« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА СПІЛЧАНАМ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА СПІЛЧАНАМ

Закарпатська облпроф­рада (голова Іван Зелін­ський), обласні органі­зації галузевих профспі­лок краю надали по­сильну благодійну до­помогу спілчанам Хер­сонщини, які постраж­дали внаслідок підриву російськими агресора­ми Каховської ГЕС зага­лом на суму 300 тис. гривень.

«Наша небайдужість може врятувати життя». Саме з та­ким посилом профспілковці освітньої галузі Закарпаття на чолі з головою Тетяною По­вханич у перші дні після під­риву росіянами Каховської ГЕС прийняли рішення нада­ти грошову допомогу спілча­нам Херсонщини у розмірі 100 тис. грн.

Щира подяка від очільника профспілки освіти Херсонщи­ни Людмили Кучерявої нади­хає на подальшу самооргані­зацію, взаємопідтримку та дружнє ставлення.

«Шановні спілчани!

Херсонська обласна органі­зація Профспілки працівників освіти і науки України від іме­ні усіх спілчан Херсонщини дякує вам за надання допомо­ги членам профспілки, що опи­нились в скрутному становищі внаслідок повного або частко­вого затоплення будинків піс­ля підриву Каховської ГЕС.

Стало затишніше і легше, бо на підтримку прийшли друзі. Тільки разом ми непе­реможні! Разом ми наближає­мо Перемогу.

Голова ХООППОНУ Люд­мила Кучерява».

Робота щодо надання бла­годійної допомоги спілчанам Херсонщини триває.

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ В ПРОФСПІЛКОВИХ САНАТОРІЯХ

Голова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський, який є членом Гумані­тарного штабу ФПУ, ознайомився з оздоровленням дітей в ДП «Санаторій Сонячне Закарпаття» та ДП «Клінічний санаторій Карпати» ПРаТ «Укрпрофоз­доровниця».

У санаторії «Сонячне Закарпаття» очільника об­лпрофспілок поінформували про хід оздоровлення ді­тей, ознайомили з умовами проживання, харчування, організацією медичного та культурного обслуговуван­ня директор оздоровниці Олександр Кондор і його за­ступним Сергій Максименко.

Нині проходить перша зміна, під час якої в санаторії оздоровлюється близько 400 дітей Донеччини – з Кра­маторської, Бахмутської, Костянтинівської, Дружківської та інших об’єднаних територіальних громад, мешканці яких постраждали внаслідок російської агресії. З ними приїхали і вихователі з Донеччини.

Під час перебування в санаторії Іван Зелінський мав розмову з директором КП «Обласний дитячо-молодіж­ний санаторно – оздоровчий комплекс «Перлина Донеч­чини» Людмилою Котельниковою та заступником ди­ректора Департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Наталією Пироговою, яка перебувала у санаторії у відрядженні.

За їх інформацією, оздоровлення дітей з Донеччини у Закарпатті стало можливим завдяки зусиллям голови Донецької ОДА Павла Кириленка, обласної ради, керів­ників близько 20 ОТГ області. На ці цілі були виділені ко­шти обласного бюджету та ОТГ.

Під час зустрічі розглянуто цілий ряд питань щодо оздоровлення дітей з Донецької області у Закарпатті, іс­нуючі проблеми та шляхи їх вирішення.

Незабаром у профспілкових санаторіях «Сонячне За­карпаття» і «Карпати» розпочнеться друга оздоровча зміна дітей з Донеччини.

 

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАВ СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕСЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

 

«ІМЕННИЙ УДАРНИЙ ДРОН» ВІД ПРОФСПІЛОК

Благодійний Фонд «Відповідальні Українці» має нового відповідаль­ного партнера – Федерацію проф­спілок Рівненської області.

Профспілкове об’єднання з перших днів по­вномасштабної війни активно допомагає Збройним силам України та мешканцям по­страждалих областей. А з липня 2023 року підписала меморандум про постійну співп­рацю з БФ «Відповідальні українці» та пе­рерахувала перший внесок – 20 000 на імен­ний ударний дрон-камікадзе.

На сьогодні вже завершено збір «Крилата Сила ССО» на 5 іменних FPV дронів-каміка­дзе для бійців ССО, які працюють зараз на південному фронті українського контрнас­тупу. Зібрані кошти дозволили законтрак­тувати не тільки дрони, а й окуляри та пульт керування.

Федерація профспілок Рівненської області

 

ОБГОВОРЕННЯ ВІЗІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ

З приводу презенто­ваної Міносвіти «Візії розвитку освіти і на­уки України» відбу­лася онлайн нарада активу Львівської обласної організації профспілки праців­ників освіти і науки України, яку очолює Марія Яцейко.

В нараді, попри каніку­лярний час, взяли участь понад 40 учас­ників, серед яких і керів­ники освітніх установ. Нарада мала на меті об­говорення міністерсько­го документу, форму­вання необхідних заува­жень та пропозицій, які будуть скеровані до ви­щих органів державної влади.

Чимало освітян, профлі­дерів низових організа­цій підтримали необхід­ність подачі таких про­позицій. Візія майбутньо­го розвитку освіти і нау­ки України співпадає із Національною Доктри­ною розвитку освітньої галузі, але кожен новий документ і нові візії ма­ють бути підкріплені фі­нансово, акцентувала Марія Яцейко. Тому, як сказав під час обгово­рення з колегами голова профкому працівників Національного універси­тету «Львівська політех­ніка» Роман Колодій, за словами про оптимізацію мережі, влада намага­ється приховати спробу, на його думку, перекину­ти фінансування освіти на місцеві бюджети, які не скрізь мають фінансо­вий ресурс для цієї мети. І професійну спільноту непокоїть питання погір­шення умов праці, скоро­чення робочих місць. В документі упущено ба­чення розвитку фахової передвищої освіти, її майбутнє. Профспілка не може цього не помічати.

Й досі, з 1991 року, від­коли прийнято відповід­ний документ, не викону­ється стаття 61 Закону України «Про освіту» щодо оплати праці педа­гогічним працівникам на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Словом, Профспілка вимагає, щоб соціальний захист і оплата праці освітян, збереження відповідних доплат, за які тривало боролися, не були погір­шені. Саме такі пропози­ції, як вирішили учасники ЗУМ-наради, мають бути відображені у звернен­нях до вищих органів влади та роботодавців, ЦК галузевої профспілки та ФПУ.

Профспілка освітян продовжує свою захис­ну місію й здійснює без­перервний моніторинг відповідних змін та вті­лення реформ у галузі освіти.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

 

ПОНАД 250 МЕДИКІВ – НА ПЕРЕДОВІЙ

З перших днів по­вномасштабного вторгнення росії в Україну працівни­ки закладів охо­рони здоров’я з Івано-Франківщи­ни відправилися у зону бойових дій.

Вони працюють у при­фронтових лікарнях, на стабілізаційних пунктах, проводять евакуацію, надають першу допомогу та оперують під обстрі­лами.

Сьогодні у лавах Збройних Сил Украї­ни несуть службу 254 працівники закладів охорони здоров’я При­карпаття. Це 99 ліка­рів, 98 середніх медич­них спеціалістів і 57 інших працівників, зокрема, водіїв, інже­нерів, слюсарів тощо.

На жаль, дев’ятеро ме­дичних працівників Прикарпаття віддали своє життя, рятуючи інших.

«Дякуємо прикарпат­ським медикам за ге­роїзм та відданість своїй справі – рятува­ти життя людей за будь-яких умов: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя за Украї­ну!», – йдеться у пові­домленні департа­менту охорони здоров’я Івано-Фран­ківської ОДА.

Військовому медику Ігорю Дубовському з Івано-Франківська вру­чили відзнаку Голов­нокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест». Зараз він проходить лікуван­ня в одному із медич­них закладів області.

До початку війни Ігор Дубовський працював у Івано-Франківсько­му обласному перина­тальному центрі анес­тезіологом. 24 лютого 2022 року не вагаю­чись став на захист України, пішов на ві­йну та врятував не одне життя. Отримав важку черепно-мозко­ву травму і вже півро­ку лікується після по­ранення.

Відзнаку Головноко­мандувача Збройних сил України «Золотий хрест» пораненому медику вручили місь­кий голова Івано- Франківська Руслан Марцінків та керів­ник військкомату Ро­ман Плитус. Йому та­кож вручили годин­ник від Головноко­мандувача ЗСУ гене­рала Валерія Залуж­ного та прапор 8 окре­мого гірсько-штурмо­вого батальйону.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

29.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання