« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

НЕ ПРОСТІ, А ЗОЛОТІ

НЕ ПРОСТІ, А ЗОЛОТІ Т радиційно перед Ве­ликоднем дорожча­ють яйця. Однак ни­нішнього року укра­їнців просто-таки обурило катастрофічне підвищення цін на птахівничий про­дукт – вище 35 грн за деся­ток. Генеральний директор Української асоціації по­стачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зауважує, що «можна гово­рити про 18% зростання».

То що не так в Україні з яйцями? Курей бракує? Ці­нова політика кульгає? Експерти знайшли цьому досить просте пояснення: картельна змова на ринку виробництва курячих яєць. Цей ринок поводить­ся за іншими, нецивілізо­ваними й неринковими правилами. Про це красно­мовно свідчить ситуація.

А ситуація насправді досить цікава. Україна входить до переліку най­більших світових вироб­ників яєць. Попри еконо­мічні складнощі, в остан­ні десятиліття птахівни­цтво залишається однією з найбільш динамічних галузей сільського госпо­дарства України. Про це свідчать і тенденції мину­лого року: відновлення обсягів виробництва після значного його скорочення, нарощування обсягів екс­порту українських яєць, коливання цін на вну­трішньому ринку.

Візьмімо минулий рік. Виробництво яєць в Укра­їні після значного знижен­ня показало зростання на 3,3% (15,6 млрд шт.) Зрос­танню виробництва в 2017 році сприяло збільшення поголів’я птиці до 205,1 млн, а це на 1,7% більше, ніж у 2016 році.

Аграрні експерти ра­портують: вітчизняне ви­робництво повністю забез­печує потреби внутріш­нього ринку, а також має значні можливості для на­рощування експорту. І це правда. Експорт україн­ських яєць в шкаралупі 2017 року досяг рекордної позначки в 1,9 млрд штук, що на 120,8% більше, ніж у 2016-му (873,7 млн шт.). На­рощування експорту від­булося після скасування низкою країн введених ра­ніше обмежень. У 2017 році європейський ринок збурив скандал. У яйцях були виявлені сліди фі­пронілу. Через це в ЄС було закрито сотні ферм, проведений забій птиці та знищена заражена про­дукція. Однак для того, щоб українським підпри­ємствам скористатися да­ною ситуацією і вийти на ринок яєць в Європі, необ­хідно отримати дозвіл Єв­рокомісії окремо взятому підприємству. Відповідно до угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, квота на постав­ку яєць для України стано­вить 3 тис. тонн. Наразі найбільші виробники вже отримали такий дозвіл.

Обсяг експортованої продукції, зазначають експерти, напряму впли­ває на ціни всередині кра­їни. В цілому ж ціна де­сятка яєць за рік зросла на 24,1%. Як пояснює гене­ральний директор Союзу птахівників України Сер­гій Карпенко, «для ринку яєць властиві відносно стабільний попит і сезон­ні коливання протягом року». Отже, будемо спо­живати яйця переважно на Великдень. Не прості, а золоті.

ОЛЕКСІЙ ДОРОШЕНКО, ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ:

«Перевірка виробників курячих яєць антимонопольними органа­ми повинна включати дослідження ціни, за якою продукція про­дається магазинам або оптовим покупцям у нашій країні, та екс­портної ціни. Якщо з’ясується, що експортні ціни значно нижчі за внутрішні, є всі підстави говорити про антиконкурентні дії».

 

ЛІКАРЯ ВИКЛИКАЛИ?

У рамках реформи охорони здоров’я ухвалено рішення змінити правила виклику лікаря додому. Віднині медики будуть приходити до пацієнтів не за заявка­ми реєстратури, а на власний розсуд. Лікарі будуть самі вирішувати, до кого йти, а до кого – зовсім не обов’язково. МОЗ називає це цивілізованою моделлю, яка успішно працює в багатьох країнах.

Як було раніше? Усі звернення пацієнтів реєструвалися у відповідній книзі запису викликів лікарів додому праців­никами реєстратури. Додзвонитися до реєстратури було дуже непросто, особливо в понеділок. Дочекатися візиту лі­каря було теж проблемою. Він міг прийти одразу після 12-ї години дня, а міг і після 8-ї вечора. Чому після 12-ї? Бо це був той самий час Х, коли лікарі отримували журнали і ви­писували адреси «своїх» пацієнтів. Після того, як лікар від­відає хворого у нього вдома, він мав відзвітувати, до кого ходив і з якою метою.

Із 13 березня лікар буде вирішувати сам, чи варто йому йти до того чи іншого пацієнта. Цього ж дня офіційно скасову­ється низка форм первинної облікової документації. Запро­ваджується нова форма спілкування між тим, хто потребує медичної допомоги, і тим, хто її надає. Пацієнт і лікар змо­жуть спілкуватися телефоном і спільно приймати рішення про необхідність візиту додому. У Міністерстві охорони здоров’я це пояснюють так: «Кожен пацієнт повинен розу­міти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам».

Телефонна консультація, безумовно, річ важлива. Та чи на­справді лікар може з телефонного спілкування чітко визна­чити, що його візит до помешкання недужого недоцільний? Експерти в цьому сумніваються, а пересічні громадяни ще більше зневірюються в успішному просуванні медичної ре­форми. До того ж, лікаря ніхто не зможе проконтролювати, адже жодного документального підтвердження не буде. У жодній книзі записів.

Якщо ж пацієнту потрібна термінова медична допомога, то чиновники МОЗ радять викликати «швидку», а не звертати­ся до сімейного лікаря. А ще краще – здійснити візит до по­ліклініки самотужки.

Радник виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Олександр Ябчанка роз’яснює: віднині медичний заклад зможе самостійно визначати механізм виклику лікарів до­дому. Загалом, схема має працювати так: лікар телефоном з’ясовує у пацієнта, що сталося, причину звернення, і при­ймає рішення, чи є стан загрозливим, варто їхати до хворо­го, або пацієнт може прийти до нього сам. «Нині багато не­цільових викликів лікарів додому. Зміни зменшать наван­таження на лікарів, і це дозволить їм у цей час надавати до­помогу іншим пацієнтам», – резюмує чиновник.

Новації розділили суспільство навпіл. Одні активно крити­кують, вважають, що виникнуть прості фальсифікації діа­гнозів, за які лікарі не будуть нести жодної відповідальнос­ті. Інші, навпаки, палко підтримують, бо сподіватися, що лікар фонендоскопом сотворить диво – то пережиток радян­ських часів.

Як буде насправді, покаже час.

  • КОМЕНТАР

Уляна СУПРУН, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України:

«Від 13 березня Книгу запису викликів скасовано! Усе звітування про прийоми, проведені лікарем, зво­диться до чотирьох цифр на день: загальна кількість звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома. Ці відомості фіксуються у втричі скороченій формі.

Коли пацієнти оберуть своїх лікарів та підпишуть з ними декла­рацію (кампанія підписання декларацій із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами починається вже в квітні), вони змо­жуть напряму приймати рішення про необхідність та формат ві­зиту. Можна буде просто зателефонувати до свого лікаря та про­консультуватися за телефоном. Таким чином лікар матиме час допомогти більшій кількості пацієнтів і потрапити набагато швидше до тих, кому для лікування терміново потрібен огляд лі­каря і хто не в змозі відвідати амбулаторію. Найважливіше, що лікарі та пацієнти отримають більше можливостей зосередитися на головному – здоров’ї».

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання