« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2017 РІК ПОТРЕБУЄ ШИРОКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ТА ДООПРАЦЮВАННЯ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2017 РІК ПОТРЕБУЄ ШИРОКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ТА ДООПРАЦЮВАННЯ»

У визначений законодавством

термін – 15 вересня ц.р. Уряд

подав до парламенту проект

закону про Державний бю-

джет на 2017 рік. СПО профспілок та

ФПУ завчасно спрямовували до мі-

ністерств і Кабміну свої пропозиції

до цього головного фінансового до-

кумента країни.

Профспілкові пропозиції щодо ре-

алізації конституційного права гро-

мадян на гідне життя, забезпечення

виконання законодавчих актів у

сфері оплати праці, які базувалися б

на об’єктивно встановленому розмі-

рі мінімальної зарплати, потребу-

ють значних додаткових фі-

нансових ресурсів. Мінфін

оцінив їх у 50% бюджету.

Цілком зрозуміло, що

під час опрацювання

проекту бюджету

Уряд виходив із необ-

хідності зведеного

балансу Державного

бюджету. Глава

Уряду Володимир

Гройсман на засі-

данні КМУ зазна-

чив, що прогноз еко-

номічного зростання

на 2017 рік очікується

близько 3% ВВП.

«З огляду на темпи

зростання економіки на

наступний рік, профспілки

наполягатимуть на збільшен-

ні соціальних витрат у проекті

Держбюджету, – зазначив у своєму

коментарі Голова СПО об’єднань

профспілок, Голова ФПУ Григорій

Осовий. – Можна сказати, що бю-

джет відповідає зобов’язанням щодо

Генеральної угоди на 2016–2017 рр.,

зокрема стосовно випереджаючого

зростання зарплат порівняно з ін-

фляцією. Наступного року прогнозу-

ється, що її рівень сягне 8,1%, а зарп-

лата й основні соціальні гарантії

зростуть не менш ніж на 10%. Згідно

з Генеральною угодою, ми будемо

щокварталу оцінювати стан вико-

нання бюджету, темпи економічно-

го зростання, і за наявності відповід-

ного зростання будуть створені пе-

редумови для збільшення рівня со-

ціальних стандартів. Першими кро-

ками у цьому напрямі планується

підвищення зарплат учителям і лі-

карям».

За словами Григорія Осового,

профспілки в цілому не задоволені

проектом Держбюджету. Наразі ро-

бота з підвищення рівня прожитко-

вого мінімуму проводиться у рам-

ках споживчого кошика, склад якого

було визначено ще у 2000 р. Вже дав-

но слід затвердити його новий вміст.

Усі необхідні документи для цього

напрацьовані – потрібно приймати

рішення. За підрахунками фахівців,

на сьогодні вартість зазначеного на-

бору товарів визначена на рівні

2450–2500 грн, тоді як мінімальна

зарплата з 1 травня ц.р. становить

лише 1450 грн.

Вочевидь, що зарплата відстає

від розміру реального прожиткового

мінімуму, тому профспілки ствер-

джують: динаміка підвищення зар-

плат має бути збільшена в рази. «І це

є нашим спільним завданням і робо-

тою соціальних партнерів – розпоча-

ти глибинну реформу оплати праці.

І дооцінити працю в Україні, яка є

значно недооціненою», – наголо-

сив лідер профспілок.

Очільник ФПУ пояснив,

що тепер на засіданні

НТСЕР слід провести пре-

зентацію проекту Держ-

бюджету, обговорити

його із соціальними

партнерами, пересвід-

читись у розрахунках і

визначити, чи можна в

процесі доопрацюван-

ня проекту бюджету в

парламенті за участі

профільного комітету

ще внести додаткові

пропозиції щодо збіль-

шення видатків на соці-

альну сферу.

«Окрім зарплат також по-

трібно актуалізувати пенсії, зро-

бити всі необхідні перерахунки,

оскільки останні чотири роки пенсії

не переглядалися. Тож порушувати-

мемо це питання під час доопрацю-

вання проекту головного кошторису

країни у Верховній Раді.

Активні дії профспілок і студент-

ських організацій стали щитом на

шляху скасування стипендіального

забезпечення студентів вишів. У

проекті Держбюджету на 2017 рік за-

гальний обсяг коштів на стипендії

збільшено. Це наша спільна перемо-

га», – сказав Григорій Осовий.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ШАРОН БАРРОУ: «ГІДНА ПРАЦЯ МАЄ БУТИ У ЦЕНТРІ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДІВ»

«Модель глобальних систем поставок, що до-

мінує у світовій економіці, підриває гідну

працю повсюди, сприяючи експлуатації

та нерівності.

94% трудящих у глобальних системах поставок станов-

лять приховану робочу силу, де компанії передають

своїх працівників за договором підряду й сервісними

угодами, відтак не беруть на себе жодної відповідаль-

ності і не проводять належного аналізу.

Така модель систем по-

ставок не працює на ко-

ристь людей і громад у

всьому світі. Якщо такі

великі компанії, як

Samsung, є домінуючими

глобальними гравцями, але ставляться до своїх праців-

ників як до одиниці виробництва, а не як до людей, то

така модель має бути докорінно змінена. Якщо такі

компанії, як Apple, відмовляються платити відповідну

частку податків, то уряди не зможуть забезпечувати ба-

зові послуги людям, які на них сподіваються.

З 2008 року МКП 7 жовтня відзначає Всесвітній день дій за

гідну працю. Це день мобілізації трудящих по всьому сві-

ту, день, коли профспілки виступають за гідну працю. Гід-

на праця має бути в центрі діяльності урядів для повер-

нення до економічного зростання і побудови нової гло-

бальної економіки, у якій на першому місці стоять люди.

Для відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю важ-

ливі усі акції: масштабні й невеликі, як-от круглі столи,

демонстрації, листи протестів, флеш-моби тощо.

Головною темою цьогоріч стане гасло «Покінчимо з жа-

дібністю корпорацій!». Ми закликаємо вас об’єднатися

під цим гаслом і допомогти дати імпульс для економічної

трансформації, якої так потребує світ».

26.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання