« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ПРОВЕЛИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІКЕТУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

ПРОФСПІЛКИ ПРОВЕЛИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІКЕТУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

19 вересня у столиці біля Вер­ховної Ради України представ­никами профспілок було про­ведено профспілкове інфор­маційне пікетування щодо не­допущення погіршення умов пенсійного забезпечення, під час якого народним депутатам України роздавалися листівки стосовно запропонованих Уря­дом змін до законодавства з пенсійних питань (законопро­ект «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», ре­єстр. № 6614 від 22.06.2017).


Я к повідомляє Управління соці­ального страхування та пенсій­ного забезпечення ФПУ, зазна­чалось, зокрема, що профспілка­ми підтримується підвищення та осучас­нення пенсій, скасування обмежень при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, проведення щорічної індексації пенсій для захисту від росту цін і вартості про­життя, ліквідація спеціальних пенсій і зрівнялівки для абсолютної більшості пенсіонерів та ін.

Водночас профспілки не підтримують зменшення коефіцієнта страхового ста­жу з 1,35 до 1,0 та підвищення до 35 років страхового стажу для призначення пен­сії, скасування пенсій за вислугу років учителям, медикам, працівникам льот­ного складу авіації, спортсменам та ін.

Профспілки закликають народних де­путатів України підтримати профспілко­ві пропозиції до законопроекту, зокрема:

– встановити стимулюючі норми для тих, хто працює більше 25 років, підви­щеними коефіцієнтами до страхового стажу;

– не підвищувати страховий стаж для призначення пенсії більш як до 30 років;

– встановити розмір пенсії за 30 років страхового стажу на рівні не менше 40% заробітку, як того вимагають міжнарод­ні соціальні стандарти;

– зберегти пенсії за вислугу років для вчителів, медиків, працівників льотного складу авіації та всіх інших, хто працює в шкідливих і небезпечних умовах праці.

 

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПОВАГА ДО СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ Є ОДНИМ З ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУДЬ- ЯКОЇ РОЗВИНЕНОЇ ТА ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВИ»

Голова ФПУ Григорій Осовий взяв участь та виступив на урочистих зборах з нагоди Міжна­родного дня людей похилого віку.

Я к повідомляє Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення ФПУ, 25 вересня Рада Організації ветеранів України провела збори, при­свячені Міжнародному дню громадян похилого віку, Дню ветерана, які відзначаються щорічно 1 жовтня. Тема зборів – «Співпраця та взаємодія ветеранських орга­нізацій з органами влади та іншими організаціями щодо посилення соціального захисту ветеранів війни, громадян похилого віку».

У своєму виступі Григорій Осовий привітав ветеранів з Міжнародним днем громадян похилого віку і, зокрема, зазначив: щороку цього дня здійснюються заходи для вшанування і соціальної підтримки пенсіонерів, інвалі­дів, одиноких літніх людей. Повага до старших поколінь є одним з основних принципів будь - якої розвиненої та ци­вілізованої держави.

ФПУ послідовно захищає права та інтереси людей похило­го віку щодо забезпечення соціальних гарантій, підвищен­ня якості соціального обслуговування. Профспілкові орга­нізації всіх рівнів беруть активну участь у вирішенні по­всякденних проблем цих громадян.

На підприємствах через колективні договори ветеранам надається допомога на оздоровлення, надання різноманіт­них послуг, матеріальна підтримка тощо. Окремі питання соціального захисту ветеранів війни і праці передбачають­ся регіональними та галузевими угодами, а також Гене­ральною угодою. Це особливо важливо сьогодні, коли важ­ка соціально - економічна ситуація в нашій країні негатив­но впливає на матеріальний стан громадян. Ветерани, пен­сіонери, які зробили багато для нашої держави, заслугову­ють на гідне до них ставлення.

Сьогодні пенсійне забезпечення в критичному стані. Біль­шість пенсіонерів опинилися поза межею бідності. Більше 80% з них отримують пенсії менше реального прожитково­го мінімуму. Розміри пенсій, призначених у різні роки, вже втричі різняться між собою. Існують інші проблеми, що потребують вирішення. Тому, як зазначив профспілко­вий лідер, ФПУ підтримує законодавчі пропозиції щодо осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року; відновлення з 1 жовтня виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повно­му розмірі; вдосконалення перерахунку пенсій та ін.

Водночас Григорій Осовий зазначив, що у профспілок є низка зауважень до законопроекту, зокрема не підтриму­ється зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0, збільшення тривалості страхового стажу до 35 років, скасування пенсій за вислугу років для працівників осві­ти, охорони здоров’я, соціального захисту, працівників льотного складу авіації та ін. Відповідні пропозиції проф­спілок щодо доопрацювання окремих положень законо­проекту були направлені до Верховної Ради України.

Також Голова ФПУ поінформував присутніх про позицію профспілок щодо медичної реформи.

02.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання