« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ З СІМ’ЯМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ З СІМ’ЯМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Нещодавно в Україні від­значали День матері. Вони, мабуть, як ніхто ін­шій, переживають най­страшніші часи жорсто­кої війни. Їх материнське серце, вистраждане, зранене, сповнене не­впинною тривогою, – ра­зом з воїнами на фронті, з пораненими у шпита­лях. В ньому ні на мить не згасає вогник надії, віри та любові.

Напередодні Дня матері За­карпатська обласна профспіл­кова організація працівників культури провела зустріч із спілчанами, члени сімей яких із зброєю в руках захищають Україну. Ця зустріч відбулася в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д.Є. Задора і пройшла дуже тепло й зворушливо.

Голова обласної профспіл­кової організації працівників культури Наталія Товтин із словами шани і вдячності звернулася до запрошених, у яких сини, чоловіки, брати, інші члени родин відстоюють суверенітет і свободу нашої країни, розповіла про допомо­гу, надану профспілкою з по­чатку війни.

Профспілка працівників культури України (Людмила Перелигіна) в межах статут­них зобов’язань співпрацює з міжнародними профспілкови­ми об’єднаннями у сфері куль­тури, мистецтв, інформації та поліграфії. Міжнародні профоб’єднання, демонструю­чи солідарність, продовжують, по можливості, надавати ці­льову благодійну допомогу своїм колегам в Україні – чле­нам Профспілки, потерпілим від збройної російської агресії.

Під час зворушливого спіл­кування можна було дізнати­ся, як воюють наші земляки, як їх рідні і близькі цілодобово чекають на дзвінок або СМС- ку від рідної людини, аби пере­свідчитися, що у неї все га­разд.

У родині Юлії Понзель нині на фронті аж п’ятеро: чоловік Андрій, брат Віктор, мама з батьком та свекор. Сама вона пішла вчитися на фізичного терапевта, підтримує зв’язки з волонтерами.

Олена Канюка глибоко пе­реживає за сина Івана, який нині знаходиться у зоні актив­них бойових дій, Олеся Коцан – за брата Володимира. Набли­жають Перемогу чоловік Оль­ги Козак – Михайло, син Ольги Мицьки – Олександр.

Галина Бігуняк емоційно розповіла про свою недавню розмову з сином. «Я маю честь захищати народ України», – так сказав воїн матері.

Цільову благодійну допомо­гу від міжнародних профспіл­кових об’єднань та Закарпат­ської обласної профспілкової організації працівників куль­тури отримали 33 спілчани з різних куточків Закарпаття, члени сімей яких захищають нашу країну від ворога. Її вру­чила Наталія Товтин.

На закінчення для усіх при­сутніх на зібранні душевні українські пісні виконали учні Ужгородського музичного фа­хового коледжу імені Д.Є. За­дора.

Раніше профспілка праців­ників культури також надала цільову благодійну допомогу членам Профспілки – учасни­кам бойових дій та їхнім роди­нам у Закарпатському акаде­мічному українському музич­но-драматичному театрі ім. братів Шерегіїв, в телерадіо­компанії «Суспільне Ужгород» (філії АТ «НСТУ» «Закарпат­ська регіональна дирекція»). Цю роботу буде продовжено.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ

 

ДІЮ ТЕРУГОДИ ПРОЛОНГОВАНО

Відбулося чергове засідання Тери­торіальної тристоронньої соціально- економічної ради у Рівненській об­ласті.

Робота ради спрямована на поглиблення співпраці сторін, забезпечення прав і гарантій працюючих та членів їх сімей, роз­виток соціального діалогу, попередження соціальної напруги в області.

На порядок денний засідання ради було ви­несено три основні питання. Присутніх поінформували: Костянтин Мокляк, заступ­ник співголови ради від влади, Микола Шер­шун, голова Федерації профспілок області, співголова ради від профспілок, Олег Шрам, директор організації роботодавців «Рівненська обласна галузева організація роботодавців охорони здоров’я», заступник співголови ради та Михайло Кривко, голова Рівненського обласного об’єднання роботодавців «Роботодавці Рівненщини».

Про колективно-договірне регулювання як основний дієвий інструмент соціального діалогу розповіла Ніна Скорик, головний ек­сперт з регулювання соціально-трудових відносин ФПО.

Під час засідання ради відбувся конструк­тивний діалог з метою налагодження більш глибокого розуміння проблеми у галузях економіки Рівненщини та напрацювання механізмів їх вирішення. Сторони соціального діалогу підтримали усі пропозиції до рішень та домовились продо­вжувати співпрацювати у тристоронньому порядку.

Відкритим голосуванням учасники засідання вирішили пролонгувати дію Територіальної угоди між Рівненською об­ласною державною адміністрацією, облас­ною радою, об’єднанням організацій роботодавців області та Федерацією профспілок області з соціально-економічних питань на 2018-2020рр. до укладення Генеральної угоди.

ПРОФІНФОРМ ФПО

 

 

 

ЗАПРАЦЮЮТЬ БУДІВЕЛЬНИКИ – ВІДРОДИТЬСЯ Україна

Про напружену ситуацію в сфері будівництва, ді­яльність галузевої профспілки щодо підтримки трудо­вих колективів та їх працівників у ці скрутні часи йшла мова на організо­ваній Дніпропе­тровським обко­мом профспілки працівників будів­ництва і промбуд­матеріалів нараді з головами про­форганізацій, яка відбулася за учас­ті заступника Го­лови ФПУ, голови ЦК галузевої профспілки Васи­ля Андреєва та го­лови Обласного об’єднання проф­спілок Анатолія Ялового.

З тривогою відзнача­лось в інформації го­лови обкому проф­спілки Олени Сови, що викликана війною криза в економіці не­гативно відбилась і на діяльності підпри­ємств цієї галузі, час­тина яких знаходить­ся в простої й має зарплатні борги, втра­чає кваліфіковані ка­дри. Не мають замов­лень навіть цегельні заводи. Ось уже кіль­ка років лихоманить унікальне підприєм­ство з видобутку као­ліну «Проско» у селі Просяне, робітникам якого заборгували 4 млн. грн. Є й непооди­нокі факти викорис­тання роботодавцями неоформлених праців­ників, порушення тру­дового законодавства та правил охорони праці, приховування нещасних випадків. На подібні прояви по­трібно відповідно реа­гувати.

Значну увагу було приділено під час цьо­го заходу ролі проф­спілки у збереженні – на фоні масової мігра­ції, мобілізації – тру­дових колективів та підготовці кваліфіко­ваних кадрів у закла­дах профтехосвіти. Обком профспілки ра­зом з організатором – Навчально-методич­ним центром профте­хосвіти області – бере активну участь у про­веденні в області Тиж­ня будівельних профе­сій «Моя професія – на благо України», спря­мованому на підви­щення престижу буді­вельних професій, під­готовку кадрів нового рівня.

Василь Андреєв де­тально розповів про ситуацію в галузі, на­прями діяльності профспілки та ФПУ, про підтримку наших Збройних Сил та ін.

На нараді також ви­ступив голова Дніпро­петровського облпрофоб’єднання Анатолій Яловий, який відзначив актив­ну роботу профспілки будівельників з бага­тьох напрямів та ак­центував увагу на ак­туальних завданнях, над вирішенням ко­трих разом з соціаль­ними партнерами працює зараз голо­вний профспілковий штаб області.

Підбиваючи підсумки заходу, можна сказа­ти, що в цілому голо­вним його лейтмоти­вом стала теза «Запра­цюють будівельники – відродиться Украї­на». Профспілка одні­єї з найважливіших галузей економіки на­полегливо працює над її реалізацією та чекає такого ж підходу від влади.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

16.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання