« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УРЯД ПІШОВ НАЗУСТРІЧ ПРОФСПІЛКАМ. АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПЕРЕНЕСЕНО

УРЯД ПІШОВ НАЗУСТРІЧ ПРОФСПІЛКАМ. АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПЕРЕНЕСЕНО

18 жовтня на Президії ФПУ, яка зібрала­ся на своє засідання відразу після за­вершення зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з керівниками всеукраїнських профспі­лок та їх об’єднань, ухвалено рішення про перенесення дати всеукраїн­ської акції про­тесту профспі­лок у формі піке­тування Верхо­вної Ради Украї­ни з 20 жовтня на 17 листопада ц.р.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, відповідні зміни внесено до по­станови Президії ФПУ від 30.09.2016 № П-4-2 «Про виконан­ня вимог профспілок, визначених поста­новою Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-4 «Про позицію і дії ФПУ, її членських ор­ганізацій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шоко­вого підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послу­ги» та подальші дії ФПУ, її членських організацій».

У строк до зазначеної дати з урахуван­ням досягнутих домовленостей під час зустрічі з Главою Уряду вирішено про­вести роботу з урядовими структурами, парламентськими комітетами щодо вне­сення змін до проекту Державно­го бюджету України на 2017 рік з ме­тою підвищення соціальних стандартів, ліквідації заборгованості із зарплати на підприємствах та нейтралізації підви­щення цін на газ і ЖКГ для населення.

До акції 17 листопада планується та­кож організувати пікетування офісу Міжнародного валютного фонду в Києві під час роботи його місії в Україні.

 

ВИЗНАЧИЛИ ВЕКТОРИ РУХУ

13 жовтня у Києві відбулася селекторна нарада представни­ків членських організацій Федерації профспілок України.

Як повідомляє прес- центр ФПУ, вів засі­дання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяв участь заступ­ник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

Учасники наради – керівни­ки та представники всеукраїн­ських галузевих профспілкових організацій, регіональних профоб’єднань обговорили ак­туальні та надзвичайно важли­ві питання, які постали перед профспілками в умовах склад­ної соціально-економічної ситу­ації в країні. Йдеться про гостру потребу кардинального рефор­мування системи оплати праці, вирішення проблем заборгова­ності із зарплати, шокове підви­щення цін на побутовий газ і та­рифів на послуги ЖКГ. Як профспілки, як головні захис­ники прав та інтересів людини праці, мають діяти в таких умо­вах? На ці питання шукали від­повіді учасники наради. Тому і основні питання порядку ден­ного були:

– Про забезпечення виконан­ня постанови Президії ФПУ від 30.09.2016 № П-4-2 «Про виконан­ня вимог профспілок, викладе­них в постанові Ради ФПУ від 23.06.2016 № З-2-4 «Про позицію й дії ФПУ, її членських організа­цій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тари­фів на житлово-комунальні по­слуги» та подальші дії ФПУ.

– Про зустріч з Прем’єр- міністром України Володими­ром Гройсманом, членами Уря­ду та СПО роботодавців.

У своїх виступах учасники наради акцентували на необ­хідності продовжувати соці­альний діалог з Урядом і робо­тодавцями, при цьому залиша­ючи за собою право на масові акції протесту. Треба дуже до­бре підготуватися до цих важ­ливих зустрічей, аргументува­ти справедливі вимоги проф­спілок і працівників, права яких вони захищають. Проф­спілки мають вести діалог як на рівні Уряду та СПО сторони роботодавців, так і на рівні мі­ністерств, відомств, місцевих органів державної влади та ор­ганів роботодавців, на кожно­му конкретному підприємстві, у кожній конкретній організа­ції, зазначалося у виступах.

 

НА ЧАСІ – СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між ФПУ і Уповно­важеним Верховної Ради України з прав людини 17 жовтня відбулася робоча зустріч Голови ФПУ Григо­рія Осового та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у зустрічі взяли участь заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, рек­тор Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ Вікторія Буяшен­ко, представник Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних та гу­манітарних прав Дмитро Лях.

Учасники обговорили питання про реалі­зацію Меморандуму стосовно створення на базі АПСВТ Навчально-методичного центру з питань дотримання прав людини та його територіальних представництв на базах обласних рад ФПУ.

Створення Центру має на меті:

– поширення серед профспілкових ліде­рів, представників органів державної вла­ди та місцевого самоврядування знань про міжнародні стандарти у сфері захис­ту соціально-економічних прав людини;

– навчання інспекторів праці профспілок (правових) інспекторів праці, громад­ських інспекторів праці членських орга­нізацій ФПУ та представників з питань охорони праці, а також регіональних ко­ординаторів взаємодії з громадськістю, які здійснюють свою діяльність спільно з Уповноваженим, методам застосування превентивних та контролюючих заходів з метою дотримання роботодавцями та ор­ганами влади вимог законодавства у сфе­рі праці;

– здійснення моніторингу та аналізу про­блем у сфері дотримання соціально-еко­номічних та гуманітарних прав людини.

Григорій Осовий акцентував увагу на ак­туальності співпраці профспілок та Упо­вноваженого ВР з прав людини для забез­печення трудівників правовими знання­ми й необхідними практичними навичка­ми для їх обстоювання, а також підготов­ки правових інспекторів праці.

Валерія Лутковська розповіла про діяль­ність Інституту Омбудсмена, можливості організації і проведення спільно з ФПУ навчання із здобуття правової освіти та доступу громадян до публічної інформа­ції, а також залучення до співпраці між­народних організацій.

Вікторія Буяшенко розповіла про досвід і потенціал АПСВТ щодо впровадження но­вітніх навчальних програм і проектів, зо­крема з правової освіти.

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання