« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ІНІЦІЮВАТИМУТЬ ВСТУП ДО КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

26 грудня на засіданні Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні вирішено розпочати процедуру підготовки до ко­лективного трудового спору із соціальними партнерами з питань, які визнано невиконаними за чинною Генеральною угодою на 2016–2017 роки.

Н асамперед ідеться про не­виконання зобов’язань щодо виплати боргів із заробітної плати, прове­дення упереджувальних заходів проти негативного впливу на еко­номічне становище більшості громадян через підвищення цін і тарифів, запровадження нової ме­тодики визначення об’єктивного розміру прожиткового мінімуму тощо.

У доповіді про стан виконан­ня Генугоди за І півріччя 2017 року перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, за­ступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін повідомив про існуючі розбіжності між сторонами – підписантами Угоди щодо тер­міну її дії. У ході дискусії чле­ни СПО профспілок дійшли ви­сновку, що згідно чинного зако­нодавства, строк дії укладеної Угоди триває до моменту під­писання нової.

СПО об’єднань профспілок доручив керівництву СПО об’єднань профспілок за під­сумками засідання Спільної робочої комісії повноважних представників звернутися до Прем’єр-міністра України Во­лодимира Гройсмана з вимо­гою вжити додаткових заходів для забезпечення виконання Генугоди на 2016–2017 роки.

Задля активізації початку переговорів з укладання Гене­ральної угоди на новий строк СПО схвалив Заяву, розробле­ну ФПУ. До тексту Заяви вклю­чено пункт щодо недопущення поширення окремими посадов­цями тези про нібито припи­нення дії Генугоди з 1 січня 2018 року, чим, на думку пред­ставників профспілок, може бути спровокований масштаб­ний трудовий спір на націо­нальному рівні.

Члени СПО вирішили роз­глянути питання про ініцію­вання КТС вже у січні 2018 року.

Під час засідання обговоре­но також дії СПО об’єднань профспілок у розрізі виконан­ня рішення Комітету Верхо­вної Ради України з питань со­ціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 15 листопада 2017 року «Про схвалення рекомендацій круглого столу на тему «Соці­альний діалог як інструмент взаємодії громадянського сус­пільства і держави», щодо профспілкової участі у роботі над законопроектами «Про внесення змін до Закону Укра­їни «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні до­говори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудо­вих спорів (конфліктів)», роз­глянуто низку інших соціаль­но значущих питань профспіл­кового життя.

Прес-центр ФПУ

 

ЗБІЛЬШЕНО МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ

15 грудня 2017 року на черговому засіданні правління Фонду загальнообов’язкового державного соці­ального страхування України на випадок безробіття прийнято рішення про збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю.

Я к відомо, з 1 квітня 2017 року міні­мальний розмір допомоги по без­робіттю для застрахованих осіб було збільшено з 1160 грн до 1280 грн, що складає лише 73% від прожитково­го мінімуму для працездатних осіб (з 1 грудня 2017 року його розмір становить 1762 грн). На вимогу профспілок, які по­стійно наполягають на наближенні його розміру до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, правління Фонду при­йняло рішення про встановлення з 1 січня 2018 року його розміру на рівні 1440 грн, що становитиме 82% від прожиткового міні­муму для працездатних осіб.

Правлінням схвалено Концепцію розвитку Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України на 2017–2020 роки, а також проекти бюджету та кошто­рису видатків Фонду на 2018 рік, план захо­дів із скорочення та підвищення ефектив­ності використання енергоносіїв об’єктами нерухомого майна державної служби за­йнятості, розподіл видатків Фонду за стат­тями його бюджету на 2018 рік, план робо­ти правління Фонду на 2018 рік.

Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання