« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НЕГАЙНО ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХОЛДИНГУ OSTCHEM!

НЕГАЙНО ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХОЛДИНГУ OSTCHEM!

З такою вимогою звернулась Центральна рада Профспілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промис­ловості України до голови ради Групи компаній Group DF Дмитра Фірташа та генераль­ного директора OSTCHEM Олександра Халіна.

У документі, зокрема, йдеться: «На виконання протоколу зу­стрічі Прем’єр-міністра Украї­ни Володимира Гройсмана з представниками Всеукраїнських профспілок та профоб’єднань від 7 листопада 2017 року щодо подальшо­го інформування Кабінету Міністрів України про стан заборгованості з ви­плати заробітної плати (щомісячно) на галузевих підприємствах, просимо вас у стислий термін провести відпо­відну роботу щодо її ліквідації на:

– ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» – 58 114,00 тис. грн (на 1 січня 2018 року заборговано зарпла­ту 5239 працівникам).

– ПАТ «Азот» м. Черкаси – 48 000,00 тис. грн (на 1 січня 2018 року заборго­вано зарплату 3256 працівникам).

– ПАТ «Рівнеазот» – 50 090,1 тис. грн (на 1 січня 2018 року заборговано зарплату 2437 працівникам).

Звертаємо вашу увагу на те, що Центральна рада профспілки неодноразово зверталася до вас із про­ханням щодо вирішення зазначено­го питання.

Про прийняте рішення та графік погашення зазначених боргів проси­мо повідомити Центральну раду профспілки та підприємства-борж­ники.

З повагою

Василь МОЙСЮК,

голова ЦР Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України»

 

ФПУ ДОЛУЧИТЬСЯ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


Експертною радою Національного комітету з промислового розвитку (НКПР), до складу якої входить Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова Федерації профспілок України Григорій Осовий, проаналізовано і направлено на доопрацювання проект Стратегії промислового розвитку держави, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

З а оцінками експертів, така Стратегія має стати плат­формою для консолідованої роботи влади, бізнесу і громадськості щодо припинення деіндустріалізації нашої країни, запровадження високотехнологічних виробництв, залучення інвестицій до реального сектору еко­номіки та створення сучасних робочих місць з гідною опла­тою праці. Натомість представлений на розгляд проект Стратегії був визнаний суто концептуальним документом, на кшталт «розгорнутого реферату» про стан вітчизняної промисловості, в якому лише задекларовано необхідність індустріального «стрибка», а конкретних важелів або меха­нізмів для його досягнення не прописано.

Наголошувалось, що підготовка Стратегії розвитку промис­ловості – це надзвичайно великий обсяг роботи. Такий доку­мент має визначати пріоритетні сфери економіки, вказува­ти на інструменти їх оновлення, розміри інвестицій, необ­хідну кількість трудових ресурсів, зміни у грошово-кредит­ній політиці держави, зокрема податковому і валютному за­конодавствах, заходи з просування українських товарів на європейські ринки, преференції для вітчизняного виробника з держзамовлення тощо.

Для проведення зазначеної роботи з числа членів Експерт­ної ради НКПР сформовано робочу групу, яка протягом 1–1,5 місяця разом з фахівцями провідних фінансово-економічних організацій, роботодавцями, представниками ІТ-сектору, на­уковцями напрацює новий документ. Голова ФПУ Григорій Осовий також увійшов до складу цієї групи. Він висловив пропозицію долучити до розробки Стратегії фахівців нещо­давно створеного в апараті ФПУ Департаменту з питань еко­номічного розвитку та ціноутворення.

Прийняття Стратегії промислового розвитку України допо­може вирішити такі нагальні проблеми, як недостатній освітній рівень фахівців, задіяних у реальному секторі, від­сутність системи перепідготовки кадрів та підвищення ква­ліфікації у промисловості, непрестижність і демотивація праці на виробництві через низьку заробітну плату та ін.

На останньому засіданні Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, окреслюючи завдання на середньострокову перспективу, зазначив, що Уряд ставить перед собою мету досягти темпів економічного зростання в Україні на рівні 5–7%, тоді як цьогоріч цей показник задекла­ровано в розмірі 3%. Умови для якісного економічного зрос­тання, за словами Глави Уряду, мають створювати насампе­ред реальний сектор, а також розвиток бізнесу і підприємни­цтва. Для цього планується внести низку інновацій до законо­давчо-нормативної бази, які мають бути ухваленими вже най­ближчим часом, тому Стратегія промислового розвитку України, яка розробляється, покликана й може стати однією з ланок у ланцюгу прийдешніх змін.

Прес-центр ФПУ

 

СОЛІДАРНА ПІДТРИМКА ЄКПО У БОРОТЬБІ ЗА ПРАВА УЧИТЕЛЬСТВА

31 січня – 2 лютого в м. Києві з офіційним ві­зитом перебували європейський директор Європейського комітету профспілок освіти (ЄКПО) Сьюзан Флокен та спеціаліст відді­лу з питань прав людини та профспілкових прав ЄКПО Валерія Деспайне.

Ц е перший візит Сьюзан Флокен на посаді єв­ропейського директора ЄКПО (виконання своїх обов’язків вона розпочала 1 січня 2017 року).

Мета візиту – детальне ознайомлення з діяльністю Профспілки працівників освіти і науки України, ви­вчення питання реформування системи освіти краї­ни, її проблем і викликів, а також солідарна під­тримка Профспілки на рівні ЄКПО у боротьбі за права учительства. У рамках візиту було заплано­вано кілька важливих заходів та зустрічей.

1 лютого Сьюзан Флокен разом з колегами зустріла­ся із заступником міністра освіти і науки України Павлом Хобзеєм, який поінформував про діяль­ність профільного відомства, зміни в освітньому за­конодавстві, реформування середньої освіти, Нову українську школу тощо. Він, зокрема, наголосив: «Ми дорожимо співпрацею з Профспілкою, особли­во в питаннях підвищення оплати праці учителів і поліпшення умов їх праці». Також заступник міні­стра висловив сподівання, що окрім цих надважли­вих питань співпраця пошириться й на інші, зокре­ма підвищення рівня професійності учителів, їх пе­репідготовки відповідно до вимог сучасного зако­нодавства.

У свою чергу, Сьюзан Флокен розповіла про роботу Інтернаціоналу освіти та його регіонального офісу в Європі – ЄКПО і підкреслила, що лише в конструк­тивній співпраці обох партнерів права учительства будуть захищені, а імідж та переваги освітянської діяльності належним чином оцінені в суспільстві.

Під час візиту делегація ЄКПО ознайомилася з хо­дом реконструкції Будинку професійних спілок на майдані Незалежності, завітала до Київської місь­кої організації Профспілки та столичної гімназії № 19, а також відвідала один з найбільших христи­янських центрів-святинь України, визначну пам’ятку історії та архітектури – православний мо­настирський комплекс «Києво-Печерська лавра», що є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України,

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

14.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання