« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ, А ЗНАЧИТЬ – МАЙБУТНЄ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ!

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ, А ЗНАЧИТЬ – МАЙБУТНЄ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ!

Актуальним як ніколи для профспілок міста є реалізація прав членів профспілок та їх дітей на оздоровлення та відпо ­ чинок .

Через тривалу воєнну агре­сію росії проти України, вве­дення воєнного стану, велика кількість дітей опинилась у складних життєвих обстави­нах. Турбуючись про збере­ження емоційного стану, пси­хічного та фізичного здоров’я дітей, і цього року профспіл­ки міста організовують їх оздоровлення та відпочинок.

Символічно в Міжнарод­ний день захисту дітей Київ­ська міськпрофрада дала старт дитячому відпочинку. До ДОЗСТ «Чайка» на Київщи­ні та ДОТ «Водограй», що на Закарпатті, направлено перші організовані групи дітей.

При визначенні місця від­починку дітей в умовах воєн­ного стану перевага надаєть­ся віддаленості регіону розта­шування дитячого закладу від зони активних бойових дій. Головною вимогою робо­ти дитячих оздоровчих закла­дів є рішення територіальних військових адміністрацій щодо проведення оздоровлен­ня та відпочинку дітей в межах регіону. Підвищені вимо­ги до дитячих оздоровчих за­кладів стосовно безпеки ді­тей: умови проживання, наяв­ність захисних споруд (схо­вищ), в разі необхідності можливість проведення ева­куаційних заходів та їх су­провід до безпечного місця перебування.

На виконання завдань, ви­значених Постановою Прези­дії, Київська міськпрофрада повела тендер на закупівлю путівок до дитячих оздоров­чих закладів, розташованих у Закарпатській та Івано - Фран­ківській областях.

Діти пільгових категорій, визначених «Порядком орга­нізації оздоровлення та від­починку дітей міста Києва», отримають безкоштовні пу­тівки до дитячих оздоровчих закладів «Білочка» в Закар­патській області та «Карпат­ські зорі» на Івано - Франків­щині.

Перебуваючи в дитячій оздоровниці, діти не лише відпочиватимуть, оздоровлю­ватимуться, а й набувати­муть перший досвід самостій­ності, відповідальності, мож­ливості проявити та розвива­ти свої творчі здібності і та­ланти. Саме в таких закладах діти знаходять надійних но­вих друзів на довгі роки. Ад­міністрації та педагогічні ко­лективи дитячих оздоров­ниць знаходять нові шляхи вдосконалення культурно-масової, виховної та фізкуль­турно - спортивної роботи з ді­тьми, особливо приділяють увагу роботі психологів. Створюють власні цікаві про­грами, тематичні зміни, різ­номанітні конкурси, органі­зовують гурткову роботу із врахуванням інтересів та су­часних вподобань дітей.

КИЇВСЬКА МІСЬКПРОФРАДА

 

ВНЕСОК ПРОФСПІЛКОВОЇ МОЛОДІ У ПЕРЕМОГУ

Засідання Моло ­ діжної ради Кірово ­ градської ФПО було незвичним . Її члени змінили місце зу ­ стрічі і провели його у Кропивницькому фаховому коледжі харчування і торгів ­ лі .

Дякуючи колективу за­кладу, зокрема дирек­торці Тетяні Барні, голо­ві профкому викладачів Інні Щербак та голові студпрофкому Наталії Бірзул, захід пройшов на одному диханні у гарній обстановці. З першого кроку членів ради зу­стрічали та супрово­джували гостинні сту­денти. Приємно здиву­вали господарі також солодким столом, оформленим у патріо­тичному стилі. На про­довження було засідан­ня теж на патріотичну тематику.

Гостинно привітала при­сутніх Тетяна Барна: «Ми завжди раді зустрічати молодь, сприяти її роз­витку, аби у неї були перспективи і, головне, – бажання змінювати щось на краще в нашій державі. На жаль, сьо­годні непроста ситуація в країні. Але молодь ак­тивна і проявила себе виключно з позитивного боку. Бажаю, щоб такі зустрічі були частими і ви ділилися творчими задумами, щоб у вас були мрії».

Директорка ознайомила присутніх з історією ко­леджу, якому виповни­лося 55 років.


ДІТЯМ ВІД ГАЗОВИКІВ

АТ « Черкасигаз » є добрим опікуном для Смілянської спеціалізованої мистецької школи - інтернату Черкась ­ кої обласної 27.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання