« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У СЛОВАЧЧИНІ ВІДКРИЛИ УКРАЇНСЬКУ БІБЛІОТЕКУ ДЛЯ ДІТЕЙ

У СЛОВАЧЧИНІ ВІДКРИЛИ УКРАЇНСЬКУ БІБЛІОТЕКУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Словацька сторона надзвичайно багато робить для наших людей: сприяє у пошуку житла, роботи, мов­них курсів, дитячих садочків, шкіл тощо. З перших днів війни одна з благодійних організацій Словач­чини – Фонд «Солідарність» надає гуманітарну допомогу грома­дянам України, а саме продукти харчування, засоби гігієни, одяг, дитячі іграшки. За 2 місяці близько 2,5 тис. людей звернулись по допомогу й отримали її. Єдине, в чому є постійний попит, який важко задовольнити в Словаччині, це книжки українською мо­вою, особливо дитячі.

За ініціативи Київської (голова Вікторія Коротченко) та Закар­патської (голова Сергій Сивоус) обласних профспілкових органі­зацій працівників автомобільного транспорту та шляхового гос­подарства, за підтримки Закарпатської обласної ради профспілок (голова Іван Зелінський) та Закарпатської обласної профспілко­вої організації працівників культури (голова Наталія Товтин), до відділення Фонду «Солідарність» у м. Братислава передано набір книжок українських видавництв для читачів різних вікових ка­тегорій, який з великою вдячністю було прийнято. Завдяки такій профспілковій ініціативі, 1 червня, до Дня захисту дітей, у цьому ж відділенні Фонду було відкрито бібліотеку для українців. У ди­тячому куточку влаштовуватимуться читання книжок діткам, поки батьки отримують допомогу або консультацію. Також тут можна взяти книги додому.

Ця ініціатива дістала поширення, до неї долучаються наші ко­леги – профспілковці Львівської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господар­ства (голова Юрій Кривенко), Київської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (голова Світлана Лебедєва), Закарпатської обласної організації профспілки працівників освіти і науки (голова Тетяна Повханич). Тому найближчим часом зможемо поповнити новостворену бі­бліотеку новими книгами.

ВІКТОРІЯ КОРОТЧЕНКО, ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА (ЗА ІНФ. ФОНДУ «СОЛІДАРНІСТЬ»)

 

НЕОБХІДНО ФОРМУВАТИ НОВУ МОДЕЛЬ ПРОФТЕХОСВІТИ


Профспілки Дніпропетровщини в цей важкий для країни час докла ­дають зусиль для забезпечення разом з господарниками стабільної роботи підприємств та соціального захисту працюючих, зменшення напруги на ринку праці та підготовки кваліфікованих кадрів, які зможуть замінити мобілізованих.

На цьому акцентував увагу присутніх голова облпрофоб’єднання Віталій Ду­біль під час підсумкової наради, де було підбито підсумки виконання проєкту «ЕХАМ-Дніпро-3» «Зовнішнє управління професійною освітою. Впровадження елементів дуального навчання в профе­сійно-технічну освіту на Дніпропетров­щині. Досвід Німеччини», який реалізу­ється в рамках глобального українсько- німецького проєкту розвитку соціально­го діалогу в регіоні, започаткованого Фе­дерацією організацій роботодавців Дні­пропетровщини (ФОРД) разом з німець­кою організацією роботодавців NORDMETALL та за участю профспілок області.

Слід зазначити, що з квітня 2021 по сі­чень 2022 років у семи новостворених ра­йонах області (Дніпровському, Нікополь­ському, Кам’янському, Криворізькому, Новомосковському, Павлоградському і Синельниківському) було проведено опи­тування ефективності співпраці 171 під­приємства різних форм власності та на­прямів економічної діяльності з 53 дер­жавними закладами професійної (профе­сійно-технічної) освіти області, проаналі­зовано позиції сторін щодо їх оцінки ре­зультативності співпраці, спрямованої на задоволення потреб ринку праці в профе­сійних робітниках.

У ході обговорення на нараді підсумків реалізації проєкту її учасники дійшли до думки про необхідність формування у державі нової моделі профтехосвіти від­повідно до реальних потреб ринку. Мате­ріали згаданого вище анкетування будуть використані під час підготовки Стратегії розвитку профтехосвіти області до 2027 року. За результатами обміну думками було розроблено рекомендації з визначен­ням конкретних дій регіональної влади і всіх причетних щодо вдосконалення про­цесу підготовки трудового робітничого потенціалу, зокрема з використанням ду­альної форми. У них наголошується і на необхідності осучаснення в колективних договорах підприємств розділів щодо ро­боти з молоддю.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ФОРУМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

Відбулося третє засідання Закарпатської облпрофради. За пропозицією голови ради Івана Зелінського учасники зібрання хви­линою мовчання вшанували пам’ять заги­блих під час російської збройної агресії про­ти України, а також членів облпрофради, які передчасно пішли з життя.

Про завдання облпрофради, її членських організа­цій із забезпечення трудових і соціально-економічних прав працівників в умовах воєнного стану поінформу­вав присутніх голова облпрофради Іван Зелінський.

Під час обговорення питань порядку денного пору­шувалися проблеми допомоги профспілок ЗСУ та ви­мушеним переселенцям, виплати зарплат, соціального партнерства з владою і роботодавцями, соціального страхування, організаційної та фінансової роботи профспілок тощо.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

МОЛОДИМ УЧЕНИМ – ПІДТРИМКА ПРОФСПІЛКИ

Попри воєнний час комітет Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і на­уки зберігає традицію визначати лауреатів щорічної Премії обласної організації профспілки для моло­дих учених. 23 травня в Білій залі Будинку вчених відбулось урочис­те нагородження цьогорічних пе­реможців. Нагороди вручили голо­ва Одеської обласної організації профспілки Любов Корнійчук та її заступник Дмитро Скрипніченко.

Привітали гостей голова секції вищої школи Одеської обласної організації профспілки Тетяна Корольо­ва та директор Будинку вчених Світлана Жекова.

На розгляд оглядової комісії надійшли матеріали від учасників віком до 35 років, які є кандидатами наук, ма­ють велике портфоліо зі статей, опублікованих в українських та зарубіжних наукових виданнях, видали низку навчальних посібників. Кандидати на отримання премії – активні учасники наукових конференцій, засідань круглого столу та семінарів, регулярно підвищують кваліфікацію. Серед критеріїв оцінки – не лише наукова, а й громадська діяльність. Більшість учасників беруть активну участь у профспілковій роботі. Всі вони нагороджені грамотами та подяками своїх закладів вищої освіти, профспілковими нагородами, а також на­городами Міністерства освіти і науки, Одеської обласної ради, Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону тощо.

Лауреатів було нагороджено дипло­мами Одеської обласної організації профспілки та грошовими винагорода­ми в розмірі 25 тис. грн (І місце), 20 тис. грн (ІІ місце) та 18 тис. грн (ІІІ місце).

Місця на п’єдесталі переможців розподілено таким чином:

• І місце – Ольга Ольшевська, до­цент, керівник координаційного центру видання наукової періодики Одеського національного технологічного університету.

• ІІ місце – Андрій Начев, доцент кафедри філософії, соціології та ме­неджменту соціокультурної діяльності, голова первинної профспілкової організації Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

• ІІІ місце – Яна Тицька, доцент, декан факультету права та економіки Міжнародного гуманітарного університету .

СЛУЖБА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання