчально- спортивні бази.

Зазіхаючи на профспілкове майно, влада не­хтує правами мільйонів людей, трудівників, кому воно, власне, і належить.

Ми розраховуємо на справедливий суд, який має стати на сторону закону, і вимагаємо від суддів рішу­че дати по руках рейдерам від влади, які використову­ють своє службове становище і намагаються збагати­тися за рахунок простого люду та переступають через конституційну норму верховенства права», – зазнача­ється в анонсі прес-центру ФПУ.

У свою чергу, профспілки Полтавщини в офіційній заяві проти свавілля органів державної влади висло­вили власну позицію щодо наступу влади на майнові права профспілок у Полтавській області: «Ми обурені шаленим тиском органів прокуратури на обласне профоб’єднання та судовими маніпуляціями з метою захоплення власності профспілок, що використовуєть­ся для здійснення їх статутної діяльності. Намагання позбавити профспілкових працівників робочих місць і виселити їх на вулицю – це грубе втручання держав­них органів у роботу профспілок, порушення Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також міжнародних норм права та дого­ворів, учасником яких є держава Україна. Все це є су­часною формою державного рейдерства. Ми рішуче заявляємо: профспілкова власність гарантована Кон­ституцією України і має рівні права з державною, і тому в жодному разі не може бути «націоналізованою» в інтересах осіб, які очолюють владні структури».

Учасники акції вимагатимуть від Прем’єр- міністра України, керуючись принципом верховен­ства права, а не сили, повернутися до зваженого і кон­структивного розгляду майнового конфлікту між профспілками України й органами державної влади, а також скасувати рішення щодо передачі профспіл­кового майна в м. Полтаві в оперативне управління Генеральної прокуратури.

Серед вимог до Генерального прокурора України – відмовитися від чужого майна і довести на ділі, що справедливість і повага до Закону залишаються нор­мою життя в нашій країні, що буде дійсно держав­ницьким рішенням і посприяє збереженню соціаль­ної стабільності, злагоди в країні, підвищить рівень довіри до органів прокуратури.

Від суддів профспілки вимагатимуть справед­ливого рішення, що стане визначальним моментом у подальших діях: або досягнуть правди, або продо­вжать соціальний спротив.

Нагадаємо, 12 квітня у м. Полтаві представники профспілкових організацій 15 обласних центрів Укра­їни солідарно виступили проти свавілля влади, яка своїми незаконними рішеннями намагається відібра­ти у профспілок Полтавщини їхній будинок та пере­дати його органам прокуратури.

Тоді в акції протесту біля стін прокуратури, Госпо­дарського суду Полтавської області та Полтавської об­лдержадміністрації взяли участь понад 2 тис. проф­спілкових активістів та представників громадськості. Вони рішуче засудили протиправні дії органів, які мали б стояти на сторожі законних прав та інтересів членів профспілок.

Мітинг розпочнеться 26 липня о 12.30 біля Окружного адміністративного суду м. Києва (вул. Васильківська, 81-А).

До теми

Будівля обласного профспілкового осередку за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, де розташований навчально- методичний центр, – єдине місце в ре­гіоні, куди прості люди ще можуть вільно прийти, поскаржитись на пору­шені соціальні та трудові права, і безоплатно отримати реальну допомогу.

Її було зведено у 1974 році як навчаль­ний центр з підготовки профспілкових кадрів і активу за рахунок внесків чле­нів профспілок, добровільно консолі­дованих на здійснення адміністратив­ної та господарської діяльності проф­спілкових органів області за їх прямим призначенням – на соціально-еконо­мічний та правовий захист працюючих. У той час облпрофрада представляла інтереси 25 галузевих професійних спілок, які об’єднували до 1 млн членів.

Господарські суди різних інстанцій, відверто знехтувавши статтею 34 (Власність профспілок, їх об’єднань) Закону України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності», по суті націоналізували в облпрофради приміщення – Будинок спілок (вул. Со­борності, 37), яким профспілки облас­ті користувалися з 1948 року. Тому 19 обласних галузевих профорганів та облпрофрада були вимушені працю­вати в приміщенні на вул. Ляхова, 1, утримуючи його за рахунок кооперу­вання коштів з профспілкових внесків обласних профорганізацій, але й це приміщення за рішенням суду було визнано державною власністю.

 


ФПУ та Держпраці підписали Угоду про співпрацю

Задля того, щоб спільними зусил­лями забезпечувати конститу­ційні права громадян на гідні та безпечні умови праці, 11 липня у Держпраці було підписано Уго­ду між Федерацією профспілок України та Державною службою України з питань праці. Угода та­кож має забезпечити дотриман­ня роботодавцями прав і гарантій застрахованих осіб, постражда­лих на виробництві.

Ц ей документ має на меті збіль­шення кількості та покращення якості робочих місць з гідними та безпечними умовами праці, наголошує на посиленні ефек­тивності державного нагляду і громадсько­го контролю за додержанням роботодавця­ми законодавства.

Під Угодою урочисто поставили підписи Голова ФПУ Григорій Осовий і Голова Держпраці Роман Чернега.

«Минулого разу ми підписували Угоду в профспілкових стінах, цього разу – в стінах нашої Держпраці, – сказав Роман Чернега. – Це теж приклад нашого партнерського паритету та рівноправ’я у спільних діях і співробітництві. Я дуже сподіваюсь, що коли ми будемо обговорювати якісь про­міжні результати, то завжди будемо зважа­ти на таке взаєморозуміння та співпрацю».

Підписану Угоду буде доведено до відо­ма членських організацій, а також задіяно механізм щодо її реалізації в інтересах чле­нів профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«У нас спільні цілі, спільні завдання. Бо життя, безпека, здоров’я людей – це найвищі цінності, якими ми опікуємося разом. Ви – з боку держави, ми – здій­снюючи громадський контроль. Тому бажання до співпраці виникає об’єктивно – із спільності тієї роботи, яку можна і потрібно нам здійснювати для людей, захисту їх прав та інтересів».

22.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання