« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НЕ ВТРАЧАТИ ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ

НЕ ВТРАЧАТИ ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ

Напередодні Міжнарод­ного дня людей похилого віку і Дня ветерана Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий зустрівся з ветеранами війни, праці та профспіл­кового руху – колишніми співробітниками ФПУ. Зустріч відбулась у за­тишній, душевній атмос­фері. Організована вона була профспілковим ко­мітетом апарату ФПУ.

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, звертаючись із тепли­ми словами привітань до своїх колег, Голова ФПУ Григорій Осовий, голова профкому Марія Гриценко, голова комісії профкому по роботі з ветеранами Оксана Курганська висловили їм щирі слова подяки за роки, які до­велося разом, пліч - о - пліч пропра­цювати у лавах профспілок, а та­кож побажали здоров’я, невичерп­ної енергії та наснаги.


За святковим столом зібралися ті, хто більшість років свого трудо­вого життя присвятив роботі у профспілках. Всі вони назавжди зберегли повагу до профспілково­го руху, мають неоціненний до­свід і знання, які свого часу пере­дали молоді. А сьогоднішні пра­цівники ФПУ з вмінням викорис­товують навички старшого поко­ління та застосовують у своїй що­денній роботі.

Відбулась відверта розмова про проблеми сьогодення. Ветеранів цікавить не тільки те, що відбува­ється сьогодні в країні, як просува­ються реформи, зокрема медична та пенсійна, їм болить за майбутнє держави, її молоде покоління.

Григорій Осовий змістовно пояс­нив позицію ФПУ з реформування пенсійної та медичної систем, роз­повів про роль та дії профспілок у сучасних суспільних процесах, зо­крема участь у формуванні Дер­жавного бюджету країни та визна­ченні показників соціально - еконо­мічного розвитку держави на най­ближчу перспективу.

Ветерани подякували керівництву ФПУ, її первинній профспілковій організації за постійну увагу і тур­боту про них, а також висловили побажання проводити подібні зу­стрічі й надалі.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації профспі­лок України:

«Ветерани, насамперед, потребують нашої поваги. Чим на сьогодні профспіл­ки можуть допомогти пен­сіонерам та ветеранам? Пенсіонери ма­ють отримувати те, що їм належить за за­коном, тому ФПУ у питаннях проведення пенсійної реформи на боці пенсіонерів. Для нас основне – це консолідовані дії, коли необхідно обстоювати свої законні соціально - економічні права. Тоді влада рахуватиметься з інтересами людей».

 

ГІДНА ПРАЦЯ – ПРОДУКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ДОСТОЙНА ЗАРПЛАТА, СУЧАСНІ БЕЗПЕЧНІ РОБОЧІ МІСЦЯ

4 жовтня з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю Федерація профспілок України провела кру­глий стіл «Гідна праця – продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні безпечні робочі місця».

У заході взяли участь представники централь­них органів виконавчої влади, організацій ро­ботодавців, міжнародні експерти, науковці, керівники членських організацій ФПУ.

Під час дискусії обговорювались питання щодо по­літики щодо заробітної плати; кваліфікованих ка­дрів, сучасних робочих місць як умови конкурентоздатності економіки; трудових прав працівників та прав профспілок у проекті Трудового кодексу Украї­ни (реєстр. № 1658); актуальності вдосконалення по­літики управління охороною праці в Україні та ін.

Детальніше про це читайте в наступному номері «ПВ».

 


ПРАЦІВНИКИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «АЗОТ» СТУРБОВАНІ МАЙБУТНІМ ПІДПРИЄМСТВА

Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних га­лузей промисловості України звернулась до Прези­дента України Петра Порошенка щодо ситуації, яка склалася на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот». У листі зазначається, що на адресу ЦР Профспілки на­дійшов лист від працівників «Азоту», де висловлюєть­ся стурбованість соціально - економічним становищем на підприємстві у зв’язку з його зупинкою.

«Т ак, навесні 2014 року підприємство було зупинене через бойові дії. На початку 2015 року частково змо­гло відновити виробництво. Але обмеження в робо­ті підприємства безпосередньо пов’язане з відсут­ністю підключення Луганської області до єдиної енергосистеми України. Ця проблема не дозволяє стабільно працювати промис­ловим підприємствам Луганщини, забезпечувати роботою жите­лів і їхні сім’ї, відновити зруйновану під час бойових дій інфра­структуру та житло.

З 6 березня 2017 року «Укртрансгаз» своїм рішенням припинив постачання природного газу для ПАТ «Азот» (м. Черкаси), ПАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», що спри­чинило негативні наслідки, а саме підприємства були аварійно зупинені, і тільки завдяки вмілим діям технологічного персо­налу вдалося уникнути техногенних катастроф у регіонах та за­гибелі людей.

У 2016–2017 роках підприємства хімічного комплексу через зна­чне підвищення ціни на природний газ, який є сировиною для виробництва азотних міндобрив, змушені були неодноразово зупинятися, що спричиняло збитковість виробництва і виник­нення заборгованості перед постачальниками газу й енергоре­сурсів та колективами підприємств.

На численні листи і звернення профспілок, роботодавців і ко­лективу щодо вирішення питання роботи підприємств владні структури не реагують або надсилають відписки.

На сьогодні у підприємства ще є можливість відновити виробни­цтво за умови постачання природного газу за прямими договора­ми з постачальниками, у тому числі на давальницькій сировині, надання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам для часткової компенсації вартості міндобрив, що закуповуються у вітчизняних виробників, та термінового введення антидемпінго­вих заходів щодо імпорту міндобрив з Російської Федерації, за­провадивши мито понад 60%, або навіть повного ембарго щодо їх ввезення в Україну.

Влітку 2017 року Сєвєродонецький «Азот», незважаючи на існу­ючі проблеми, почав підготовку до відновлення виробництва. Але обіцяний запуск підприємства на початку вересня 2017 року так і не відбувся...

Аварійна зупинка підприємства при раптовому відключенні елек­троенергії (як це трапилося 8 вересня ц. р.) може призвести до тех­ногенної катастрофи, а також разових втрат природного газу як сировини на зупинку і наступний запуск на загальну суму понад 52 млн грн (2 млн дол. США). Надзвичайно висока ціна на природ­ний газ як сировину не дозволяє конкурувати підприємству як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках збуту продукції.

Все це призвело до погіршення соціально - економічної ситуації на підприємстві, внаслідок чого за останні 1,5 року тут звільнилися близько 2 тис. висококваліфікованих працівників».

Василь МОЙСЮК,

голова ЦР Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

З повним текстом Звернення можна ознайомитись на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua

11.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання