« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НАША БОРОТЬБА: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ

НАША БОРОТЬБА: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ

19 липня в режимі відео­конференції відбулося засідання Президії ФПУ з підбиття підсумків Всеукраїнського маршу про­тесту профспілок, а та­кож обговорення плану подальших дій ФПУ та її членських організацій в умовах шокового підви­щення ціни на газ і тари­фів на житлово-кому­нальні послуги.

Вів засідання Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяли участь заступники Голови ФПУ Володимир Саєнко та Олександр Шубін, ке­рівники всеукраїнських галузе­вих профспілок та регіональних профоб’єднань.

Основним на порядку денному було обговорення питання про хід виконання Постанови Ради ФПУ від 23 червня «Про позицію і дії ФПУ, її членських організацій на захист прав та інтересів пра­цюючих в умовах шокового під­вищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги».

У своїх виступах Голова ФПУ Григорій Осовий та члени Прези­дії зазначили, що 23 червня Радою ФПУ було схвалено Заяву Федера­ції профспілок України до Голови Верховної Ради України, Прем’єр- міністра України, СПО сторони ро­ботодавців на національному рів­ні у зв’язку з шоковим підвищен­ням ціни на газ і тарифів на жит­лово-комунальні послуги, а також прийнято рішення про проведен­ня 6 липня 2016 року в м. Києві Всеукраїнського маршу про­тесту профспілок і пікетуван­ня Кабінету Міністрів та Вер­ховної Ради України.

29 червня повноважна де­легація ФПУ на чолі з Голо­вою СПО об’єднань профспі­лок, Головою ФПУ Григорієм Осовим провела робочу зустріч у Федерації роботодавців Украї­ни. Під час обговорення актуаль­них та гострих соціально-еконо­мічних питань профспілковий лі­дер вручив першому заступнику Голови СПО сторони роботодав­ців Олексію Мірошниченку Заяву Ради ФПУ в зв’язку з шоковим під­вищенням ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

6 липня 35 тис. спілчан, які представляють трудові колективи з усієї України, вийшли на Всеукраїнський марш протесту, а та­кож пікетування та мітинги до Ка­бінету Міністрів і Верховної Ради України. Синхронно на підтримку маршу відбулися акції протесту в обласних центрах по всій країні. Варто наголосити, що день 6 лип­ня ознаменувався інформаційним імпульсом, який привернув увагу широкої громадськості під кутом організованої боротьби профспі­лок проти підвищення ціни на газ і комунальних тарифів, за підви­щення оплати праці під лозунгом: «Європейським цінам – європей­ські зарплати!».

Керівництво ФПУ та голови всеукраїнських профспілок зу­стрілися з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсма­ном та першим віце-прем’єр- міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим. Результатом зустрічей стало доручення цен­тральним органам виконавчої влади щодо розробки законопро­ектів та інших нормативно-пра­вових актів для вирішення пору­шених профспілками проблем у термін до 1 вересня 2016 року. Членів Кабінету Міністрів Укра­їни зобов’язано на системній основі проводити зустрічі з ФПУ та галузевими профспілками, не­ухильно дотримуватись принци­пів соціального діалогу.

Слід зазначити, що Верховна Рада України практично не відреагувала на протест профспілок. Не відбулося зустрічі представни­ків профспілок з Головою парла­менту, якого було проінформова­но напередодні. Члени Президії у своїх виступах із прикрістю зазна­чали, що не підтримав парламент і вимоги профспілок про заслу­ховування до завершення сесії Верховної Ради України звіту Уряду та Національної комісії, що здійснює державне регулю­вання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо об­ґрунтованості підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-кому­нальні послуги, достатності за­пропонованих Урядом заходів со­ціального захисту населення, а та­кож прийняття необхідних зако­нів для недопущення зниження життєвого рівня громадян.

Члени Президії обговорили та затвердили План подальших со­лідарних дій ФПУ та її членських організацій в умовах підвищення ціни на газ і тарифів на житлово- комунальні послуги.

Також на засіданні Президії було обговорено питання про укладення Генеральної угоди на 2016–2017 роки.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

30.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання