« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Новий проект МОП на підтримку створення робочих місць в Україні

Новий проект МОП на підтримку створення робочих місць в Україні

3 липня в столичному готе­лі Radisson Blue відбулось офіційне відкриття 5-річ­ного проекту Міжнародної організації праці «Інклю­зивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» (2017–2022 роки), що реалізується в рамках Данської програми сусід­ства (DANEP) на 2017–2021 роки та Данської програми підтримки для України.

П роект спрямований на комплексне вирішення проблем зайнятості та рин­ку праці на національному та регіональному рівнях, зокрема вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток професійних навиків учасників ринку праці, зміцнення соціального діалогу.

У заході взяли участь та виступили міністр соціальної політики України Андрій Рева, перший заступник міні­стра соціальної політики України Оль­га Крентовська, Посол Королівства Да­нія в Україні Рубен Мадсен, директор регіонального офісу МОП Хайнц Кол­лер, заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін, генеральний директор директорату професійної освіти МОНУ Ірина Шумік, голова КВПУ Ми­хайло Волинець, Національний коор­динатор МОП в Україні Сергій Сав­чук, старший технічний радник про­екту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Украї­ні» Джемал Ходжич та ін.

Доповідачі представили цілі проек­ту, поінформували про стан соціальної політики та зайнятості в Україні, роль бізнесу в створенні гідних робочих місць та роль профспілок у захисті прав працівників.

«Дуже добре і своєчасно, що МОП започаткував цей проект в Україні, – зазначив заступник Голови ФПУ Олександр Шубін. – Це надзвичайно актуальна для профспілкової сторо­ни тема».

Представник профспілок зазна­чив, що гострими для України зали­шаються проблеми трудового потен­ціалу, дешевої робочої сили, масової міграції фахівців за кордон, підго­товки фахівців, які вкрай необхідні економіці країни. Дуже болючими є і проблеми створення гідних робо­чих місць, а також гідної оплати праці, надійного захисту законних прав та інтересів працівників.

Партнерам по соціальному діалогу – урядовцям, роботодавцям, профспіл­кам – необхідно чесно проаналізувати ситуацію з трудовим потенціалом та створенням нових робочих місць, спільно працювати над вирішенням проблем. У цьому їм має допомогти но­вий проект МОП.

Ольга Крентовська наголосила на необхідності вдосконалення чинних законодавчих актів, що регулюють со­ціально-трудові відносини, а також впровадження ефективних механізмів щодо розвитку інституцій ринку пра­ці, усунення невідповідності попиту та пропозицій фахової підготовки і про­фесійних навичок працівників, запро­вадження нових підходів до ведення соціального діалогу як на національ­ному, так і регіональному рівнях.

Сторони відзначили важливість співпраці із зацікавленими централь­ними органами виконавчої влади: Мі­ністерством освіти і науки, Міністер­ством економічного розвитку і торгів­лі, Міністерством регіонального роз­витку, будівництва та житлово-кому­нального господарства, Міністер­ством молоді та спорту, а також із со­ціальними партнерами – профспілка­ми і роботодавцями.

Під час засідання було розглянуто механізм та шляхи подальшої реаліза­ції проекту й обговорено низку пропо­зицій та актуальних питань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання