« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«ВІДЧУВАТИ ПОДИХ ПЕРВИНКИ, КОЖНОГО ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ»

«ВІДЧУВАТИ ПОДИХ ПЕРВИНКИ, КОЖНОГО ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ»

Новий 2024-ий у Львів­ській облорганізації профспілки освітян стартував зустріччю з ініціативною групою – представниками перви­нок працівників і сту­дентів закладів вищої освіти щодо підготовки семінару з питань ре­форми у вищій школі.

А згодом відбулася робоча онлайн-нарада з профспілко­вим активом, в якій взяли участь понад 70 активістів.

Стратегічною метою в комплексі інших заходів було, як сказала на зібранні голова цієї організації Марія Яцейко, відчути подих кожної первин­ки, кожного члена профспіл­ки. Таке завдання ставиться перед кожним лідером низо­вих, територіальних організа­цій.

Тактично в руслі вище ска­заного були питання, які три­вожать суспільство і праців­ників освіти, йдеться насампе­ред, про внесення змін у зако­нодавство про мобілізацію, а також у закони щодо впоряд­кування, надання та викорис­тання відпусток.

З роз’ясненнями до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та прохо­дження військової служби ви­ступив юрисконсульт Василь Корчинський. Посилюється роль і правове значення колек­тивних договорів. У процесі ді­алогів з активом вирішено звернутися з листом до про­фільних комісій Верховної Ради, народних депутатів із напрацьованими пропозиція­ми поправок, зокрема щодо пільг педпрацівникам, у тому числі без наукових ступенів, які мають педнавантаження 0,75 окладу.

Заступник голови обласної галузевої профспілки Мар’ян Калин роз’яснив ситуацію щодо оплати праці освітянам, в сенсі очікуваного підвищен­ня її на 20-21% відсотків. За­вдання активу – передбачити в планах роботи на 2024-ий рік проведення зустрічей з соці­альними партнерами, щоб не звести нанівець це підвищен­ня через зниження доплат, в яких допускається «вилка» процентів. Минулоріч до дер­жавної освітньої субвенції 6,411 млрд грн з місцевих бю­джетів було додано 1,120 млрд грн.

Він наголосив на стимулю­ючому значенні розсилання профспілкою соціальним партнерам в громади для глас­ності інформації про оплату праці та доплати, які фінансу­ються з коштів територіаль­них громад. Праця дуже не­проста для всієї профспілко­вої структури, але її ефект вар­тує зусиль, розмірковували учасники наради.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

 

ЗАМІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ СВЯТКУВАНЬ – ДРОНИ Д ЛЯ ЗСУ


В облорганізації профспілки освітян вирішили не проводити цьогорічних традиційних різдв’яно-новорічних святкувань для профактиву.

Кошти, які були заплановані на ці цілі, а це 30 тис. грн, вирішили задонатити на закупівлю дронів для ЗСУ че­рез благодійний фонд «Відповідальні Українці».

За словами Юрія Кравця, голови облорганізації профспілки, своєрідним імпульсом для прийняття кінце­вого рішення став вірш Лариси Юсковець «Не вітайте мене з Новим роком...».

Не вітайте мене з Новим роком…

Календар хай сторінку горта,

бо у нього свої, бачте, строки ..

А для мене тепер він – зима..

Він прийде десь у День Перемоги,

Як скінчиться кривава війна,

як сини повернуться додому,

дочекається тата дитя

Не пускайте у небо салюти

Не тривожте розстріляних душ

Там їх стільки багато.. повсюди..

Вони звідти вже нас бережуть.

І не лийте у келих шампанське,

Поки хліба нема десь…води..

Як поглумлене ворогом щастя

І багато навколо біди.

Не будіть тих, кого не вернути ..

Не співайте веселі пісні..

Поки гинуть в Херсоні... в Бахмуті..

Поки тиші нема на землі.

Не вітайте мене з Новим роком

Не пишіть мені звичні слова

Я чекаю лише Перемоги

І бажаю усім вам – ЖИТТЯ

Автор: Лариса Юсковець

Директор БФ «Відповідальні українці» Юрій Дюг пе­редав спілчанам-освітянам прапор України, який підпи­сали у бойовому підрозділі ЗСУ, у котрий надіслали дрон, закуплений за цей донат, та Подяку. Також за по­стійну послідовну співпрацю Федерації профспілок об­ласті з БФ «Відповідальні українці» Подякою фонду був відзначений Микола Шершун, голова Федерації проф­спілок області.

Загалом, за час співпраці з фондом «Відповідальні українці», починаючи з липня місяця 2023 року, спілчани зібрали та передали для Сил Оборони України коштів, технічних засобів та гуманітарної допомоги на загальну суму 130 тис. грн.

Працюємо далі на перемогу!

ПРОФІНФОРМ РІВНЕНСЬКОЇ ФПО

 

УГОДА – СПРАВІ ПІДМОГА

Вирішення нинішніх гострих проблем на ринку праці потребує активних і консолі­дованих зусиль вла­ди, роботодавців і профспілок, служби зайнятості, закладів професійно-техніч­ної освіти.

Певна робота у цьому на­прямі Дніпропетровським облпрофоб’єднанням ве­деться постійно. Так, профспілки беруть участь у реалізації українсько-ні­мецького проєкту з розви­тку соціального діалогу та вдосконалення системи профтехосвіти. Питання збереження та розвитку трудового потенціалу не­щодавно за ініціативи об­лпрофцентру і Федерації організацій роботодавців розглядалось на засіданні обласної ТСЕР.

На поліпшення ситуації із забезпеченням кваліфіко­ваними кадрами спрямо­ваний також розвиток співробітництва облпрофоб’єднання з На­вчально-методичним центром профтехосвіти області. За минулі роки тут є чимало спільних напра­цювань, що сприяли більш виваженим реформам в цій сфері, збереженню за­кладів та поліпшенню їх­нього фінансування.

Ще більш плідною ця співпраця може стати в ході реалізації спільної Угоди, яку було підписано на початку 2024-го в Бу­динку профспілок голо­вою облпрофцентру Ана­толієм Яловим та в.о. ди­ректора НМЦ ПТО Оленою Гришаєвою.

Угода передбачає співро­бітництво за багатьма на­прямами. Зокрема, це спільна участь у розробці та реалізації відповідних державних і регіональних програм, використання механізмів Територіальної угоди і колдоговорів (угод) з метою поліпшення забезпечення підпри­ємств кадрами, сприяння запровадженню елемен­тів дуальної освіти та по­кращення профорієнтації молоді, посилення соці­ального захисту здобува­чів освіти і працівників за­кладів профтехосвіти.

ПРЕСЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ГОЛОВА ОБЛРАДИ ПРОФСПІЛОК ОТРИМАЛА ВІДЗНАКУ ВРУ

10.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання